Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4×D13 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C4×D13 and Q=C2
dρLabelID
C22×C4×D13208C2^2xC4xD13416,213

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4×D13 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×D13)⋊1C2 = C42D52φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):1C2416,116
(C2×C4×D13)⋊2C2 = C522D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):2C2416,159
(C2×C4×D13)⋊3C2 = C2×D4×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13104(C2xC4xD13):3C2416,216
(C2×C4×D13)⋊4C2 = C2×D42D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):4C2416,217
(C2×C4×D13)⋊5C2 = C2×D52⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):5C2416,220
(C2×C4×D13)⋊6C2 = C4○D4×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D131044(C2xC4xD13):6C2416,222
(C2×C4×D13)⋊7C2 = C4×D52φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):7C2416,94
(C2×C4×D13)⋊8C2 = C22⋊C4×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13104(C2xC4xD13):8C2416,101
(C2×C4×D13)⋊9C2 = Dic134D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):9C2416,102
(C2×C4×D13)⋊10C2 = D26.12D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):10C2416,104
(C2×C4×D13)⋊11C2 = D26⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):11C2416,105
(C2×C4×D13)⋊12C2 = D528C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):12C2416,114
(C2×C4×D13)⋊13C2 = D26.13D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):13C2416,115
(C2×C4×D13)⋊14C2 = C4×C13⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):14C2416,149
(C2×C4×D13)⋊15C2 = C2×D525C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13):15C2416,215

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4×D13 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×D13).1C2 = C4⋊C4×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).1C2416,112
(C2×C4×D13).2C2 = C4⋊C47D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).2C2416,113
(C2×C4×D13).3C2 = D262Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).3C2416,118
(C2×C4×D13).4C2 = M4(2)×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D131044(C2xC4xD13).4C2416,127
(C2×C4×D13).5C2 = D263Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).5C2416,167
(C2×C4×D13).6C2 = C2×Q8×D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).6C2416,219
(C2×C4×D13).7C2 = D261C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).7C2416,27
(C2×C4×D13).8C2 = D26⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).8C2416,78
(C2×C4×D13).9C2 = D26.Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13104(C2xC4xD13).9C2416,81
(C2×C4×D13).10C2 = C42⋊D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).10C2416,93
(C2×C4×D13).11C2 = D26⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).11C2416,117
(C2×C4×D13).12C2 = C2×C8⋊D13φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).12C2416,121
(C2×C4×D13).13C2 = C2×C52.C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).13C2416,200
(C2×C4×D13).14C2 = C2×C52⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13104(C2xC4xD13).14C2416,203
(C2×C4×D13).15C2 = D13⋊M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D131044(C2xC4xD13).15C2416,201
(C2×C4×D13).16C2 = D26.C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D131044(C2xC4xD13).16C2416,204
(C2×C4×D13).17C2 = C2×D13⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13208(C2xC4xD13).17C2416,199
(C2×C4×D13).18C2 = C2×C4×C13⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D13104(C2xC4xD13).18C2416,202
(C2×C4×D13).19C2 = C42×D13φ: trivial image208(C2xC4xD13).19C2416,92
(C2×C4×D13).20C2 = C2×C8×D13φ: trivial image208(C2xC4xD13).20C2416,120

׿
×
𝔽