Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×A4 and Q=C3⋊S3

Direct product G=N×Q with N=C2×A4 and Q=C3⋊S3
dρLabelID
C2×A4×C3⋊S354C2xA4xC3:S3432,764

Semidirect products G=N:Q with N=C2×A4 and Q=C3⋊S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4)⋊(C3⋊S3) = C2×C324S4φ: C3⋊S3/C32C2 ⊆ Out C2×A454(C2xA4):(C3:S3)432,762

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×A4 and Q=C3⋊S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4).(C3⋊S3) = C6210Dic3φ: C3⋊S3/C32C2 ⊆ Out C2×A4108(C2xA4).(C3:S3)432,621
(C2×A4).2(C3⋊S3) = A4×C3⋊Dic3φ: trivial image108(C2xA4).2(C3:S3)432,627

׿
×
𝔽