Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C9×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C9×C4○D4
dρLabelID
C4○D4×C3×C9216C4oD4xC3xC9432,409

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C9×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C9×C4○D4) = C9×C4○D12φ: C9×C4○D4/C2×C36C2 ⊆ Aut C3722C3:1(C9xC4oD4)432,347
C32(C9×C4○D4) = C9×D42S3φ: C9×C4○D4/D4×C9C2 ⊆ Aut C3724C3:2(C9xC4oD4)432,359
C33(C9×C4○D4) = C9×Q83S3φ: C9×C4○D4/Q8×C9C2 ⊆ Aut C31444C3:3(C9xC4oD4)432,367

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C9×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C9×C4○D4) = C4○D4×C27central extension (φ=1)2162C3.(C9xC4oD4)432,56

׿
×
𝔽