Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4×He3 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C4×He3 and Q=C2
dρLabelID
C22×C4×He3144C2^2xC4xHe3432,401

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4×He3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×He3)⋊1C2 = C62.21D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):1C2432,141
(C2×C4×He3)⋊2C2 = C62.31D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):2C2432,189
(C2×C4×He3)⋊3C2 = C22⋊C4×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):3C2432,204
(C2×C4×He3)⋊4C2 = C62.36D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3):4C2432,351
(C2×C4×He3)⋊5C2 = C62.47D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3):5C2432,387
(C2×C4×He3)⋊6C2 = C2×He34D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):6C2432,350
(C2×C4×He3)⋊7C2 = C2×He35D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):7C2432,386
(C2×C4×He3)⋊8C2 = C2×C4×C32⋊C6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):8C2432,349
(C2×C4×He3)⋊9C2 = C2×C4×He3⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):9C2432,385
(C2×C4×He3)⋊10C2 = C2×D4×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He372(C2xC4xHe3):10C2432,404
(C2×C4×He3)⋊11C2 = C4○D4×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3):11C2432,410

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4×He3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×He3).1C2 = C62.19D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).1C2432,139
(C2×C4×He3).2C2 = C62.29D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).2C2432,187
(C2×C4×He3).3C2 = C4⋊C4×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).3C2432,207
(C2×C4×He3).4C2 = He37M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3).4C2432,137
(C2×C4×He3).5C2 = He38M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3).5C2432,185
(C2×C4×He3).6C2 = C62.20D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).6C2432,140
(C2×C4×He3).7C2 = C62.30D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).7C2432,188
(C2×C4×He3).8C2 = C2×He33Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).8C2432,348
(C2×C4×He3).9C2 = C2×He34Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).9C2432,384
(C2×C4×He3).10C2 = C2×He33C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).10C2432,136
(C2×C4×He3).11C2 = C4×C32⋊C12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).11C2432,138
(C2×C4×He3).12C2 = C2×He34C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).12C2432,184
(C2×C4×He3).13C2 = C4×He33C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).13C2432,186
(C2×C4×He3).14C2 = M4(2)×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3726(C2xC4xHe3).14C2432,213
(C2×C4×He3).15C2 = C2×Q8×He3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×He3144(C2xC4xHe3).15C2432,407
(C2×C4×He3).16C2 = C42×He3φ: trivial image144(C2xC4xHe3).16C2432,201
(C2×C4×He3).17C2 = C2×C8×He3φ: trivial image144(C2xC4xHe3).17C2432,210

׿
×
𝔽