Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C2×C6×C12

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C2×C6×C12
dρLabelID
C62×C12432C6^2xC12432,730

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C2×C6×C12
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C2×C6×C12) = S3×C6×C12φ: C2×C6×C12/C6×C12C2 ⊆ Aut C3144C3:1(C2xC6xC12)432,701
C32(C2×C6×C12) = Dic3×C62φ: C2×C6×C12/C2×C62C2 ⊆ Aut C3144C3:2(C2xC6xC12)432,708

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C2×C6×C12
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.1(C2×C6×C12) = C22×C4×He3central stem extension (φ=1)144C3.1(C2xC6xC12)432,401
C3.2(C2×C6×C12) = C22×C4×3- 1+2central stem extension (φ=1)144C3.2(C2xC6xC12)432,402

׿
×
𝔽