Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C7×C41D4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C7×C41D4 and Q=C2
dρLabelID
C14×C41D4224C14xC4:1D4448,1313

Semidirect products G=N:Q with N=C7×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×C41D4)⋊1C2 = C282D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):1C2448,606
(C7×C41D4)⋊2C2 = C28⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):2C2448,607
(C7×C41D4)⋊3C2 = C42.74D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):3C2448,608
(C7×C41D4)⋊4C2 = D285D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4564(C7xC4:1D4):4C2448,611
(C7×C41D4)⋊5C2 = D7×C41D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):5C2448,1167
(C7×C41D4)⋊6C2 = C4226D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):6C2448,1168
(C7×C41D4)⋊7C2 = C42.238D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):7C2448,1169
(C7×C41D4)⋊8C2 = D2811D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):8C2448,1170
(C7×C41D4)⋊9C2 = Dic1411D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):9C2448,1171
(C7×C41D4)⋊10C2 = C42.168D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):10C2448,1172
(C7×C41D4)⋊11C2 = C7×D44D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4564(C7xC4:1D4):11C2448,861
(C7×C41D4)⋊12C2 = C7×C4⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):12C2448,867
(C7×C41D4)⋊13C2 = C7×C84D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):13C2448,901
(C7×C41D4)⋊14C2 = C7×C83D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):14C2448,904
(C7×C41D4)⋊15C2 = C4228D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):15C2448,1173
(C7×C41D4)⋊16C2 = C7×C22.29C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):16C2448,1318
(C7×C41D4)⋊17C2 = C7×C22.34C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):17C2448,1323
(C7×C41D4)⋊18C2 = C7×D42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):18C2448,1328
(C7×C41D4)⋊19C2 = C7×Q86D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4):19C2448,1333
(C7×C41D4)⋊20C2 = C7×C22.54C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4112(C7xC4:1D4):20C2448,1343
(C7×C41D4)⋊21C2 = C7×C22.26C24φ: trivial image224(C7xC4:1D4):21C2448,1315

Non-split extensions G=N.Q with N=C7×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×C41D4).1C2 = C28.9D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).1C2448,101
(C7×C41D4).2C2 = C28.16D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).2C2448,604
(C7×C41D4).3C2 = C42.72D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).3C2448,605
(C7×C41D4).4C2 = Dic149D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).4C2448,609
(C7×C41D4).5C2 = C284SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).5C2448,610
(C7×C41D4).6C2 = C42.166D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).6C2448,1166
(C7×C41D4).7C2 = C423Dic7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4564(C7xC4:1D4).7C2448,102
(C7×C41D4).8C2 = C7×C4.D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).8C2448,135
(C7×C41D4).9C2 = C7×C42⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4564(C7xC4:1D4).9C2448,157
(C7×C41D4).10C2 = C7×C4⋊SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).10C2448,868
(C7×C41D4).11C2 = C7×C4.4D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).11C2448,894
(C7×C41D4).12C2 = C7×C42.29C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).12C2448,898
(C7×C41D4).13C2 = C7×C85D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).13C2448,900
(C7×C41D4).14C2 = C7×C22.53C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C41D4224(C7xC4:1D4).14C2448,1342

׿
×
𝔽