Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C7⋊C8 and Q=C4

Direct product G=N×Q with N=C2×C7⋊C8 and Q=C4
dρLabelID
C2×C4×C7⋊C8448C2xC4xC7:C8448,454

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C7⋊C8 and Q=C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C7⋊C8)⋊1C4 = C42⋊Dic7φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8):1C4448,88
(C2×C7⋊C8)⋊2C4 = (C2×C28).Q8φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8):2C4448,90
(C2×C7⋊C8)⋊3C4 = M4(2)⋊4Dic7φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8):3C4448,116
(C2×C7⋊C8)⋊4C4 = C28.C42φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):4C4448,86
(C2×C7⋊C8)⋊5C4 = C2×C28.Q8φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):5C4448,496
(C2×C7⋊C8)⋊6C4 = C2×C4.Dic14φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):6C4448,497
(C2×C7⋊C8)⋊7C4 = C28.5C42φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8):7C4448,531
(C2×C7⋊C8)⋊8C4 = C28.45(C4⋊C4)φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8):8C4448,532
(C2×C7⋊C8)⋊9C4 = C28.7C42φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8):9C4448,656
(C2×C7⋊C8)⋊10C4 = (C2×C28)⋊3C8φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):10C4448,81
(C2×C7⋊C8)⋊11C4 = (C2×C56)⋊5C4φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):11C4448,107
(C2×C7⋊C8)⋊12C4 = C2×C42.D7φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):12C4448,455
(C2×C7⋊C8)⋊13C4 = C2×C56⋊C4φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8):13C4448,634
(C2×C7⋊C8)⋊14C4 = C2×C8×Dic7φ: trivial image448(C2xC7:C8):14C4448,632

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C7⋊C8 and Q=C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C7⋊C8).1C4 = C112⋊C4φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8).1C4448,69
(C2×C7⋊C8).2C4 = M5(2)⋊D7φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8).2C4448,71
(C2×C7⋊C8).3C4 = C28.21C42φ: C4/C1C4 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8).3C4448,117
(C2×C7⋊C8).4C4 = C28.53D8φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).4C4448,36
(C2×C7⋊C8).5C4 = C28.39SD16φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).5C4448,37
(C2×C7⋊C8).6C4 = C56.9Q8φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8).6C4448,68
(C2×C7⋊C8).7C4 = C28.4C42φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8).7C4448,115
(C2×C7⋊C8).8C4 = D7×M5(2)φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C81124(C2xC7:C8).8C4448,440
(C2×C7⋊C8).9C4 = C2×C28.53D4φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8).9C4448,657
(C2×C7⋊C8).10C4 = C42.279D14φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).10C4448,11
(C2×C7⋊C8).11C4 = C56⋊C8φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).11C4448,12
(C2×C7⋊C8).12C4 = Dic7⋊C16φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).12C4448,58
(C2×C7⋊C8).13C4 = C1129C4φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8448(C2xC7:C8).13C4448,59
(C2×C7⋊C8).14C4 = D14⋊C16φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8).14C4448,64
(C2×C7⋊C8).15C4 = C2×C16⋊D7φ: C4/C2C2 ⊆ Out C2×C7⋊C8224(C2xC7:C8).15C4448,434
(C2×C7⋊C8).16C4 = C8×C7⋊C8φ: trivial image448(C2xC7:C8).16C4448,10
(C2×C7⋊C8).17C4 = C16×Dic7φ: trivial image448(C2xC7:C8).17C4448,57
(C2×C7⋊C8).18C4 = D7×C2×C16φ: trivial image224(C2xC7:C8).18C4448,433

׿
×
𝔽