Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22×S3×D5 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C22×S3×D5 and Q=C2
dρLabelID
S3×C23×D5120S3xC2^3xD5480,1207

Semidirect products G=N:Q with N=C22×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×S3×D5)⋊1C2 = D64D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):1C2480,550
(C22×S3×D5)⋊2C2 = D304D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):2C2480,551
(C22×S3×D5)⋊3C2 = D305D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):3C2480,552
(C22×S3×D5)⋊4C2 = D308D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):4C2480,653
(C22×S3×D5)⋊5C2 = C2×D5×D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):5C2480,1087
(C22×S3×D5)⋊6C2 = C2×S3×D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):6C2480,1088
(C22×S3×D5)⋊7C2 = C2×C20⋊D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):7C2480,1089
(C22×S3×D5)⋊8C2 = S3×D4×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5608+(C2^2xS3xD5):8C2480,1097
(C22×S3×D5)⋊9C2 = C2×D5×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):9C2480,1122
(C22×S3×D5)⋊10C2 = C2×S3×C5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):10C2480,1123
(C22×S3×D5)⋊11C2 = C2×D10⋊D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5):11C2480,1124

Non-split extensions G=N.Q with N=C22×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×S3×D5).1C2 = D5×D6⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5).1C2480,547
(C22×S3×D5).2C2 = S3×D10⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5).2C2480,548
(C22×S3×D5).3C2 = D30.27D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5).3C2480,549
(C22×S3×D5).4C2 = C2×D6⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5120(C2^2xS3xD5).4C2480,1000
(C22×S3×D5).5C2 = S3×C22⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D5608+(C2^2xS3xD5).5C2480,1011
(C22×S3×D5).6C2 = C22×S3×F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×S3×D560(C2^2xS3xD5).6C2480,1197
(C22×S3×D5).7C2 = S3×C2×C4×D5φ: trivial image120(C2^2xS3xD5).7C2480,1086

׿
×
𝔽