Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C4○D4
dρLabelID
C32×C4○D472C3^2xC4oD4144,181

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C4○D4) = C3×C4○D12φ: C3×C4○D4/C2×C12C2 ⊆ Aut C3242C3:1(C3xC4oD4)144,161
C32(C3×C4○D4) = C3×D42S3φ: C3×C4○D4/C3×D4C2 ⊆ Aut C3244C3:2(C3xC4oD4)144,163
C33(C3×C4○D4) = C3×Q83S3φ: C3×C4○D4/C3×Q8C2 ⊆ Aut C3484C3:3(C3xC4oD4)144,165

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C4○D4) = C9×C4○D4central extension (φ=1)722C3.(C3xC4oD4)144,50

׿
×
𝔽