Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4×Dic3 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C4×Dic3 and Q=C2
dρLabelID
Dic3×C22×C4192Dic3xC2^2xC4192,1341

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4×Dic3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×Dic3)⋊1C2 = (C2×D12)⋊10C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):1C2192,547
(C2×C4×Dic3)⋊2C2 = C2×D12⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic348(C2xC4xDic3):2C2192,697
(C2×C4×Dic3)⋊3C2 = C24.30D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):3C2192,780
(C2×C4×Dic3)⋊4C2 = C2×Q83Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic348(C2xC4xDic3):4C2192,794
(C2×C4×Dic3)⋊5C2 = C2×Dic35D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):5C2192,1062
(C2×C4×Dic3)⋊6C2 = C42.188D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):6C2192,1081
(C2×C4×Dic3)⋊7C2 = C12⋊(C4○D4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):7C2192,1155
(C2×C4×Dic3)⋊8C2 = C4⋊C4.178D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):8C2192,1159
(C2×C4×Dic3)⋊9C2 = C4⋊C4.187D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):9C2192,1183
(C2×C4×Dic3)⋊10C2 = C2×D4×Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):10C2192,1354
(C2×C4×Dic3)⋊11C2 = C2×C23.12D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):11C2192,1356
(C2×C4×Dic3)⋊12C2 = C2×C123D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):12C2192,1362
(C2×C4×Dic3)⋊13C2 = C2×C12.23D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):13C2192,1373
(C2×C4×Dic3)⋊14C2 = Dic3×C4○D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):14C2192,1385
(C2×C4×Dic3)⋊15C2 = (C2×C12)⋊17D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):15C2192,1391
(C2×C4×Dic3)⋊16C2 = D6⋊C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):16C2192,225
(C2×C4×Dic3)⋊17C2 = D6⋊C45C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):17C2192,228
(C2×C4×Dic3)⋊18C2 = D6⋊C43C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):18C2192,229
(C2×C4×Dic3)⋊19C2 = C4×D6⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):19C2192,497
(C2×C4×Dic3)⋊20C2 = Dic3×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):20C2192,500
(C2×C4×Dic3)⋊21C2 = C24.14D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):21C2192,503
(C2×C4×Dic3)⋊22C2 = C24.15D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):22C2192,504
(C2×C4×Dic3)⋊23C2 = C24.19D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):23C2192,510
(C2×C4×Dic3)⋊24C2 = C24.24D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):24C2192,516
(C2×C4×Dic3)⋊25C2 = D6⋊C47C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):25C2192,549
(C2×C4×Dic3)⋊26C2 = C4×C6.D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):26C2192,768
(C2×C4×Dic3)⋊27C2 = C2×C422S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):27C2192,1031
(C2×C4×Dic3)⋊28C2 = C2×C23.16D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):28C2192,1039
(C2×C4×Dic3)⋊29C2 = C2×C23.8D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):29C2192,1041
(C2×C4×Dic3)⋊30C2 = C2×Dic34D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):30C2192,1044
(C2×C4×Dic3)⋊31C2 = C2×C23.11D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):31C2192,1050
(C2×C4×Dic3)⋊32C2 = C2×C4⋊C47S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):32C2192,1061
(C2×C4×Dic3)⋊33C2 = C2×C4⋊C4⋊S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):33C2192,1071
(C2×C4×Dic3)⋊34C2 = C4×D42S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):34C2192,1095
(C2×C4×Dic3)⋊35C2 = C42.102D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):35C2192,1097
(C2×C4×Dic3)⋊36C2 = C4⋊C4.197D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):36C2192,1208
(C2×C4×Dic3)⋊37C2 = C2×C23.26D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):37C2192,1345
(C2×C4×Dic3)⋊38C2 = C2×C4×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3):38C2192,1347
(C2×C4×Dic3)⋊39C2 = S3×C2×C42φ: trivial image96(C2xC4xDic3):39C2192,1030

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4×Dic3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×Dic3).1C2 = C12.2C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic348(C2xC4xDic3).1C2192,91
(C2×C4×Dic3).2C2 = C12.3C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic348(C2xC4xDic3).2C2192,114
(C2×C4×Dic3).3C2 = C12⋊(C4⋊C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).3C2192,531
(C2×C4×Dic3).4C2 = C4.(D6⋊C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).4C2192,532
(C2×C4×Dic3).5C2 = Dic3×C4⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).5C2192,533
(C2×C4×Dic3).6C2 = (C4×Dic3)⋊8C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).6C2192,534
(C2×C4×Dic3).7C2 = (C4×Dic3)⋊9C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).7C2192,536
(C2×C4×Dic3).8C2 = C4⋊C46Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).8C2192,543
(C2×C4×Dic3).9C2 = Dic3×M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).9C2192,676
(C2×C4×Dic3).10C2 = Dic34M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).10C2192,677
(C2×C4×Dic3).11C2 = (C6×Q8)⋊7C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).11C2192,788
(C2×C4×Dic3).12C2 = C2×C12⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).12C2192,1056
(C2×C4×Dic3).13C2 = C2×C4.Dic6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).13C2192,1058
(C2×C4×Dic3).14C2 = C42.88D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).14C2192,1076
(C2×C4×Dic3).15C2 = (Q8×Dic3)⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).15C2192,1181
(C2×C4×Dic3).16C2 = C2×Dic3⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).16C2192,1369
(C2×C4×Dic3).17C2 = C2×Q8×Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).17C2192,1370
(C2×C4×Dic3).18C2 = (C2×C24)⋊5C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).18C2192,109
(C2×C4×Dic3).19C2 = (C2×C12)⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).19C2192,205
(C2×C4×Dic3).20C2 = C6.(C4×Q8)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).20C2192,206
(C2×C4×Dic3).21C2 = Dic3.5C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).21C2192,207
(C2×C4×Dic3).22C2 = Dic3⋊C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).22C2192,208
(C2×C4×Dic3).23C2 = C3⋊(C428C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).23C2192,209
(C2×C4×Dic3).24C2 = C3⋊(C425C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).24C2192,210
(C2×C4×Dic3).25C2 = C6.(C4×D4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).25C2192,211
(C2×C4×Dic3).26C2 = C2.(C4×D12)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).26C2192,212
(C2×C4×Dic3).27C2 = C2.(C4×Dic6)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).27C2192,213
(C2×C4×Dic3).28C2 = Dic3⋊C4⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).28C2192,214
(C2×C4×Dic3).29C2 = Dic3.5M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).29C2192,277
(C2×C4×Dic3).30C2 = Dic3.M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic396(C2xC4xDic3).30C2192,278
(C2×C4×Dic3).31C2 = C4×Dic3⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).31C2192,490
(C2×C4×Dic3).32C2 = C426Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).32C2192,491
(C2×C4×Dic3).33C2 = C4×C4⋊Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).33C2192,493
(C2×C4×Dic3).34C2 = Dic3⋊(C4⋊C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).34C2192,535
(C2×C4×Dic3).35C2 = C6.67(C4×D4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).35C2192,537
(C2×C4×Dic3).36C2 = C4⋊C45Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).36C2192,539
(C2×C4×Dic3).37C2 = C2×Dic3⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).37C2192,658
(C2×C4×Dic3).38C2 = C2×C24⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).38C2192,659
(C2×C4×Dic3).39C2 = C2×C4×Dic6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).39C2192,1026
(C2×C4×Dic3).40C2 = C2×Dic6⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).40C2192,1055
(C2×C4×Dic3).41C2 = C2×Dic3.Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×Dic3192(C2xC4xDic3).41C2192,1057
(C2×C4×Dic3).42C2 = Dic3×C42φ: trivial image192(C2xC4xDic3).42C2192,489
(C2×C4×Dic3).43C2 = Dic3×C2×C8φ: trivial image192(C2xC4xDic3).43C2192,657

׿
×
𝔽