Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3×C41D4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C3×C41D4 and Q=C2
dρLabelID
C6×C41D496C6xC4:1D4192,1419

Semidirect products G=N:Q with N=C3×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C41D4)⋊1C2 = C122D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):1C2192,631
(C3×C41D4)⋊2C2 = C12⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):2C2192,632
(C3×C41D4)⋊3C2 = C42.74D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):3C2192,633
(C3×C41D4)⋊4C2 = C428D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D4244(C3xC4:1D4):4C2192,636
(C3×C41D4)⋊5C2 = S3×C41D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):5C2192,1273
(C3×C41D4)⋊6C2 = C4228D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):6C2192,1274
(C3×C41D4)⋊7C2 = C42.238D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):7C2192,1275
(C3×C41D4)⋊8C2 = D1211D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):8C2192,1276
(C3×C41D4)⋊9C2 = Dic611D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):9C2192,1277
(C3×C41D4)⋊10C2 = C42.168D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):10C2192,1278
(C3×C41D4)⋊11C2 = C3×D44D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D4244(C3xC4:1D4):11C2192,886
(C3×C41D4)⋊12C2 = C3×C4⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):12C2192,892
(C3×C41D4)⋊13C2 = C3×C84D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):13C2192,926
(C3×C41D4)⋊14C2 = C3×C83D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):14C2192,929
(C3×C41D4)⋊15C2 = C4230D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):15C2192,1279
(C3×C41D4)⋊16C2 = C3×C22.29C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):16C2192,1424
(C3×C41D4)⋊17C2 = C3×C22.34C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):17C2192,1429
(C3×C41D4)⋊18C2 = C3×D42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):18C2192,1434
(C3×C41D4)⋊19C2 = C3×Q86D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4):19C2192,1439
(C3×C41D4)⋊20C2 = C3×C22.54C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D448(C3xC4:1D4):20C2192,1449
(C3×C41D4)⋊21C2 = C3×C22.26C24φ: trivial image96(C3xC4:1D4):21C2192,1421

Non-split extensions G=N.Q with N=C3×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C41D4).1C2 = C12.9D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).1C2192,103
(C3×C41D4).2C2 = C12.16D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).2C2192,629
(C3×C41D4).3C2 = C42.72D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).3C2192,630
(C3×C41D4).4C2 = Dic69D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).4C2192,634
(C3×C41D4).5C2 = C124SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).5C2192,635
(C3×C41D4).6C2 = C42.166D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).6C2192,1272
(C3×C41D4).7C2 = C425Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D4244(C3xC4:1D4).7C2192,104
(C3×C41D4).8C2 = C3×C4.D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).8C2192,137
(C3×C41D4).9C2 = C3×C42⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D4244(C3xC4:1D4).9C2192,159
(C3×C41D4).10C2 = C3×C4⋊SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).10C2192,893
(C3×C41D4).11C2 = C3×C4.4D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).11C2192,919
(C3×C41D4).12C2 = C3×C42.29C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).12C2192,923
(C3×C41D4).13C2 = C3×C85D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).13C2192,925
(C3×C41D4).14C2 = C3×C22.53C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×C41D496(C3xC4:1D4).14C2192,1448

׿
×
𝔽