Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C2×C3.A4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C2×C3.A4
dρLabelID
C6×C3.A454C6xC3.A4216,105

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C2×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3⋊(C2×C3.A4) = S3×C3.A4φ: C2×C3.A4/C3.A4C2 ⊆ Aut C3366C3:(C2xC3.A4)216,98

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C2×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C2×C3.A4) = C2×C9.A4central extension (φ=1)543C3.(C2xC3.A4)216,22

׿
×
𝔽