Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×S3×D5 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×S3×D5 and Q=C2
dρLabelID
C22×S3×D560C2^2xS3xD5240,202

Semidirect products G=N:Q with N=C2×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×S3×D5)⋊1C2 = D5×D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604+(C2xS3xD5):1C2240,136
(C2×S3×D5)⋊2C2 = S3×D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604+(C2xS3xD5):2C2240,137
(C2×S3×D5)⋊3C2 = C20⋊D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604(C2xS3xD5):3C2240,138
(C2×S3×D5)⋊4C2 = D5×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604(C2xS3xD5):4C2240,149
(C2×S3×D5)⋊5C2 = S3×C5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604(C2xS3xD5):5C2240,150
(C2×S3×D5)⋊6C2 = D10⋊D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5604+(C2xS3xD5):6C2240,151

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×S3×D5).1C2 = D6⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5608+(C2xS3xD5).1C2240,96
(C2×S3×D5).2C2 = C2×S3×F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×S3×D5308+(C2xS3xD5).2C2240,195
(C2×S3×D5).3C2 = C4×S3×D5φ: trivial image604(C2xS3xD5).3C2240,135

׿
×
𝔽