Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C8○D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C8○D4
dρLabelID
C32×C8○D4144C3^2xC8oD4288,828

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C8○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C8○D4) = C3×C8○D12φ: C3×C8○D4/C2×C24C2 ⊆ Aut C3482C3:1(C3xC8oD4)288,672
C32(C3×C8○D4) = C3×D12.C4φ: C3×C8○D4/C3×M4(2)C2 ⊆ Aut C3484C3:2(C3xC8oD4)288,678
C33(C3×C8○D4) = C3×D4.Dic3φ: C3×C8○D4/C3×C4○D4C2 ⊆ Aut C3484C3:3(C3xC8oD4)288,719

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C8○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C8○D4) = C9×C8○D4central extension (φ=1)1442C3.(C3xC8oD4)288,181

׿
×
𝔽