Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3⋊S3 and Q=C3×Q8

Direct product G=N×Q with N=C3⋊S3 and Q=C3×Q8
dρLabelID
C3×Q8×C3⋊S3144C3xQ8xC3:S3432,716

Semidirect products G=N:Q with N=C3⋊S3 and Q=C3×Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
C3⋊S3⋊(C3×Q8) = C6×PSU3(𝔽2)φ: C3×Q8/C6C22 ⊆ Out C3⋊S3488C3:S3:(C3xQ8)432,757
C3⋊S32(C3×Q8) = Q8×C32⋊C6φ: C3×Q8/Q8C3 ⊆ Out C3⋊S37212-C3:S3:2(C3xQ8)432,368
C3⋊S33(C3×Q8) = C3×Dic3.D6φ: C3×Q8/C12C2 ⊆ Out C3⋊S3484C3:S3:3(C3xQ8)432,645

Non-split extensions G=N.Q with N=C3⋊S3 and Q=C3×Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
C3⋊S3.(C3×Q8) = C3×C3⋊S3.Q8φ: C3×Q8/C6C22 ⊆ Out C3⋊S3484C3:S3.(C3xQ8)432,575
C3⋊S3.2(C3×Q8) = C3×C4⋊(C32⋊C4)φ: C3×Q8/C12C2 ⊆ Out C3⋊S3484C3:S3.2(C3xQ8)432,631

׿
×
𝔽