Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C6 and Q=C2×C3.A4

Direct product G=N×Q with N=C6 and Q=C2×C3.A4
dρLabelID
C2×C6×C3.A4108C2xC6xC3.A4432,548

Semidirect products G=N:Q with N=C6 and Q=C2×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C6⋊(C2×C3.A4) = C2×S3×C3.A4φ: C2×C3.A4/C3.A4C2 ⊆ Aut C6366C6:(C2xC3.A4)432,541

Non-split extensions G=N.Q with N=C6 and Q=C2×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C6.1(C2×C3.A4) = Q8⋊C93S3φ: C2×C3.A4/C3.A4C2 ⊆ Aut C61444C6.1(C2xC3.A4)432,267
C6.2(C2×C3.A4) = S3×Q8⋊C9φ: C2×C3.A4/C3.A4C2 ⊆ Aut C61444C6.2(C2xC3.A4)432,268
C6.3(C2×C3.A4) = Dic3×C3.A4φ: C2×C3.A4/C3.A4C2 ⊆ Aut C6366C6.3(C2xC3.A4)432,271
C6.4(C2×C3.A4) = C4×C9.A4central extension (φ=1)1083C6.4(C2xC3.A4)432,40
C6.5(C2×C3.A4) = C2×Q8⋊C27central extension (φ=1)432C6.5(C2xC3.A4)432,41
C6.6(C2×C3.A4) = Q8.C54central extension (φ=1)2162C6.6(C2xC3.A4)432,42
C6.7(C2×C3.A4) = C22×C9.A4central extension (φ=1)108C6.7(C2xC3.A4)432,225
C6.8(C2×C3.A4) = C12×C3.A4central extension (φ=1)108C6.8(C2xC3.A4)432,331
C6.9(C2×C3.A4) = C6×Q8⋊C9central extension (φ=1)432C6.9(C2xC3.A4)432,334
C6.10(C2×C3.A4) = C3×Q8.C18central extension (φ=1)216C6.10(C2xC3.A4)432,337

׿
×
𝔽