Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C6×C3⋊D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C6×C3⋊D4
dρLabelID
C3×C6×C3⋊D472C3xC6xC3:D4432,709

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C6×C3⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C6×C3⋊D4) = C6×C3⋊D12φ: C6×C3⋊D4/C6×Dic3C2 ⊆ Aut C348C3:1(C6xC3:D4)432,656
C32(C6×C3⋊D4) = C3×S3×C3⋊D4φ: C6×C3⋊D4/C3×C3⋊D4C2 ⊆ Aut C3244C3:2(C6xC3:D4)432,658
C33(C6×C3⋊D4) = C6×D6⋊S3φ: C6×C3⋊D4/S3×C2×C6C2 ⊆ Aut C348C3:3(C6xC3:D4)432,655
C34(C6×C3⋊D4) = C6×C327D4φ: C6×C3⋊D4/C2×C62C2 ⊆ Aut C372C3:4(C6xC3:D4)432,719

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C6×C3⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.1(C6×C3⋊D4) = C6×C9⋊D4φ: C6×C3⋊D4/C2×C62C2 ⊆ Aut C372C3.1(C6xC3:D4)432,374
C3.2(C6×C3⋊D4) = C2×He36D4φ: C6×C3⋊D4/C2×C62C2 ⊆ Aut C372C3.2(C6xC3:D4)432,377
C3.3(C6×C3⋊D4) = C2×Dic9⋊C6φ: C6×C3⋊D4/C2×C62C2 ⊆ Aut C372C3.3(C6xC3:D4)432,379
C3.4(C6×C3⋊D4) = C18×C3⋊D4central extension (φ=1)72C3.4(C6xC3:D4)432,375

׿
×
𝔽