Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×D4 and Q=C2×C14

Direct product G=N×Q with N=C2×D4 and Q=C2×C14
dρLabelID
D4×C22×C14224D4xC2^2xC14448,1386

Semidirect products G=N:Q with N=C2×D4 and Q=C2×C14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4)⋊1(C2×C14) = C7×C22⋊D8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):1(C2xC14)448,855
(C2×D4)⋊2(C2×C14) = C7×D44D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4564(C2xD4):2(C2xC14)448,861
(C2×D4)⋊3(C2×C14) = C7×C233D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):3(C2xC14)448,1317
(C2×D4)⋊4(C2×C14) = C7×C22.29C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):4(C2xC14)448,1318
(C2×D4)⋊5(C2×C14) = C7×C22.32C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):5(C2xC14)448,1321
(C2×D4)⋊6(C2×C14) = C7×C22.54C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):6(C2xC14)448,1343
(C2×D4)⋊7(C2×C14) = C7×D4○D8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4):7(C2xC14)448,1359
(C2×D4)⋊8(C2×C14) = C14×C22≀C2φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):8(C2xC14)448,1304
(C2×D4)⋊9(C2×C14) = C14×C4⋊D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4):9(C2xC14)448,1305
(C2×D4)⋊10(C2×C14) = C7×C22.19C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):10(C2xC14)448,1308
(C2×D4)⋊11(C2×C14) = C14×C41D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4):11(C2xC14)448,1313
(C2×D4)⋊12(C2×C14) = C7×D42φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):12(C2xC14)448,1328
(C2×D4)⋊13(C2×C14) = C7×D45D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):13(C2xC14)448,1329
(C2×D4)⋊14(C2×C14) = D8×C2×C14φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4):14(C2xC14)448,1352
(C2×D4)⋊15(C2×C14) = C14×C8⋊C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):15(C2xC14)448,1356
(C2×D4)⋊16(C2×C14) = C7×D8⋊C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4):16(C2xC14)448,1358
(C2×D4)⋊17(C2×C14) = C14×2+ 1+4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4):17(C2xC14)448,1389
(C2×D4)⋊18(C2×C14) = C7×C2.C25φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4):18(C2xC14)448,1391
(C2×D4)⋊19(C2×C14) = C4○D4×C2×C14φ: trivial image224(C2xD4):19(C2xC14)448,1388

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×D4 and Q=C2×C14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4).1(C2×C14) = C7×C2≀C4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4564(C2xD4).1(C2xC14)448,155
(C2×D4).2(C2×C14) = C7×C23.D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).2(C2xC14)448,156
(C2×D4).3(C2×C14) = C7×C42⋊C4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4564(C2xD4).3(C2xC14)448,157
(C2×D4).4(C2×C14) = C7×C423C4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).4(C2xC14)448,158
(C2×D4).5(C2×C14) = C7×Q8⋊D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).5(C2xC14)448,856
(C2×D4).6(C2×C14) = C7×D4.8D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).6(C2xC14)448,862
(C2×D4).7(C2×C14) = C7×D4.9D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).7(C2xC14)448,863
(C2×D4).8(C2×C14) = C7×C2≀C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4564(C2xD4).8(C2xC14)448,865
(C2×D4).9(C2×C14) = C7×C23.7D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).9(C2xC14)448,866
(C2×D4).10(C2×C14) = C7×C4⋊SD16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).10(C2xC14)448,868
(C2×D4).11(C2×C14) = C7×Q8.D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).11(C2xC14)448,872
(C2×D4).12(C2×C14) = C7×C88D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).12(C2xC14)448,873
(C2×D4).13(C2×C14) = C7×C87D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).13(C2xC14)448,874
(C2×D4).14(C2×C14) = C7×C8⋊D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).14(C2xC14)448,876
(C2×D4).15(C2×C14) = C7×C82D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).15(C2xC14)448,877
(C2×D4).16(C2×C14) = C7×D4.3D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).16(C2xC14)448,879
(C2×D4).17(C2×C14) = C7×D4.4D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).17(C2xC14)448,880
(C2×D4).18(C2×C14) = C7×C22.D8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).18(C2xC14)448,888
(C2×D4).19(C2×C14) = C7×C23.46D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).19(C2xC14)448,889
(C2×D4).20(C2×C14) = C7×C23.19D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).20(C2xC14)448,890
(C2×D4).21(C2×C14) = C7×C4.4D8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).21(C2xC14)448,894
(C2×D4).22(C2×C14) = C7×C42.78C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).22(C2xC14)448,896
(C2×D4).23(C2×C14) = C7×C42.28C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).23(C2xC14)448,897
(C2×D4).24(C2×C14) = C7×C42.29C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).24(C2xC14)448,898
(C2×D4).25(C2×C14) = C7×C85D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).25(C2xC14)448,900
(C2×D4).26(C2×C14) = C7×C84D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).26(C2xC14)448,901
(C2×D4).27(C2×C14) = C7×C8.12D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).27(C2xC14)448,903
(C2×D4).28(C2×C14) = C7×C83D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).28(C2xC14)448,904
(C2×D4).29(C2×C14) = C7×C8.2D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).29(C2xC14)448,905
(C2×D4).30(C2×C14) = C7×C22.31C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).30(C2xC14)448,1320
(C2×D4).31(C2×C14) = C7×C22.33C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).31(C2xC14)448,1322
(C2×D4).32(C2×C14) = C7×C22.34C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).32(C2xC14)448,1323
(C2×D4).33(C2×C14) = C7×C22.36C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).33(C2xC14)448,1325
(C2×D4).34(C2×C14) = C7×C22.47C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).34(C2xC14)448,1336
(C2×D4).35(C2×C14) = C7×C22.49C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).35(C2xC14)448,1338
(C2×D4).36(C2×C14) = C7×C24⋊C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).36(C2xC14)448,1344
(C2×D4).37(C2×C14) = C7×C22.56C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).37(C2xC14)448,1345
(C2×D4).38(C2×C14) = C7×C22.57C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).38(C2xC14)448,1346
(C2×D4).39(C2×C14) = C7×D4○SD16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).39(C2xC14)448,1360
(C2×D4).40(C2×C14) = C14×C23⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).40(C2xC14)448,817
(C2×D4).41(C2×C14) = C7×C23.C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).41(C2xC14)448,818
(C2×D4).42(C2×C14) = C14×C4.D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).42(C2xC14)448,819
(C2×D4).43(C2×C14) = C7×M4(2).8C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D41124(C2xD4).43(C2xC14)448,821
(C2×D4).44(C2×C14) = C14×D4⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).44(C2xC14)448,822
(C2×D4).45(C2×C14) = C7×C23.24D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).45(C2xC14)448,824
(C2×D4).46(C2×C14) = C7×C23.36D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).46(C2xC14)448,825
(C2×D4).47(C2×C14) = C7×C23.37D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).47(C2xC14)448,826
(C2×D4).48(C2×C14) = D8×C28φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).48(C2xC14)448,845
(C2×D4).49(C2×C14) = SD16×C28φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).49(C2xC14)448,846
(C2×D4).50(C2×C14) = C7×SD16⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).50(C2xC14)448,848
(C2×D4).51(C2×C14) = C7×D8⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).51(C2xC14)448,850
(C2×D4).52(C2×C14) = C7×D4⋊D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).52(C2xC14)448,857
(C2×D4).53(C2×C14) = C7×C22⋊SD16φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).53(C2xC14)448,858
(C2×D4).54(C2×C14) = C7×D4.7D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).54(C2xC14)448,860
(C2×D4).55(C2×C14) = C7×C4⋊D8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).55(C2xC14)448,867
(C2×D4).56(C2×C14) = C7×D4.D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).56(C2xC14)448,869
(C2×D4).57(C2×C14) = C7×D4.2D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).57(C2xC14)448,871
(C2×D4).58(C2×C14) = C7×D4⋊Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).58(C2xC14)448,882
(C2×D4).59(C2×C14) = C7×D42Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).59(C2xC14)448,884
(C2×D4).60(C2×C14) = C7×D4.Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).60(C2xC14)448,886
(C2×D4).61(C2×C14) = C14×C22.D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).61(C2xC14)448,1307
(C2×D4).62(C2×C14) = C14×C4.4D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).62(C2xC14)448,1309
(C2×D4).63(C2×C14) = C7×C23.36C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).63(C2xC14)448,1312
(C2×D4).64(C2×C14) = C7×C22.26C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).64(C2xC14)448,1315
(C2×D4).65(C2×C14) = C7×C23.38C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).65(C2xC14)448,1319
(C2×D4).66(C2×C14) = C7×D46D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).66(C2xC14)448,1330
(C2×D4).67(C2×C14) = C7×Q85D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).67(C2xC14)448,1331
(C2×D4).68(C2×C14) = C7×Q86D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).68(C2xC14)448,1333
(C2×D4).69(C2×C14) = C7×C22.45C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4112(C2xD4).69(C2xC14)448,1334
(C2×D4).70(C2×C14) = C7×C22.46C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).70(C2xC14)448,1335
(C2×D4).71(C2×C14) = C7×C22.50C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).71(C2xC14)448,1339
(C2×D4).72(C2×C14) = C7×C22.53C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).72(C2xC14)448,1342
(C2×D4).73(C2×C14) = SD16×C2×C14φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).73(C2xC14)448,1353
(C2×D4).74(C2×C14) = C14×C4○D8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).74(C2xC14)448,1355
(C2×D4).75(C2×C14) = C14×C8.C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×D4224(C2xD4).75(C2xC14)448,1357
(C2×D4).76(C2×C14) = D4×C2×C28φ: trivial image224(C2xD4).76(C2xC14)448,1298
(C2×D4).77(C2×C14) = C4○D4×C28φ: trivial image224(C2xD4).77(C2xC14)448,1300
(C2×D4).78(C2×C14) = C7×C22.11C24φ: trivial image112(C2xD4).78(C2xC14)448,1301
(C2×D4).79(C2×C14) = C7×C23.33C23φ: trivial image224(C2xD4).79(C2xC14)448,1303
(C2×D4).80(C2×C14) = C7×D4×Q8φ: trivial image224(C2xD4).80(C2xC14)448,1332
(C2×D4).81(C2×C14) = C7×D43Q8φ: trivial image224(C2xD4).81(C2xC14)448,1337
(C2×D4).82(C2×C14) = C14×2- 1+4φ: trivial image224(C2xD4).82(C2xC14)448,1390

׿
×
𝔽