Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C22×S3×D5

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C22×S3×D5
dρLabelID
S3×C23×D5120S3xC2^3xD5480,1207


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C22×S3×D5
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C22×S3×D5) = S3×C2×C4×D5central extension (φ=1)120C2.1(C2^2xS3xD5)480,1086
C2.2(C22×S3×D5) = C22×D5×Dic3central extension (φ=1)240C2.2(C2^2xS3xD5)480,1112
C2.3(C22×S3×D5) = C22×S3×Dic5central extension (φ=1)240C2.3(C2^2xS3xD5)480,1115
C2.4(C22×S3×D5) = C22×D30.C2central extension (φ=1)240C2.4(C2^2xS3xD5)480,1117
C2.5(C22×S3×D5) = C2×D5×Dic6central stem extension (φ=1)240C2.5(C2^2xS3xD5)480,1073
C2.6(C22×S3×D5) = C2×D205S3central stem extension (φ=1)240C2.6(C2^2xS3xD5)480,1074
C2.7(C22×S3×D5) = C2×D20⋊S3central stem extension (φ=1)240C2.7(C2^2xS3xD5)480,1075
C2.8(C22×S3×D5) = D20.38D6central stem extension (φ=1)2404C2.8(C2^2xS3xD5)480,1076
C2.9(C22×S3×D5) = D20.39D6central stem extension (φ=1)2404-C2.9(C2^2xS3xD5)480,1077
C2.10(C22×S3×D5) = C2×S3×Dic10central stem extension (φ=1)240C2.10(C2^2xS3xD5)480,1078
C2.11(C22×S3×D5) = C2×D12⋊D5central stem extension (φ=1)240C2.11(C2^2xS3xD5)480,1079
C2.12(C22×S3×D5) = C30.C24central stem extension (φ=1)2404C2.12(C2^2xS3xD5)480,1080
C2.13(C22×S3×D5) = C2×D60⋊C2central stem extension (φ=1)240C2.13(C2^2xS3xD5)480,1081
C2.14(C22×S3×D5) = C2×D15⋊Q8central stem extension (φ=1)240C2.14(C2^2xS3xD5)480,1082
C2.15(C22×S3×D5) = C2×D6.D10central stem extension (φ=1)240C2.15(C2^2xS3xD5)480,1083
C2.16(C22×S3×D5) = C2×D125D5central stem extension (φ=1)240C2.16(C2^2xS3xD5)480,1084
C2.17(C22×S3×D5) = C2×C12.28D10central stem extension (φ=1)240C2.17(C2^2xS3xD5)480,1085
C2.18(C22×S3×D5) = C2×D5×D12central stem extension (φ=1)120C2.18(C2^2xS3xD5)480,1087
C2.19(C22×S3×D5) = C2×S3×D20central stem extension (φ=1)120C2.19(C2^2xS3xD5)480,1088
C2.20(C22×S3×D5) = C2×C20⋊D6central stem extension (φ=1)120C2.20(C2^2xS3xD5)480,1089
C2.21(C22×S3×D5) = D5×C4○D12central stem extension (φ=1)1204C2.21(C2^2xS3xD5)480,1090
C2.22(C22×S3×D5) = S3×C4○D20central stem extension (φ=1)1204C2.22(C2^2xS3xD5)480,1091
C2.23(C22×S3×D5) = D2024D6central stem extension (φ=1)1204C2.23(C2^2xS3xD5)480,1092
C2.24(C22×S3×D5) = D2025D6central stem extension (φ=1)1204C2.24(C2^2xS3xD5)480,1093
C2.25(C22×S3×D5) = D2026D6central stem extension (φ=1)1204C2.25(C2^2xS3xD5)480,1094
C2.26(C22×S3×D5) = D2029D6central stem extension (φ=1)1204+C2.26(C2^2xS3xD5)480,1095
C2.27(C22×S3×D5) = C15⋊2- 1+4central stem extension (φ=1)2408-C2.27(C2^2xS3xD5)480,1096
C2.28(C22×S3×D5) = S3×D4×D5central stem extension (φ=1)608+C2.28(C2^2xS3xD5)480,1097
C2.29(C22×S3×D5) = D5×D42S3central stem extension (φ=1)1208-C2.29(C2^2xS3xD5)480,1098
C2.30(C22×S3×D5) = S3×D42D5central stem extension (φ=1)1208-C2.30(C2^2xS3xD5)480,1099
C2.31(C22×S3×D5) = D30.C23central stem extension (φ=1)1208+C2.31(C2^2xS3xD5)480,1100
C2.32(C22×S3×D5) = D2013D6central stem extension (φ=1)1208-C2.32(C2^2xS3xD5)480,1101
C2.33(C22×S3×D5) = D2014D6central stem extension (φ=1)1208+C2.33(C2^2xS3xD5)480,1102
C2.34(C22×S3×D5) = D1214D10central stem extension (φ=1)1208+C2.34(C2^2xS3xD5)480,1103
C2.35(C22×S3×D5) = D20.29D6central stem extension (φ=1)2408-C2.35(C2^2xS3xD5)480,1104
C2.36(C22×S3×D5) = C30.33C24central stem extension (φ=1)2408+C2.36(C2^2xS3xD5)480,1105
C2.37(C22×S3×D5) = D12.29D10central stem extension (φ=1)2408-C2.37(C2^2xS3xD5)480,1106
C2.38(C22×S3×D5) = S3×Q8×D5central stem extension (φ=1)1208-C2.38(C2^2xS3xD5)480,1107
C2.39(C22×S3×D5) = D5×Q83S3central stem extension (φ=1)1208+C2.39(C2^2xS3xD5)480,1108
C2.40(C22×S3×D5) = S3×Q82D5central stem extension (φ=1)1208+C2.40(C2^2xS3xD5)480,1109
C2.41(C22×S3×D5) = D2016D6central stem extension (φ=1)1208-C2.41(C2^2xS3xD5)480,1110
C2.42(C22×S3×D5) = D2017D6central stem extension (φ=1)1208+C2.42(C2^2xS3xD5)480,1111
C2.43(C22×S3×D5) = C2×Dic5.D6central stem extension (φ=1)240C2.43(C2^2xS3xD5)480,1113
C2.44(C22×S3×D5) = C2×C30.C23central stem extension (φ=1)240C2.44(C2^2xS3xD5)480,1114
C2.45(C22×S3×D5) = C2×Dic3.D10central stem extension (φ=1)240C2.45(C2^2xS3xD5)480,1116
C2.46(C22×S3×D5) = C22×C15⋊D4central stem extension (φ=1)240C2.46(C2^2xS3xD5)480,1118
C2.47(C22×S3×D5) = C22×C3⋊D20central stem extension (φ=1)240C2.47(C2^2xS3xD5)480,1119
C2.48(C22×S3×D5) = C22×C5⋊D12central stem extension (φ=1)240C2.48(C2^2xS3xD5)480,1120
C2.49(C22×S3×D5) = C22×C15⋊Q8central stem extension (φ=1)480C2.49(C2^2xS3xD5)480,1121
C2.50(C22×S3×D5) = C2×D5×C3⋊D4central stem extension (φ=1)120C2.50(C2^2xS3xD5)480,1122
C2.51(C22×S3×D5) = C2×S3×C5⋊D4central stem extension (φ=1)120C2.51(C2^2xS3xD5)480,1123
C2.52(C22×S3×D5) = C2×D10⋊D6central stem extension (φ=1)120C2.52(C2^2xS3xD5)480,1124
C2.53(C22×S3×D5) = C15⋊2+ 1+4central stem extension (φ=1)1204C2.53(C2^2xS3xD5)480,1125

׿
×
𝔽