Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C3⋊F5 and Q=C22

Direct product G=N×Q with N=C2×C3⋊F5 and Q=C22
dρLabelID
C23×C3⋊F5120C2^3xC3:F5480,1206

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C3⋊F5 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C3⋊F5)⋊C22 = S3×C22⋊F5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F5608+(C2xC3:F5):C2^2480,1011
(C2×C3⋊F5)⋊2C22 = C2×D6⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5120(C2xC3:F5):2C2^2480,1000
(C2×C3⋊F5)⋊3C22 = C22×S3×F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F560(C2xC3:F5):3C2^2480,1197
(C2×C3⋊F5)⋊4C22 = C2×D10.D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5120(C2xC3:F5):4C2^2480,1072

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C3⋊F5 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C3⋊F5).1C22 = F5×Dic6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F51208-(C2xC3:F5).1C2^2480,982
(C2×C3⋊F5).2C22 = C4⋊F53S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F51208(C2xC3:F5).2C2^2480,983
(C2×C3⋊F5).3C22 = F5×D12φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F5608+(C2xC3:F5).3C2^2480,995
(C2×C3⋊F5).4C22 = S3×C4⋊F5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F5608(C2xC3:F5).4C2^2480,996
(C2×C3⋊F5).5C22 = C22⋊F5.S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F51208-(C2xC3:F5).5C2^2480,999
(C2×C3⋊F5).6C22 = F5×C3⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C2×C3⋊F5608(C2xC3:F5).6C2^2480,1010
(C2×C3⋊F5).7C22 = Dic65F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F51208-(C2xC3:F5).7C2^2480,984
(C2×C3⋊F5).8C22 = (C4×S3)⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F51208(C2xC3:F5).8C2^2480,985
(C2×C3⋊F5).9C22 = C4×S3×F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5608(C2xC3:F5).9C2^2480,994
(C2×C3⋊F5).10C22 = D603C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5608+(C2xC3:F5).10C2^2480,997
(C2×C3⋊F5).11C22 = C2×Dic3×F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5120(C2xC3:F5).11C2^2480,998
(C2×C3⋊F5).12C22 = C2×Dic3⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5120(C2xC3:F5).12C2^2480,1001
(C2×C3⋊F5).13C22 = C3⋊D4⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5608(C2xC3:F5).13C2^2480,1012
(C2×C3⋊F5).14C22 = C2×C60⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5120(C2xC3:F5).14C2^2480,1064
(C2×C3⋊F5).15C22 = (C2×C12)⋊6F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F51204(C2xC3:F5).15C2^2480,1065
(C2×C3⋊F5).16C22 = D4×C3⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F5608(C2xC3:F5).16C2^2480,1067
(C2×C3⋊F5).17C22 = Q8×C3⋊F5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C2×C3⋊F51208(C2xC3:F5).17C2^2480,1069
(C2×C3⋊F5).18C22 = C2×C4×C3⋊F5φ: trivial image120(C2xC3:F5).18C2^2480,1063

׿
×
𝔽