Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×D6⋊S3 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×D6⋊S3 and Q=C2
dρLabelID
C22×D6⋊S396C2^2xD6:S3288,973

Semidirect products G=N:Q with N=C2×D6⋊S3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D6⋊S3)⋊1C2 = C62.55C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3):1C2288,533
(C2×D6⋊S3)⋊2C2 = D6⋊D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):2C2288,554
(C2×D6⋊S3)⋊3C2 = D62D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3):3C2288,556
(C2×D6⋊S3)⋊4C2 = C62.82C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):4C2288,560
(C2×D6⋊S3)⋊5C2 = C62.84C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3):5C2288,562
(C2×D6⋊S3)⋊6C2 = D64D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):6C2288,570
(C2×D6⋊S3)⋊7C2 = C62.112C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):7C2288,618
(C2×D6⋊S3)⋊8C2 = C624D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):8C2288,624
(C2×D6⋊S3)⋊9C2 = C62.121C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):9C2288,627
(C2×D6⋊S3)⋊10C2 = C627D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):10C2288,628
(C2×D6⋊S3)⋊11C2 = C2×C32⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):11C2288,883
(C2×D6⋊S3)⋊12C2 = C62.12D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S3244(C2xD6:S3):12C2288,884
(C2×D6⋊S3)⋊13C2 = C2×D125S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3):13C2288,943
(C2×D6⋊S3)⋊14C2 = C2×D6⋊D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):14C2288,952
(C2×D6⋊S3)⋊15C2 = D1212D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S3488-(C2xD6:S3):15C2288,961
(C2×D6⋊S3)⋊16C2 = C2×D6.4D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):16C2288,971
(C2×D6⋊S3)⋊17C2 = C2×S3×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3):17C2288,976
(C2×D6⋊S3)⋊18C2 = C2×D6.D6φ: trivial image48(C2xD6:S3):18C2288,948

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×D6⋊S3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D6⋊S3).1C2 = C62.3D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3).1C2288,387
(C2×D6⋊S3).2C2 = C62.49C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).2C2288,527
(C2×D6⋊S3).3C2 = D6.9D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).3C2288,539
(C2×D6⋊S3).4C2 = C62.72C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).4C2288,550
(C2×D6⋊S3).5C2 = C62.75C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).5C2288,553
(C2×D6⋊S3).6C2 = C62.83C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).6C2288,561
(C2×D6⋊S3).7C2 = C62.85C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S396(C2xD6:S3).7C2288,563
(C2×D6⋊S3).8C2 = C2×C322SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×D6⋊S348(C2xD6:S3).8C2288,886
(C2×D6⋊S3).9C2 = C4×D6⋊S3φ: trivial image96(C2xD6:S3).9C2288,549

׿
×
𝔽