Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5×C4○D8 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C5×C4○D8 and Q=C2
dρLabelID
C10×C4○D8160C10xC4oD8320,1574

Semidirect products G=N:Q with N=C5×C4○D8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C4○D8)⋊1C2 = C40.30C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604(C5xC4oD8):1C2320,821
(C5×C4○D8)⋊2C2 = D5×C4○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):2C2320,1439
(C5×C4○D8)⋊3C2 = Q16⋊D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):3C2320,1440
(C5×C4○D8)⋊4C2 = D8⋊D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804+(C5xC4oD8):4C2320,820
(C5×C4○D8)⋊5C2 = D815D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804+(C5xC4oD8):5C2320,1441
(C5×C4○D8)⋊6C2 = D20.47D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604-(C5xC4oD8):6C2320,1443
(C5×C4○D8)⋊7C2 = D811D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):7C2320,1442
(C5×C4○D8)⋊8C2 = C5×C4○D16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81602(C5xC4oD8):8C2320,1009
(C5×C4○D8)⋊9C2 = C5×C16⋊C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):9C2320,1010
(C5×C4○D8)⋊10C2 = C5×D8⋊C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):10C2320,1577
(C5×C4○D8)⋊11C2 = C5×D4○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):11C2320,1578
(C5×C4○D8)⋊12C2 = C5×D4○SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8):12C2320,1579
(C5×C4○D8)⋊13C2 = C5×Q8○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604(C5xC4oD8):13C2320,1580

Non-split extensions G=N.Q with N=C5×C4○D8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C4○D8).1C2 = C20.58D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604(C5xC4oD8).1C2320,125
(C5×C4○D8).2C2 = D85Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8).2C2320,823
(C5×C4○D8).3C2 = D84Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8).3C2320,824
(C5×C4○D8).4C2 = C40.31C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604-(C5xC4oD8).4C2320,822
(C5×C4○D8).5C2 = D82Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8).5C2320,124
(C5×C4○D8).6C2 = C5×D8.C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81602(C5xC4oD8).6C2320,164
(C5×C4○D8).7C2 = C5×D82C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8).7C2320,165
(C5×C4○D8).8C2 = C5×C8.26D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D8804(C5xC4oD8).8C2320,945
(C5×C4○D8).9C2 = C5×Q32⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C4○D81604(C5xC4oD8).9C2320,1011
(C5×C4○D8).10C2 = C5×C8○D8φ: trivial image802(C5xC4oD8).10C2320,944

׿
×
𝔽