Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C2×C3⋊S3

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C2×C3⋊S3
dρLabelID
C6×C3⋊S336C6xC3:S3108,43

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C2×C3⋊S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C2×C3⋊S3) = S3×C3⋊S3φ: C2×C3⋊S3/C3⋊S3C2 ⊆ Aut C318C3:1(C2xC3:S3)108,39
C32(C2×C3⋊S3) = C2×C33⋊C2φ: C2×C3⋊S3/C3×C6C2 ⊆ Aut C354C3:2(C2xC3:S3)108,44

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C2×C3⋊S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C2×C3⋊S3) = C2×C9⋊S3φ: C2×C3⋊S3/C3×C6C2 ⊆ Aut C354C3.(C2xC3:S3)108,27
C3.2(C2×C3⋊S3) = C2×He3⋊C2central stem extension (φ=1)183C3.2(C2xC3:S3)108,28

׿
×
𝔽