Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C8⋊C22 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C8⋊C22 and Q=C2
dρLabelID
C22×C8⋊C2232C2^2xC8:C2^2128,2310

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C8⋊C22 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C8⋊C22)⋊1C2 = C429D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2216(C2xC8:C2^2):1C2128,734
(C2×C8⋊C22)⋊2C2 = M4(2)⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):2C2128,738
(C2×C8⋊C22)⋊3C2 = M4(2)⋊5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2):3C2128,740
(C2×C8⋊C22)⋊4C2 = M4(2).4D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):4C2128,750
(C2×C8⋊C22)⋊5C2 = C24.177D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2216(C2xC8:C2^2):5C2128,1735
(C2×C8⋊C22)⋊6C2 = C24.104D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):6C2128,1737
(C2×C8⋊C22)⋊7C2 = C24.105D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):7C2128,1738
(C2×C8⋊C22)⋊8C2 = C4○D4⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):8C2128,1740
(C2×C8⋊C22)⋊9C2 = (C2×Q8)⋊16D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):9C2128,1742
(C2×C8⋊C22)⋊10C2 = (C2×D4)⋊21D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):10C2128,1744
(C2×C8⋊C22)⋊11C2 = C2×D44D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2216(C2xC8:C2^2):11C2128,1746
(C2×C8⋊C22)⋊12C2 = C2×D4.8D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):12C2128,1748
(C2×C8⋊C22)⋊13C2 = C42.12C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2):13C2128,1753
(C2×C8⋊C22)⋊14C2 = C42.211D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):14C2128,1768
(C2×C8⋊C22)⋊15C2 = C42.444D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):15C2128,1770
(C2×C8⋊C22)⋊16C2 = C42.14C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):16C2128,1773
(C2×C8⋊C22)⋊17C2 = C42.18C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):17C2128,1777
(C2×C8⋊C22)⋊18C2 = M4(2)⋊14D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):18C2128,1787
(C2×C8⋊C22)⋊19C2 = M4(2)⋊16D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):19C2128,1794
(C2×C8⋊C22)⋊20C2 = C2×D4.4D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):20C2128,1797
(C2×C8⋊C22)⋊21C2 = M4(2).37D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2):21C2128,1800
(C2×C8⋊C22)⋊22C2 = M4(2)⋊7D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):22C2128,1883
(C2×C8⋊C22)⋊23C2 = M4(2)⋊9D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):23C2128,1885
(C2×C8⋊C22)⋊24C2 = M4(2)⋊10D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):24C2128,1886
(C2×C8⋊C22)⋊25C2 = M4(2)⋊11D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):25C2128,1887
(C2×C8⋊C22)⋊26C2 = D89D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):26C2128,1996
(C2×C8⋊C22)⋊27C2 = SD16⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):27C2128,1997
(C2×C8⋊C22)⋊28C2 = D810D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):28C2128,1999
(C2×C8⋊C22)⋊29C2 = SD167D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):29C2128,2000
(C2×C8⋊C22)⋊30C2 = D84D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):30C2128,2004
(C2×C8⋊C22)⋊31C2 = D85D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):31C2128,2005
(C2×C8⋊C22)⋊32C2 = SD161D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):32C2128,2006
(C2×C8⋊C22)⋊33C2 = SD162D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):33C2128,2007
(C2×C8⋊C22)⋊34C2 = C2×D4○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):34C2128,2313
(C2×C8⋊C22)⋊35C2 = C2×D4○SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2):35C2128,2314
(C2×C8⋊C22)⋊36C2 = D8⋊C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2):36C2128,2317
(C2×C8⋊C22)⋊37C2 = C2×D8⋊C22φ: trivial image32(C2xC8:C2^2):37C2128,2312

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C8⋊C22 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C8⋊C22).1C2 = C8⋊C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).1C2128,615
(C2×C8⋊C22).2C2 = M4(2).47D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2).2C2128,635
(C2×C8⋊C22).3C2 = C42.5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2).3C2128,636
(C2×C8⋊C22).4C2 = M4(2).48D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).4C2128,639
(C2×C8⋊C22).5C2 = C42.129D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).5C2128,735
(C2×C8⋊C22).6C2 = M4(2).5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).6C2128,751
(C2×C8⋊C22).7C2 = M4(2).8D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C22168+(C2xC8:C2^2).7C2128,780
(C2×C8⋊C22).8C2 = M4(2).10D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).8C2128,783
(C2×C8⋊C22).9C2 = C42.275C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).9C2128,1678
(C2×C8⋊C22).10C2 = C42.446D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).10C2128,1772
(C2×C8⋊C22).11C2 = C42.15C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).11C2128,1774
(C2×C8⋊C22).12C2 = C2×D4.3D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8⋊C2232(C2xC8:C2^2).12C2128,1796
(C2×C8⋊C22).13C2 = C4×C8⋊C22φ: trivial image32(C2xC8:C2^2).13C2128,1676

׿
×
𝔽