Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C8.C22 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C8.C22 and Q=C2
dρLabelID
C22×C8.C2264C2^2xC8.C2^2128,2311

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C8.C22 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C8.C22)⋊1C2 = C4210D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):1C2128,736
(C2×C8.C22)⋊2C2 = M4(2)⋊4D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):2C2128,739
(C2×C8.C22)⋊3C2 = M4(2).D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2):3C2128,741
(C2×C8.C22)⋊4C2 = M4(2).5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):4C2128,751
(C2×C8.C22)⋊5C2 = C24.178D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):5C2128,1736
(C2×C8.C22)⋊6C2 = C24.104D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):6C2128,1737
(C2×C8.C22)⋊7C2 = C24.106D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):7C2128,1739
(C2×C8.C22)⋊8C2 = D4.(C2×D4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):8C2128,1741
(C2×C8.C22)⋊9C2 = Q8.(C2×D4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):9C2128,1743
(C2×C8.C22)⋊10C2 = (C2×Q8)⋊17D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):10C2128,1745
(C2×C8.C22)⋊11C2 = C2×D4.9D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):11C2128,1747
(C2×C8.C22)⋊12C2 = C2×D4.10D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):12C2128,1749
(C2×C8.C22)⋊13C2 = C42.13C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2):13C2128,1754
(C2×C8.C22)⋊14C2 = C42.212D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):14C2128,1769
(C2×C8.C22)⋊15C2 = C42.446D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):15C2128,1772
(C2×C8.C22)⋊16C2 = C42.16C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):16C2128,1775
(C2×C8.C22)⋊17C2 = C42.19C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):17C2128,1778
(C2×C8.C22)⋊18C2 = M4(2)⋊15D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):18C2128,1788
(C2×C8.C22)⋊19C2 = M4(2)⋊17D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):19C2128,1795
(C2×C8.C22)⋊20C2 = C2×D4.3D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):20C2128,1796
(C2×C8.C22)⋊21C2 = M4(2).38D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2):21C2128,1801
(C2×C8.C22)⋊22C2 = M4(2)⋊8D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):22C2128,1884
(C2×C8.C22)⋊23C2 = M4(2)⋊9D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):23C2128,1885
(C2×C8.C22)⋊24C2 = M4(2)⋊10D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):24C2128,1886
(C2×C8.C22)⋊25C2 = M4(2).20D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):25C2128,1888
(C2×C8.C22)⋊26C2 = SD166D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):26C2128,1998
(C2×C8.C22)⋊27C2 = SD168D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):27C2128,2001
(C2×C8.C22)⋊28C2 = Q169D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):28C2128,2002
(C2×C8.C22)⋊29C2 = Q1610D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):29C2128,2003
(C2×C8.C22)⋊30C2 = SD162D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):30C2128,2007
(C2×C8.C22)⋊31C2 = SD163D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):31C2128,2008
(C2×C8.C22)⋊32C2 = Q164D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):32C2128,2009
(C2×C8.C22)⋊33C2 = Q165D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):33C2128,2010
(C2×C8.C22)⋊34C2 = C2×D4○SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2):34C2128,2314
(C2×C8.C22)⋊35C2 = C2×Q8○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2):35C2128,2315
(C2×C8.C22)⋊36C2 = C4.C25φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2):36C2128,2318
(C2×C8.C22)⋊37C2 = C2×D8⋊C22φ: trivial image32(C2xC8.C2^2):37C2128,2312

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C8.C22 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C8.C22).1C2 = C8.C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2).1C2128,614
(C2×C8.C22).2C2 = M4(2).46D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2).2C2128,634
(C2×C8.C22).3C2 = C42.6D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2).3C2128,637
(C2×C8.C22).4C2 = M4(2).49D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).4C2128,640
(C2×C8.C22).5C2 = C42.130D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2232(C2xC8.C2^2).5C2128,737
(C2×C8.C22).6C2 = M4(2).6D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).6C2128,752
(C2×C8.C22).7C2 = M4(2).9D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C22328-(C2xC8.C2^2).7C2128,781
(C2×C8.C22).8C2 = M4(2).11D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).8C2128,784
(C2×C8.C22).9C2 = C42.276C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).9C2128,1679
(C2×C8.C22).10C2 = C42.445D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).10C2128,1771
(C2×C8.C22).11C2 = C42.17C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).11C2128,1776
(C2×C8.C22).12C2 = C2×D4.5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C8.C2264(C2xC8.C2^2).12C2128,1798
(C2×C8.C22).13C2 = C4×C8.C22φ: trivial image64(C2xC8.C2^2).13C2128,1677

׿
×
𝔽