Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×Q8 and Q=C2×C10

Direct product G=N×Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C10
dρLabelID
Q8×C22×C10320Q8xC2^2xC10320,1630

Semidirect products G=N:Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C10
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8)⋊1(C2×C10) = C5×C22⋊SD16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):1(C2xC10)320,951
(C2×Q8)⋊2(C2×C10) = C5×D4.9D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8):2(C2xC10)320,956
(C2×Q8)⋊3(C2×C10) = C5×C22.32C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):3(C2xC10)320,1540
(C2×Q8)⋊4(C2×C10) = C5×C232Q8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):4(C2xC10)320,1545
(C2×Q8)⋊5(C2×C10) = C5×C22.45C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):5(C2xC10)320,1553
(C2×Q8)⋊6(C2×C10) = C5×C24⋊C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):6(C2xC10)320,1563
(C2×Q8)⋊7(C2×C10) = C5×D4○SD16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8):7(C2xC10)320,1579
(C2×Q8)⋊8(C2×C10) = C10×C22⋊Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8):8(C2xC10)320,1525
(C2×Q8)⋊9(C2×C10) = C5×C22.19C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):9(C2xC10)320,1527
(C2×Q8)⋊10(C2×C10) = C10×C4.4D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8):10(C2xC10)320,1528
(C2×Q8)⋊11(C2×C10) = C5×C22.29C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):11(C2xC10)320,1537
(C2×Q8)⋊12(C2×C10) = C5×D45D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):12(C2xC10)320,1548
(C2×Q8)⋊13(C2×C10) = SD16×C2×C10φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8):13(C2xC10)320,1572
(C2×Q8)⋊14(C2×C10) = C10×C8⋊C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q880(C2xQ8):14(C2xC10)320,1575
(C2×Q8)⋊15(C2×C10) = C10×C8.C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8):15(C2xC10)320,1576
(C2×Q8)⋊16(C2×C10) = C5×D8⋊C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8):16(C2xC10)320,1577
(C2×Q8)⋊17(C2×C10) = C10×2- 1+4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8):17(C2xC10)320,1633
(C2×Q8)⋊18(C2×C10) = C5×C2.C25φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8):18(C2xC10)320,1634
(C2×Q8)⋊19(C2×C10) = C4○D4×C2×C10φ: trivial image160(C2xQ8):19(C2xC10)320,1631
(C2×Q8)⋊20(C2×C10) = C10×2+ 1+4φ: trivial image80(C2xQ8):20(C2xC10)320,1632

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C10
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8).1(C2×C10) = C5×C42.C4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).1(C2xC10)320,160
(C2×Q8).2(C2×C10) = C5×C42.3C4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).2(C2xC10)320,161
(C2×Q8).3(C2×C10) = C5×D4.8D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).3(C2xC10)320,955
(C2×Q8).4(C2×C10) = C5×D4.10D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).4(C2xC10)320,957
(C2×Q8).5(C2×C10) = C5×D4.D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).5(C2xC10)320,962
(C2×Q8).6(C2×C10) = C5×D4.2D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).6(C2xC10)320,964
(C2×Q8).7(C2×C10) = C5×C88D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).7(C2xC10)320,966
(C2×Q8).8(C2×C10) = C5×C8.18D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).8(C2xC10)320,968
(C2×Q8).9(C2×C10) = C5×C8⋊D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).9(C2xC10)320,969
(C2×Q8).10(C2×C10) = C5×C8.D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).10(C2xC10)320,971
(C2×Q8).11(C2×C10) = C5×D4.3D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).11(C2xC10)320,972
(C2×Q8).12(C2×C10) = C5×D4.5D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q81604(C2xQ8).12(C2xC10)320,974
(C2×Q8).13(C2×C10) = C5×C23.47D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).13(C2xC10)320,984
(C2×Q8).14(C2×C10) = C5×C23.48D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).14(C2xC10)320,985
(C2×Q8).15(C2×C10) = C5×C23.20D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).15(C2xC10)320,986
(C2×Q8).16(C2×C10) = C5×C4.SD16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).16(C2xC10)320,988
(C2×Q8).17(C2×C10) = C5×C42.78C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).17(C2xC10)320,989
(C2×Q8).18(C2×C10) = C5×C42.28C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).18(C2xC10)320,990
(C2×Q8).19(C2×C10) = C5×C42.30C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).19(C2xC10)320,992
(C2×Q8).20(C2×C10) = C5×C85D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).20(C2xC10)320,993
(C2×Q8).21(C2×C10) = C5×C4⋊Q16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).21(C2xC10)320,995
(C2×Q8).22(C2×C10) = C5×C8.12D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).22(C2xC10)320,996
(C2×Q8).23(C2×C10) = C5×C83D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).23(C2xC10)320,997
(C2×Q8).24(C2×C10) = C5×C8.2D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).24(C2xC10)320,998
(C2×Q8).25(C2×C10) = C5×C22.33C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).25(C2xC10)320,1541
(C2×Q8).26(C2×C10) = C5×C22.36C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).26(C2xC10)320,1544
(C2×Q8).27(C2×C10) = C5×C23.41C23φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).27(C2xC10)320,1546
(C2×Q8).28(C2×C10) = C5×C22.49C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).28(C2xC10)320,1557
(C2×Q8).29(C2×C10) = C5×Q82φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).29(C2xC10)320,1560
(C2×Q8).30(C2×C10) = C5×C22.56C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).30(C2xC10)320,1564
(C2×Q8).31(C2×C10) = C5×C22.57C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).31(C2xC10)320,1565
(C2×Q8).32(C2×C10) = C5×Q8○D8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×Q81604(C2xQ8).32(C2xC10)320,1580
(C2×Q8).33(C2×C10) = C10×C4.10D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).33(C2xC10)320,913
(C2×Q8).34(C2×C10) = C5×M4(2).8C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8804(C2xQ8).34(C2xC10)320,914
(C2×Q8).35(C2×C10) = C10×Q8⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).35(C2xC10)320,916
(C2×Q8).36(C2×C10) = C5×C23.24D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).36(C2xC10)320,917
(C2×Q8).37(C2×C10) = C5×C23.36D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).37(C2xC10)320,918
(C2×Q8).38(C2×C10) = C5×C23.38D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).38(C2xC10)320,920
(C2×Q8).39(C2×C10) = SD16×C20φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).39(C2xC10)320,939
(C2×Q8).40(C2×C10) = Q16×C20φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).40(C2xC10)320,940
(C2×Q8).41(C2×C10) = C5×SD16⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).41(C2xC10)320,941
(C2×Q8).42(C2×C10) = C5×Q16⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).42(C2xC10)320,942
(C2×Q8).43(C2×C10) = C5×Q8⋊D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).43(C2xC10)320,949
(C2×Q8).44(C2×C10) = C5×D4⋊D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).44(C2xC10)320,950
(C2×Q8).45(C2×C10) = C5×C22⋊Q16φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).45(C2xC10)320,952
(C2×Q8).46(C2×C10) = C5×D4.7D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).46(C2xC10)320,953
(C2×Q8).47(C2×C10) = C5×C4⋊SD16φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).47(C2xC10)320,961
(C2×Q8).48(C2×C10) = C5×C42Q16φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).48(C2xC10)320,963
(C2×Q8).49(C2×C10) = C5×Q8.D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).49(C2xC10)320,965
(C2×Q8).50(C2×C10) = C5×Q8⋊Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).50(C2xC10)320,976
(C2×Q8).51(C2×C10) = C5×C4.Q16φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).51(C2xC10)320,978
(C2×Q8).52(C2×C10) = C5×Q8.Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).52(C2xC10)320,980
(C2×Q8).53(C2×C10) = C5×C23.36C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).53(C2xC10)320,1531
(C2×Q8).54(C2×C10) = C10×C4⋊Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).54(C2xC10)320,1533
(C2×Q8).55(C2×C10) = C5×C22.26C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).55(C2xC10)320,1534
(C2×Q8).56(C2×C10) = C5×C23.37C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).56(C2xC10)320,1535
(C2×Q8).57(C2×C10) = C5×C23.38C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).57(C2xC10)320,1538
(C2×Q8).58(C2×C10) = C5×C22.31C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).58(C2xC10)320,1539
(C2×Q8).59(C2×C10) = C5×C22.35C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).59(C2xC10)320,1543
(C2×Q8).60(C2×C10) = C5×D46D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).60(C2xC10)320,1549
(C2×Q8).61(C2×C10) = C5×Q85D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).61(C2xC10)320,1550
(C2×Q8).62(C2×C10) = C5×D4×Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).62(C2xC10)320,1551
(C2×Q8).63(C2×C10) = C5×C22.46C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).63(C2xC10)320,1554
(C2×Q8).64(C2×C10) = C5×D43Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).64(C2xC10)320,1556
(C2×Q8).65(C2×C10) = C5×C22.50C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).65(C2xC10)320,1558
(C2×Q8).66(C2×C10) = C5×Q83Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).66(C2xC10)320,1559
(C2×Q8).67(C2×C10) = C5×C22.53C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).67(C2xC10)320,1561
(C2×Q8).68(C2×C10) = Q16×C2×C10φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8320(C2xQ8).68(C2xC10)320,1573
(C2×Q8).69(C2×C10) = C10×C4○D8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×Q8160(C2xQ8).69(C2xC10)320,1574
(C2×Q8).70(C2×C10) = Q8×C2×C20φ: trivial image320(C2xQ8).70(C2xC10)320,1518
(C2×Q8).71(C2×C10) = C4○D4×C20φ: trivial image160(C2xQ8).71(C2xC10)320,1519
(C2×Q8).72(C2×C10) = C5×C23.32C23φ: trivial image160(C2xQ8).72(C2xC10)320,1521
(C2×Q8).73(C2×C10) = C5×C23.33C23φ: trivial image160(C2xQ8).73(C2xC10)320,1522
(C2×Q8).74(C2×C10) = C5×Q86D4φ: trivial image160(C2xQ8).74(C2xC10)320,1552

׿
×
𝔽