Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4 and Q=C3×D9

Direct product G=N×Q with N=C2×C4 and Q=C3×D9
dρLabelID
D9×C2×C12144D9xC2xC12432,342

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4 and Q=C3×D9
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4)⋊1(C3×D9) = C3×D18⋊C4φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4):1(C3xD9)432,134
(C2×C4)⋊2(C3×D9) = C6×D36φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4):2(C3xD9)432,343
(C2×C4)⋊3(C3×D9) = C3×D365C2φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4722(C2xC4):3(C3xD9)432,344

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4 and Q=C3×D9
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4).1(C3×D9) = C3×Dic9⋊C4φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).1(C3xD9)432,129
(C2×C4).2(C3×D9) = C3×C4.Dic9φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4722(C2xC4).2(C3xD9)432,125
(C2×C4).3(C3×D9) = C3×C4⋊Dic9φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).3(C3xD9)432,130
(C2×C4).4(C3×D9) = C6×Dic18φ: C3×D9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).4(C3xD9)432,340
(C2×C4).5(C3×D9) = C6×C9⋊C8central extension (φ=1)144(C2xC4).5(C3xD9)432,124
(C2×C4).6(C3×D9) = C12×Dic9central extension (φ=1)144(C2xC4).6(C3xD9)432,128

׿
×
𝔽