Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C4×D7 and Q=C2×C4

Direct product G=N×Q with N=C4×D7 and Q=C2×C4
dρLabelID
D7×C2×C42224D7xC2xC4^2448,924

Semidirect products G=N:Q with N=C4×D7 and Q=C2×C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C4×D7)⋊1(C2×C4) = C14.82+ 1+4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):1(C2xC4)448,957
(C4×D7)⋊2(C2×C4) = C42.91D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):2(C2xC4)448,976
(C4×D7)⋊3(C2×C4) = C4211D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7):3(C2xC4)448,998
(C4×D7)⋊4(C2×C4) = C42.108D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):4(C2xC4)448,999
(C4×D7)⋊5(C2×C4) = C42.126D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):5(C2xC4)448,1027
(C4×D7)⋊6(C2×C4) = C4×D42D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):6(C2xC4)448,989
(C4×D7)⋊7(C2×C4) = C4×D4×D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7):7(C2xC4)448,997
(C4×D7)⋊8(C2×C4) = C4×Q82D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):8(C2xC4)448,1026
(C4×D7)⋊9(C2×C4) = C4×C4○D28φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):9(C2xC4)448,927
(C4×D7)⋊10(C2×C4) = C42.188D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):10(C2xC4)448,975
(C4×D7)⋊11(C2×C4) = C2×D7×C4⋊C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):11(C2xC4)448,954
(C4×D7)⋊12(C2×C4) = C2×C4⋊C47D7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):12(C2xC4)448,955
(C4×D7)⋊13(C2×C4) = C2×C42⋊D7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7):13(C2xC4)448,925
(C4×D7)⋊14(C2×C4) = D7×C42⋊C2φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7):14(C2xC4)448,973

Non-split extensions G=N.Q with N=C4×D7 and Q=C2×C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C4×D7).1(C2×C4) = (D4×D7)⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7).1(C2xC4)448,304
(C4×D7).2(C2×C4) = D4⋊(C4×D7)φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).2(C2xC4)448,305
(C4×D7).3(C2×C4) = (Q8×D7)⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).3(C2xC4)448,336
(C4×D7).4(C2×C4) = Q8⋊(C4×D7)φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).4(C2xC4)448,337
(C4×D7).5(C2×C4) = C42⋊D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).5(C2xC4)448,355
(C4×D7).6(C2×C4) = C8⋊(C4×D7)φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).6(C2xC4)448,395
(C4×D7).7(C2×C4) = C56⋊(C2×C4)φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).7(C2xC4)448,415
(C4×D7).8(C2×C4) = M4(2).25D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).8(C2xC4)448,427
(C4×D7).9(C2×C4) = C42.125D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).9(C2xC4)448,1025
(C4×D7).10(C2×C4) = C28.70C24φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).10(C2xC4)448,1198
(C4×D7).11(C2×C4) = C56.49C23φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).11(C2xC4)448,1203
(C4×D7).12(C2×C4) = D7×D4⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7).12(C2xC4)448,303
(C4×D7).13(C2×C4) = D42D7⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).13(C2xC4)448,306
(C4×D7).14(C2×C4) = D7×Q8⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).14(C2xC4)448,335
(C4×D7).15(C2×C4) = Q82D7⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).15(C2xC4)448,338
(C4×D7).16(C2×C4) = D7×C4≀C2φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7564(C4xD7).16(C2xC4)448,354
(C4×D7).17(C2×C4) = C4×Q8×D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).17(C2xC4)448,1024
(C4×D7).18(C2×C4) = D7×C8○D4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).18(C2xC4)448,1202
(C4×D7).19(C2×C4) = C4×C8⋊D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).19(C2xC4)448,221
(C4×D7).20(C2×C4) = Dic7.C42φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).20(C2xC4)448,241
(C4×D7).21(C2×C4) = D28.4C8φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D72242(C4xD7).21(C2xC4)448,435
(C4×D7).22(C2×C4) = C16.12D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D72244(C4xD7).22(C2xC4)448,441
(C4×D7).23(C2×C4) = C2×D28.2C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).23(C2xC4)448,1191
(C4×D7).24(C2×C4) = C2×D28.C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).24(C2xC4)448,1197
(C4×D7).25(C2×C4) = D7×C4.Q8φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).25(C2xC4)448,393
(C4×D7).26(C2×C4) = (C8×D7)⋊C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).26(C2xC4)448,394
(C4×D7).27(C2×C4) = D7×C2.D8φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).27(C2xC4)448,413
(C4×D7).28(C2×C4) = C8.27(C4×D7)φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).28(C2xC4)448,414
(C4×D7).29(C2×C4) = D7×C8.C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).29(C2xC4)448,426
(C4×D7).30(C2×C4) = C2×D7×M4(2)φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7112(C4xD7).30(C2xC4)448,1196
(C4×D7).31(C2×C4) = D14.C42φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).31(C2xC4)448,223
(C4×D7).32(C2×C4) = D14.4C42φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).32(C2xC4)448,242
(C4×D7).33(C2×C4) = C2×C16⋊D7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).33(C2xC4)448,434
(C4×D7).34(C2×C4) = D7×M5(2)φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D71124(C4xD7).34(C2xC4)448,440
(C4×D7).35(C2×C4) = C22×C8⋊D7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C4×D7224(C4xD7).35(C2xC4)448,1190
(C4×D7).36(C2×C4) = D7×C4×C8φ: trivial image224(C4xD7).36(C2xC4)448,218
(C4×D7).37(C2×C4) = D7×C8⋊C4φ: trivial image224(C4xD7).37(C2xC4)448,238
(C4×D7).38(C2×C4) = D7×C2×C16φ: trivial image224(C4xD7).38(C2xC4)448,433
(C4×D7).39(C2×C4) = D7×C22×C8φ: trivial image224(C4xD7).39(C2xC4)448,1189

׿
×
𝔽