Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C7×D4 and Q=C2×C4

Direct product G=N×Q with N=C7×D4 and Q=C2×C4
dρLabelID
D4×C2×C28224D4xC2xC28448,1298

Semidirect products G=N:Q with N=C7×D4 and Q=C2×C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×D4)⋊1(C2×C4) = Dic74D8φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):1(C2xC4)448,290
(C7×D4)⋊2(C2×C4) = D7×D4⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):2(C2xC4)448,303
(C7×D4)⋊3(C2×C4) = D4⋊(C4×D7)φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):3(C2xC4)448,305
(C7×D4)⋊4(C2×C4) = D4⋊D7⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):4(C2xC4)448,319
(C7×D4)⋊5(C2×C4) = D7×C4≀C2φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4564(C7xD4):5(C2xC4)448,354
(C7×D4)⋊6(C2×C4) = D8×Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):6(C2xC4)448,683
(C7×D4)⋊7(C2×C4) = D8⋊Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):7(C2xC4)448,686
(C7×D4)⋊8(C2×C4) = C4×D4⋊D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):8(C2xC4)448,547
(C7×D4)⋊9(C2×C4) = C42.48D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):9(C2xC4)448,548
(C7×D4)⋊10(C2×C4) = C4×D42D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):10(C2xC4)448,989
(C7×D4)⋊11(C2×C4) = C4×D4×D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):11(C2xC4)448,997
(C7×D4)⋊12(C2×C4) = C4211D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):12(C2xC4)448,998
(C7×D4)⋊13(C2×C4) = C42.108D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):13(C2xC4)448,999
(C7×D4)⋊14(C2×C4) = D8×C28φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):14(C2xC4)448,845
(C7×D4)⋊15(C2×C4) = C7×D8⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):15(C2xC4)448,850
(C7×D4)⋊16(C2×C4) = C2×D4⋊Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):16(C2xC4)448,748
(C7×D4)⋊17(C2×C4) = C4○D4⋊Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):17(C2xC4)448,766
(C7×D4)⋊18(C2×C4) = C2×D42Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):18(C2xC4)448,769
(C7×D4)⋊19(C2×C4) = C2×D4×Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):19(C2xC4)448,1248
(C7×D4)⋊20(C2×C4) = C24.38D14φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):20(C2xC4)448,1251
(C7×D4)⋊21(C2×C4) = C4○D4×Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):21(C2xC4)448,1279
(C7×D4)⋊22(C2×C4) = C14.1062- 1+4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):22(C2xC4)448,1280
(C7×D4)⋊23(C2×C4) = C14×D4⋊C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):23(C2xC4)448,822
(C7×D4)⋊24(C2×C4) = C7×C23.36D4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4):24(C2xC4)448,825
(C7×D4)⋊25(C2×C4) = C14×C4≀C2φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4):25(C2xC4)448,828
(C7×D4)⋊26(C2×C4) = C4○D4×C28φ: trivial image224(C7xD4):26(C2xC4)448,1300
(C7×D4)⋊27(C2×C4) = C7×C22.11C24φ: trivial image112(C7xD4):27(C2xC4)448,1301
(C7×D4)⋊28(C2×C4) = C7×C23.33C23φ: trivial image224(C7xD4):28(C2xC4)448,1303

Non-split extensions G=N.Q with N=C7×D4 and Q=C2×C4
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×D4).1(C2×C4) = D4.D7⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).1(C2xC4)448,291
(C7×D4).2(C2×C4) = Dic76SD16φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).2(C2xC4)448,292
(C7×D4).3(C2×C4) = (D4×D7)⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4).3(C2xC4)448,304
(C7×D4).4(C2×C4) = D42D7⋊C4φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).4(C2xC4)448,306
(C7×D4).5(C2×C4) = C42⋊D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).5(C2xC4)448,355
(C7×D4).6(C2×C4) = M4(2).22D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).6(C2xC4)448,357
(C7×D4).7(C2×C4) = C42.196D14φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).7(C2xC4)448,358
(C7×D4).8(C2×C4) = SD16×Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).8(C2xC4)448,695
(C7×D4).9(C2×C4) = SD16⋊Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).9(C2xC4)448,698
(C7×D4).10(C2×C4) = D85Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).10(C2xC4)448,730
(C7×D4).11(C2×C4) = D84Dic7φ: C2×C4/C2C22 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).11(C2xC4)448,731
(C7×D4).12(C2×C4) = C4×D4.D7φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).12(C2xC4)448,551
(C7×D4).13(C2×C4) = C42.51D14φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).13(C2xC4)448,552
(C7×D4).14(C2×C4) = C56.93D4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).14(C2xC4)448,678
(C7×D4).15(C2×C4) = C56.50D4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).15(C2xC4)448,679
(C7×D4).16(C2×C4) = D7×C8○D4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).16(C2xC4)448,1202
(C7×D4).17(C2×C4) = C56.49C23φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).17(C2xC4)448,1203
(C7×D4).18(C2×C4) = SD16×C28φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).18(C2xC4)448,846
(C7×D4).19(C2×C4) = C7×SD16⋊C4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).19(C2xC4)448,848
(C7×D4).20(C2×C4) = C7×C8○D8φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41122(C7xD4).20(C2xC4)448,851
(C7×D4).21(C2×C4) = C7×C8.26D4φ: C2×C4/C4C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).21(C2xC4)448,852
(C7×D4).22(C2×C4) = (D4×C14)⋊6C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4).22(C2xC4)448,749
(C7×D4).23(C2×C4) = C28.(C2×D4)φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).23(C2xC4)448,767
(C7×D4).24(C2×C4) = (D4×C14)⋊9C4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).24(C2xC4)448,770
(C7×D4).25(C2×C4) = C2×Q8.Dic7φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).25(C2xC4)448,1271
(C7×D4).26(C2×C4) = C28.76C24φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).26(C2xC4)448,1272
(C7×D4).27(C2×C4) = C7×C23.24D4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4224(C7xD4).27(C2xC4)448,824
(C7×D4).28(C2×C4) = C7×C23.37D4φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D4112(C7xD4).28(C2xC4)448,826
(C7×D4).29(C2×C4) = C7×C42⋊C22φ: C2×C4/C22C2 ⊆ Out C7×D41124(C7xD4).29(C2xC4)448,829
(C7×D4).30(C2×C4) = C14×C8○D4φ: trivial image224(C7xD4).30(C2xC4)448,1350
(C7×D4).31(C2×C4) = C7×Q8○M4(2)φ: trivial image1124(C7xD4).31(C2xC4)448,1351

׿
×
𝔽