Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×S3×D5

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×S3×D5
dρLabelID
C22×S3×D560C2^2xS3xD5240,202


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×S3×D5
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×S3×D5) = C4×S3×D5central extension (φ=1)604C2.1(C2xS3xD5)240,135
C2.2(C2×S3×D5) = C2×D5×Dic3central extension (φ=1)120C2.2(C2xS3xD5)240,139
C2.3(C2×S3×D5) = C2×S3×Dic5central extension (φ=1)120C2.3(C2xS3xD5)240,142
C2.4(C2×S3×D5) = C2×D30.C2central extension (φ=1)120C2.4(C2xS3xD5)240,144
C2.5(C2×S3×D5) = D5×Dic6central stem extension (φ=1)1204-C2.5(C2xS3xD5)240,125
C2.6(C2×S3×D5) = D205S3central stem extension (φ=1)1204-C2.6(C2xS3xD5)240,126
C2.7(C2×S3×D5) = D20⋊S3central stem extension (φ=1)1204C2.7(C2xS3xD5)240,127
C2.8(C2×S3×D5) = S3×Dic10central stem extension (φ=1)1204-C2.8(C2xS3xD5)240,128
C2.9(C2×S3×D5) = D12⋊D5central stem extension (φ=1)1204C2.9(C2xS3xD5)240,129
C2.10(C2×S3×D5) = D60⋊C2central stem extension (φ=1)1204+C2.10(C2xS3xD5)240,130
C2.11(C2×S3×D5) = D15⋊Q8central stem extension (φ=1)1204C2.11(C2xS3xD5)240,131
C2.12(C2×S3×D5) = D6.D10central stem extension (φ=1)1204C2.12(C2xS3xD5)240,132
C2.13(C2×S3×D5) = D125D5central stem extension (φ=1)1204-C2.13(C2xS3xD5)240,133
C2.14(C2×S3×D5) = C12.28D10central stem extension (φ=1)1204+C2.14(C2xS3xD5)240,134
C2.15(C2×S3×D5) = D5×D12central stem extension (φ=1)604+C2.15(C2xS3xD5)240,136
C2.16(C2×S3×D5) = S3×D20central stem extension (φ=1)604+C2.16(C2xS3xD5)240,137
C2.17(C2×S3×D5) = C20⋊D6central stem extension (φ=1)604C2.17(C2xS3xD5)240,138
C2.18(C2×S3×D5) = Dic5.D6central stem extension (φ=1)1204C2.18(C2xS3xD5)240,140
C2.19(C2×S3×D5) = C30.C23central stem extension (φ=1)1204-C2.19(C2xS3xD5)240,141
C2.20(C2×S3×D5) = Dic3.D10central stem extension (φ=1)1204C2.20(C2xS3xD5)240,143
C2.21(C2×S3×D5) = C2×C15⋊D4central stem extension (φ=1)120C2.21(C2xS3xD5)240,145
C2.22(C2×S3×D5) = C2×C3⋊D20central stem extension (φ=1)120C2.22(C2xS3xD5)240,146
C2.23(C2×S3×D5) = C2×C5⋊D12central stem extension (φ=1)120C2.23(C2xS3xD5)240,147
C2.24(C2×S3×D5) = C2×C15⋊Q8central stem extension (φ=1)240C2.24(C2xS3xD5)240,148
C2.25(C2×S3×D5) = D5×C3⋊D4central stem extension (φ=1)604C2.25(C2xS3xD5)240,149
C2.26(C2×S3×D5) = S3×C5⋊D4central stem extension (φ=1)604C2.26(C2xS3xD5)240,150
C2.27(C2×S3×D5) = D10⋊D6central stem extension (φ=1)604+C2.27(C2xS3xD5)240,151

׿
×
𝔽