Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C6×C3⋊C8 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C6×C3⋊C8 and Q=C2
dρLabelID
C2×C6×C3⋊C896C2xC6xC3:C8288,691

Semidirect products G=N:Q with N=C6×C3⋊C8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C6×C3⋊C8)⋊1C2 = C12.77D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):1C2288,204
(C6×C3⋊C8)⋊2C2 = C12.78D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):2C2288,205
(C6×C3⋊C8)⋊3C2 = C6.16D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):3C2288,211
(C6×C3⋊C8)⋊4C2 = C6.17D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):4C2288,212
(C6×C3⋊C8)⋊5C2 = C3×C6.D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):5C2288,243
(C6×C3⋊C8)⋊6C2 = C3×D6⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):6C2288,254
(C6×C3⋊C8)⋊7C2 = C3×C12.55D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):7C2288,264
(C6×C3⋊C8)⋊8C2 = C3×D4⋊Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):8C2288,266
(C6×C3⋊C8)⋊9C2 = C2×C3⋊D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):9C2288,472
(C6×C3⋊C8)⋊10C2 = D12.27D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):10C2288,477
(C6×C3⋊C8)⋊11C2 = C2×D12.S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):11C2288,476
(C6×C3⋊C8)⋊12C2 = C2×C325SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):12C2288,480
(C6×C3⋊C8)⋊13C2 = C6×D4⋊S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):13C2288,702
(C6×C3⋊C8)⋊14C2 = C3×Q8.13D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):14C2288,721
(C6×C3⋊C8)⋊15C2 = C2×S3×C3⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):15C2288,460
(C6×C3⋊C8)⋊16C2 = D12.2Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):16C2288,462
(C6×C3⋊C8)⋊17C2 = C2×C12.29D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):17C2288,464
(C6×C3⋊C8)⋊18C2 = C3⋊C8.22D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):18C2288,465
(C6×C3⋊C8)⋊19C2 = C2×D6.Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):19C2288,467
(C6×C3⋊C8)⋊20C2 = C2×C12.31D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):20C2288,468
(C6×C3⋊C8)⋊21C2 = C6×D4.S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):21C2288,704
(C6×C3⋊C8)⋊22C2 = C6×Q82S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):22C2288,712
(C6×C3⋊C8)⋊23C2 = C6×C8⋊S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8):23C2288,671
(C6×C3⋊C8)⋊24C2 = C3×D12.C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):24C2288,678
(C6×C3⋊C8)⋊25C2 = C6×C4.Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C848(C6xC3:C8):25C2288,692
(C6×C3⋊C8)⋊26C2 = C3×D4.Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8):26C2288,719
(C6×C3⋊C8)⋊27C2 = S3×C2×C24φ: trivial image96(C6xC3:C8):27C2288,670

Non-split extensions G=N.Q with N=C6×C3⋊C8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C6×C3⋊C8).1C2 = C6.Dic12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).1C2288,214
(C6×C3⋊C8).2C2 = C12.73D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).2C2288,215
(C6×C3⋊C8).3C2 = C12.81D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).3C2288,219
(C6×C3⋊C8).4C2 = C12.15Dic6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).4C2288,220
(C6×C3⋊C8).5C2 = C3×C12⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).5C2288,238
(C6×C3⋊C8).6C2 = C3×C6.SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).6C2288,244
(C6×C3⋊C8).7C2 = C3×Dic3⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).7C2288,248
(C6×C3⋊C8).8C2 = C3×Q82Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).8C2288,269
(C6×C3⋊C8).9C2 = C6.18D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).9C2288,223
(C6×C3⋊C8).10C2 = C2×C323Q16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).10C2288,483
(C6×C3⋊C8).11C2 = C12.82D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8).11C2288,225
(C6×C3⋊C8).12C2 = C12.Dic6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).12C2288,221
(C6×C3⋊C8).13C2 = C3×C6.Q16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).13C2288,241
(C6×C3⋊C8).14C2 = C6×C3⋊Q16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).14C2288,714
(C6×C3⋊C8).15C2 = C3×C12.53D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C8484(C6xC3:C8).15C2288,256
(C6×C3⋊C8).16C2 = Dic3×C3⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).16C2288,200
(C6×C3⋊C8).17C2 = C6.(S3×C8)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).17C2288,201
(C6×C3⋊C8).18C2 = C3⋊C8⋊Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).18C2288,202
(C6×C3⋊C8).19C2 = C2.Dic32φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).19C2288,203
(C6×C3⋊C8).20C2 = C3×C12.Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).20C2288,242
(C6×C3⋊C8).21C2 = C3×C42.S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).21C2288,237
(C6×C3⋊C8).22C2 = C3×C24⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C3⋊C896(C6xC3:C8).22C2288,249
(C6×C3⋊C8).23C2 = C12×C3⋊C8φ: trivial image96(C6xC3:C8).23C2288,236
(C6×C3⋊C8).24C2 = Dic3×C24φ: trivial image96(C6xC3:C8).24C2288,247

׿
×
𝔽