Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×D4 and Q=C2×C10

Direct product G=N×Q with N=C2×D4 and Q=C2×C10
dρLabelID
D4×C22×C10160D4xC2^2xC10320,1629

Semidirect products G=N:Q with N=C2×D4 and Q=C2×C10
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4)⋊1(C2×C10) = C5×C22⋊D8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):1(C2xC10)320,948
(C2×D4)⋊2(C2×C10) = C5×D44D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4404(C2xD4):2(C2xC10)320,954
(C2×D4)⋊3(C2×C10) = C5×C233D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):3(C2xC10)320,1536
(C2×D4)⋊4(C2×C10) = C5×C22.29C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):4(C2xC10)320,1537
(C2×D4)⋊5(C2×C10) = C5×C22.32C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):5(C2xC10)320,1540
(C2×D4)⋊6(C2×C10) = C5×C22.54C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):6(C2xC10)320,1562
(C2×D4)⋊7(C2×C10) = C5×D4○D8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4):7(C2xC10)320,1578
(C2×D4)⋊8(C2×C10) = C10×C22≀C2φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):8(C2xC10)320,1523
(C2×D4)⋊9(C2×C10) = C10×C4⋊D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4):9(C2xC10)320,1524
(C2×D4)⋊10(C2×C10) = C5×C22.19C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):10(C2xC10)320,1527
(C2×D4)⋊11(C2×C10) = C10×C41D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4):11(C2xC10)320,1532
(C2×D4)⋊12(C2×C10) = C5×D42φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):12(C2xC10)320,1547
(C2×D4)⋊13(C2×C10) = C5×D45D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):13(C2xC10)320,1548
(C2×D4)⋊14(C2×C10) = D8×C2×C10φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4):14(C2xC10)320,1571
(C2×D4)⋊15(C2×C10) = C10×C8⋊C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):15(C2xC10)320,1575
(C2×D4)⋊16(C2×C10) = C5×D8⋊C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4):16(C2xC10)320,1577
(C2×D4)⋊17(C2×C10) = C10×2+ 1+4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4):17(C2xC10)320,1632
(C2×D4)⋊18(C2×C10) = C5×C2.C25φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4):18(C2xC10)320,1634
(C2×D4)⋊19(C2×C10) = C4○D4×C2×C10φ: trivial image160(C2xD4):19(C2xC10)320,1631

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×D4 and Q=C2×C10
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4).1(C2×C10) = C5×C2≀C4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4404(C2xD4).1(C2xC10)320,156
(C2×D4).2(C2×C10) = C5×C23.D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).2(C2xC10)320,157
(C2×D4).3(C2×C10) = C5×C42⋊C4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4404(C2xD4).3(C2xC10)320,158
(C2×D4).4(C2×C10) = C5×C423C4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).4(C2xC10)320,159
(C2×D4).5(C2×C10) = C5×Q8⋊D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).5(C2xC10)320,949
(C2×D4).6(C2×C10) = C5×D4.8D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).6(C2xC10)320,955
(C2×D4).7(C2×C10) = C5×D4.9D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).7(C2xC10)320,956
(C2×D4).8(C2×C10) = C5×C2≀C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4404(C2xD4).8(C2xC10)320,958
(C2×D4).9(C2×C10) = C5×C23.7D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).9(C2xC10)320,959
(C2×D4).10(C2×C10) = C5×C4⋊SD16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).10(C2xC10)320,961
(C2×D4).11(C2×C10) = C5×Q8.D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).11(C2xC10)320,965
(C2×D4).12(C2×C10) = C5×C88D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).12(C2xC10)320,966
(C2×D4).13(C2×C10) = C5×C87D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).13(C2xC10)320,967
(C2×D4).14(C2×C10) = C5×C8⋊D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).14(C2xC10)320,969
(C2×D4).15(C2×C10) = C5×C82D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).15(C2xC10)320,970
(C2×D4).16(C2×C10) = C5×D4.3D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).16(C2xC10)320,972
(C2×D4).17(C2×C10) = C5×D4.4D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).17(C2xC10)320,973
(C2×D4).18(C2×C10) = C5×C22.D8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).18(C2xC10)320,981
(C2×D4).19(C2×C10) = C5×C23.46D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).19(C2xC10)320,982
(C2×D4).20(C2×C10) = C5×C23.19D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).20(C2xC10)320,983
(C2×D4).21(C2×C10) = C5×C4.4D8φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).21(C2xC10)320,987
(C2×D4).22(C2×C10) = C5×C42.78C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).22(C2xC10)320,989
(C2×D4).23(C2×C10) = C5×C42.28C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).23(C2xC10)320,990
(C2×D4).24(C2×C10) = C5×C42.29C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).24(C2xC10)320,991
(C2×D4).25(C2×C10) = C5×C85D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).25(C2xC10)320,993
(C2×D4).26(C2×C10) = C5×C84D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).26(C2xC10)320,994
(C2×D4).27(C2×C10) = C5×C8.12D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).27(C2xC10)320,996
(C2×D4).28(C2×C10) = C5×C83D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).28(C2xC10)320,997
(C2×D4).29(C2×C10) = C5×C8.2D4φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).29(C2xC10)320,998
(C2×D4).30(C2×C10) = C5×C22.31C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).30(C2xC10)320,1539
(C2×D4).31(C2×C10) = C5×C22.33C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).31(C2xC10)320,1541
(C2×D4).32(C2×C10) = C5×C22.34C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).32(C2xC10)320,1542
(C2×D4).33(C2×C10) = C5×C22.36C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).33(C2xC10)320,1544
(C2×D4).34(C2×C10) = C5×C22.47C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).34(C2xC10)320,1555
(C2×D4).35(C2×C10) = C5×C22.49C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).35(C2xC10)320,1557
(C2×D4).36(C2×C10) = C5×C24⋊C22φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).36(C2xC10)320,1563
(C2×D4).37(C2×C10) = C5×C22.56C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).37(C2xC10)320,1564
(C2×D4).38(C2×C10) = C5×C22.57C24φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).38(C2xC10)320,1565
(C2×D4).39(C2×C10) = C5×D4○SD16φ: C2×C10/C5C22 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).39(C2xC10)320,1579
(C2×D4).40(C2×C10) = C10×C23⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).40(C2xC10)320,910
(C2×D4).41(C2×C10) = C5×C23.C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).41(C2xC10)320,911
(C2×D4).42(C2×C10) = C10×C4.D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).42(C2xC10)320,912
(C2×D4).43(C2×C10) = C5×M4(2).8C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4804(C2xD4).43(C2xC10)320,914
(C2×D4).44(C2×C10) = C10×D4⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).44(C2xC10)320,915
(C2×D4).45(C2×C10) = C5×C23.24D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).45(C2xC10)320,917
(C2×D4).46(C2×C10) = C5×C23.36D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).46(C2xC10)320,918
(C2×D4).47(C2×C10) = C5×C23.37D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).47(C2xC10)320,919
(C2×D4).48(C2×C10) = D8×C20φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).48(C2xC10)320,938
(C2×D4).49(C2×C10) = SD16×C20φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).49(C2xC10)320,939
(C2×D4).50(C2×C10) = C5×SD16⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).50(C2xC10)320,941
(C2×D4).51(C2×C10) = C5×D8⋊C4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).51(C2xC10)320,943
(C2×D4).52(C2×C10) = C5×D4⋊D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).52(C2xC10)320,950
(C2×D4).53(C2×C10) = C5×C22⋊SD16φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).53(C2xC10)320,951
(C2×D4).54(C2×C10) = C5×D4.7D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).54(C2xC10)320,953
(C2×D4).55(C2×C10) = C5×C4⋊D8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).55(C2xC10)320,960
(C2×D4).56(C2×C10) = C5×D4.D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).56(C2xC10)320,962
(C2×D4).57(C2×C10) = C5×D4.2D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).57(C2xC10)320,964
(C2×D4).58(C2×C10) = C5×D4⋊Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).58(C2xC10)320,975
(C2×D4).59(C2×C10) = C5×D42Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).59(C2xC10)320,977
(C2×D4).60(C2×C10) = C5×D4.Q8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).60(C2xC10)320,979
(C2×D4).61(C2×C10) = C10×C22.D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).61(C2xC10)320,1526
(C2×D4).62(C2×C10) = C10×C4.4D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).62(C2xC10)320,1528
(C2×D4).63(C2×C10) = C5×C23.36C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).63(C2xC10)320,1531
(C2×D4).64(C2×C10) = C5×C22.26C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).64(C2xC10)320,1534
(C2×D4).65(C2×C10) = C5×C23.38C23φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).65(C2xC10)320,1538
(C2×D4).66(C2×C10) = C5×D46D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).66(C2xC10)320,1549
(C2×D4).67(C2×C10) = C5×Q85D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).67(C2xC10)320,1550
(C2×D4).68(C2×C10) = C5×Q86D4φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).68(C2xC10)320,1552
(C2×D4).69(C2×C10) = C5×C22.45C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D480(C2xD4).69(C2xC10)320,1553
(C2×D4).70(C2×C10) = C5×C22.46C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).70(C2xC10)320,1554
(C2×D4).71(C2×C10) = C5×C22.50C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).71(C2xC10)320,1558
(C2×D4).72(C2×C10) = C5×C22.53C24φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).72(C2xC10)320,1561
(C2×D4).73(C2×C10) = SD16×C2×C10φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).73(C2xC10)320,1572
(C2×D4).74(C2×C10) = C10×C4○D8φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).74(C2xC10)320,1574
(C2×D4).75(C2×C10) = C10×C8.C22φ: C2×C10/C10C2 ⊆ Out C2×D4160(C2xD4).75(C2xC10)320,1576
(C2×D4).76(C2×C10) = D4×C2×C20φ: trivial image160(C2xD4).76(C2xC10)320,1517
(C2×D4).77(C2×C10) = C4○D4×C20φ: trivial image160(C2xD4).77(C2xC10)320,1519
(C2×D4).78(C2×C10) = C5×C22.11C24φ: trivial image80(C2xD4).78(C2xC10)320,1520
(C2×D4).79(C2×C10) = C5×C23.33C23φ: trivial image160(C2xD4).79(C2xC10)320,1522
(C2×D4).80(C2×C10) = C5×D4×Q8φ: trivial image160(C2xD4).80(C2xC10)320,1551
(C2×D4).81(C2×C10) = C5×D43Q8φ: trivial image160(C2xD4).81(C2xC10)320,1556
(C2×D4).82(C2×C10) = C10×2- 1+4φ: trivial image160(C2xD4).82(C2xC10)320,1633

׿
×
𝔽