Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×Q82D5 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×Q82D5 and Q=C2
dρLabelID
C22×Q82D5160C2^2xQ8:2D5320,1616

Semidirect products G=N:Q with N=C2×Q82D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q82D5)⋊1C2 = D204D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):1C2320,438
(C2×Q82D5)⋊2C2 = D207D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):2C2320,799
(C2×Q82D5)⋊3C2 = Q85D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):3C2320,1248
(C2×Q82D5)⋊4C2 = Q86D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):4C2320,1249
(C2×Q82D5)⋊5C2 = C4⋊C426D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):5C2320,1299
(C2×Q82D5)⋊6C2 = C10.172- 1+4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):6C2320,1301
(C2×Q82D5)⋊7C2 = D2021D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):7C2320,1302
(C2×Q82D5)⋊8C2 = D2022D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):8C2320,1303
(C2×Q82D5)⋊9C2 = C42.233D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):9C2320,1340
(C2×Q82D5)⋊10C2 = C4218D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):10C2320,1346
(C2×Q82D5)⋊11C2 = D2010D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):11C2320,1348
(C2×Q82D5)⋊12C2 = C42.240D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):12C2320,1397
(C2×Q82D5)⋊13C2 = D2012D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):13C2320,1398
(C2×Q82D5)⋊14C2 = C2×D40⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):14C2320,1431
(C2×Q82D5)⋊15C2 = C2×SD163D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):15C2320,1433
(C2×Q82D5)⋊16C2 = C2×Q8.D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):16C2320,1437
(C2×Q82D5)⋊17C2 = D40⋊C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5):17C2320,1449
(C2×Q82D5)⋊18C2 = C10.452- 1+4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):18C2320,1489
(C2×Q82D5)⋊19C2 = C10.1482+ 1+4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):19C2320,1506
(C2×Q82D5)⋊20C2 = C2×Q8.10D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5):20C2320,1617
(C2×Q82D5)⋊21C2 = C2×D48D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5):21C2320,1619
(C2×Q82D5)⋊22C2 = D20.39C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5):22C2320,1625
(C2×Q82D5)⋊23C2 = C2×D5×C4○D4φ: trivial image80(C2xQ8:2D5):23C2320,1618

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×Q82D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q82D5).1C2 = M4(2).21D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5).1C2320,378
(C2×Q82D5).2C2 = Q8⋊(C4×D5)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).2C2320,430
(C2×Q82D5).3C2 = Q82D5⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).3C2320,431
(C2×Q82D5).4C2 = Q8.D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).4C2320,437
(C2×Q82D5).5C2 = D20.17D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).5C2320,814
(C2×Q82D5).6C2 = C42.126D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).6C2320,1246
(C2×Q82D5).7C2 = C42.171D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).7C2320,1396
(C2×Q82D5).8C2 = C2×Q16⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).8C2320,1436
(C2×Q82D5).9C2 = C2×Q82F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D580(C2xQ8:2D5).9C2320,1121
(C2×Q82D5).10C2 = (C2×Q8)⋊6F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5).10C2320,1122
(C2×Q82D5).11C2 = (C2×Q8)⋊7F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5).11C2320,1123
(C2×Q82D5).12C2 = (C2×Q8).5F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).12C2320,1125
(C2×Q82D5).13C2 = C2×Q8.F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5160(C2xQ8:2D5).13C2320,1597
(C2×Q82D5).14C2 = Dic5.20C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×Q82D5808+(C2xQ8:2D5).14C2320,1598
(C2×Q82D5).15C2 = C4×Q82D5φ: trivial image160(C2xQ8:2D5).15C2320,1245

׿
×
𝔽