Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4×D5 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C4×D5 and Q=C2
dρLabelID
D5×C22×C480D5xC2^2xC4160,214

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×D5)⋊1C2 = C4⋊D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):1C2160,116
(C2×C4×D5)⋊2C2 = C202D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):2C2160,159
(C2×C4×D5)⋊3C2 = C2×D4×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D540(C2xC4xD5):3C2160,217
(C2×C4×D5)⋊4C2 = C2×D42D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):4C2160,218
(C2×C4×D5)⋊5C2 = C2×Q82D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):5C2160,221
(C2×C4×D5)⋊6C2 = D5×C4○D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D5404(C2xC4xD5):6C2160,223
(C2×C4×D5)⋊7C2 = C4×D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):7C2160,94
(C2×C4×D5)⋊8C2 = D5×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D540(C2xC4xD5):8C2160,101
(C2×C4×D5)⋊9C2 = Dic54D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):9C2160,102
(C2×C4×D5)⋊10C2 = D10.12D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):10C2160,104
(C2×C4×D5)⋊11C2 = D10⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):11C2160,105
(C2×C4×D5)⋊12C2 = D208C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):12C2160,114
(C2×C4×D5)⋊13C2 = D10.13D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):13C2160,115
(C2×C4×D5)⋊14C2 = C4×C5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):14C2160,149
(C2×C4×D5)⋊15C2 = C2×C4○D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5):15C2160,216

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C4×D5).1C2 = D5×C4⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).1C2160,112
(C2×C4×D5).2C2 = C4⋊C47D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).2C2160,113
(C2×C4×D5).3C2 = D102Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).3C2160,118
(C2×C4×D5).4C2 = D5×M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D5404(C2xC4xD5).4C2160,127
(C2×C4×D5).5C2 = D103Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).5C2160,167
(C2×C4×D5).6C2 = C2×Q8×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).6C2160,220
(C2×C4×D5).7C2 = D101C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).7C2160,27
(C2×C4×D5).8C2 = D10⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).8C2160,78
(C2×C4×D5).9C2 = D10.3Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D540(C2xC4xD5).9C2160,81
(C2×C4×D5).10C2 = C42⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).10C2160,93
(C2×C4×D5).11C2 = D10⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).11C2160,117
(C2×C4×D5).12C2 = C2×C8⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).12C2160,121
(C2×C4×D5).13C2 = C2×C4.F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).13C2160,201
(C2×C4×D5).14C2 = C2×C4⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D540(C2xC4xD5).14C2160,204
(C2×C4×D5).15C2 = D5⋊M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D5404(C2xC4xD5).15C2160,202
(C2×C4×D5).16C2 = D10.C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D5404(C2xC4xD5).16C2160,205
(C2×C4×D5).17C2 = C2×D5⋊C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D580(C2xC4xD5).17C2160,200
(C2×C4×D5).18C2 = C2×C4×F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C4×D540(C2xC4xD5).18C2160,203
(C2×C4×D5).19C2 = D5×C42φ: trivial image80(C2xC4xD5).19C2160,92
(C2×C4×D5).20C2 = D5×C2×C8φ: trivial image80(C2xC4xD5).20C2160,120

׿
×
𝔽