Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22×C6 and Q=C2×C6

Direct product G=N×Q with N=C22×C6 and Q=C2×C6
dρLabelID
C23×C62288C2^3xC6^2288,1045

Semidirect products G=N:Q with N=C22×C6 and Q=C2×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C22×C6)⋊(C2×C6) = C22×S3×A4φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C636(C2^2xC6):(C2xC6)288,1037
(C22×C6)⋊2(C2×C6) = C32×C22≀C2φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6):2(C2xC6)288,817
(C22×C6)⋊3(C2×C6) = C32×2+ 1+4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6):3(C2xC6)288,1022
(C22×C6)⋊4(C2×C6) = C3×C232D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6):4(C2xC6)288,708
(C22×C6)⋊5(C2×C6) = S3×C6×D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6):5(C2xC6)288,992
(C22×C6)⋊6(C2×C6) = C3×D46D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6244(C2^2xC6):6(C2xC6)288,994
(C22×C6)⋊7(C2×C6) = A4×C22×C6φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6):7(C2xC6)288,1041
(C22×C6)⋊8(C2×C6) = D4×C62φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6):8(C2xC6)288,1019
(C22×C6)⋊9(C2×C6) = C2×C6×C3⋊D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6):9(C2xC6)288,1002
(C22×C6)⋊10(C2×C6) = S3×C23×C6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6):10(C2xC6)288,1043

Non-split extensions G=N.Q with N=C22×C6 and Q=C2×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C22×C6).1(C2×C6) = A4×Dic6φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C6726-(C2^2xC6).1(C2xC6)288,918
(C22×C6).2(C2×C6) = C4×S3×A4φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C6366(C2^2xC6).2(C2xC6)288,919
(C22×C6).3(C2×C6) = A4×D12φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C6366+(C2^2xC6).3(C2xC6)288,920
(C22×C6).4(C2×C6) = C2×Dic3×A4φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).4(C2xC6)288,927
(C22×C6).5(C2×C6) = A4×C3⋊D4φ: C2×C6/C2C6 ⊆ Aut C22×C6366(C2^2xC6).5(C2xC6)288,928
(C22×C6).6(C2×C6) = C9×C23⋊C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6724(C2^2xC6).6(C2xC6)288,49
(C22×C6).7(C2×C6) = C9×C4.4D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).7(C2xC6)288,174
(C22×C6).8(C2×C6) = C9×C422C2φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).8(C2xC6)288,176
(C22×C6).9(C2×C6) = C9×C41D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).9(C2xC6)288,177
(C22×C6).10(C2×C6) = C32×C23⋊C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).10(C2xC6)288,317
(C22×C6).11(C2×C6) = C9×2+ 1+4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6724(C2^2xC6).11(C2xC6)288,371
(C22×C6).12(C2×C6) = C32×C4⋊D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).12(C2xC6)288,818
(C22×C6).13(C2×C6) = C32×C4.4D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).13(C2xC6)288,821
(C22×C6).14(C2×C6) = C32×C422C2φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).14(C2xC6)288,823
(C22×C6).15(C2×C6) = C32×C41D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).15(C2xC6)288,824
(C22×C6).16(C2×C6) = C3×C23.6D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6244(C2^2xC6).16(C2xC6)288,240
(C22×C6).17(C2×C6) = C3×C23.7D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C6244(C2^2xC6).17(C2xC6)288,268
(C22×C6).18(C2×C6) = C3×C23.16D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).18(C2xC6)288,648
(C22×C6).19(C2×C6) = C3×Dic3.D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).19(C2xC6)288,649
(C22×C6).20(C2×C6) = C3×C23.8D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).20(C2xC6)288,650
(C22×C6).21(C2×C6) = C3×S3×C22⋊C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).21(C2xC6)288,651
(C22×C6).22(C2×C6) = C3×Dic34D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).22(C2xC6)288,652
(C22×C6).23(C2×C6) = C3×D6⋊D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).23(C2xC6)288,653
(C22×C6).24(C2×C6) = C3×C23.9D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).24(C2xC6)288,654
(C22×C6).25(C2×C6) = C3×Dic3⋊D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).25(C2xC6)288,655
(C22×C6).26(C2×C6) = C3×C23.11D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).26(C2xC6)288,656
(C22×C6).27(C2×C6) = C3×C23.21D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).27(C2xC6)288,657
(C22×C6).28(C2×C6) = C3×D4×Dic3φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).28(C2xC6)288,705
(C22×C6).29(C2×C6) = C3×C23.23D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).29(C2xC6)288,706
(C22×C6).30(C2×C6) = C3×C23.12D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).30(C2xC6)288,707
(C22×C6).31(C2×C6) = C3×D63D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).31(C2xC6)288,709
(C22×C6).32(C2×C6) = C3×C23.14D6φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).32(C2xC6)288,710
(C22×C6).33(C2×C6) = C3×C123D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).33(C2xC6)288,711
(C22×C6).34(C2×C6) = C6×D42S3φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).34(C2xC6)288,993
(C22×C6).35(C2×C6) = C2×C4×C3.A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).35(C2xC6)288,343
(C22×C6).36(C2×C6) = D4×C3.A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C6366(C2^2xC6).36(C2xC6)288,344
(C22×C6).37(C2×C6) = Q8×C3.A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C6726(C2^2xC6).37(C2xC6)288,346
(C22×C6).38(C2×C6) = C23×C3.A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).38(C2xC6)288,837
(C22×C6).39(C2×C6) = A4×C2×C12φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).39(C2xC6)288,979
(C22×C6).40(C2×C6) = C3×D4×A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C6366(C2^2xC6).40(C2xC6)288,980
(C22×C6).41(C2×C6) = C3×Q8×A4φ: C2×C6/C22C3 ⊆ Aut C22×C6726(C2^2xC6).41(C2xC6)288,982
(C22×C6).42(C2×C6) = C22⋊C4×C18φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).42(C2xC6)288,165
(C22×C6).43(C2×C6) = C9×C42⋊C2φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).43(C2xC6)288,167
(C22×C6).44(C2×C6) = D4×C36φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).44(C2xC6)288,168
(C22×C6).45(C2×C6) = C9×C22≀C2φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C672(C2^2xC6).45(C2xC6)288,170
(C22×C6).46(C2×C6) = C9×C4⋊D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).46(C2xC6)288,171
(C22×C6).47(C2×C6) = C9×C22⋊Q8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).47(C2xC6)288,172
(C22×C6).48(C2×C6) = C9×C22.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).48(C2xC6)288,173
(C22×C6).49(C2×C6) = D4×C2×C18φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).49(C2xC6)288,368
(C22×C6).50(C2×C6) = C4○D4×C18φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).50(C2xC6)288,370
(C22×C6).51(C2×C6) = C32×C42⋊C2φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).51(C2xC6)288,814
(C22×C6).52(C2×C6) = D4×C3×C12φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).52(C2xC6)288,815
(C22×C6).53(C2×C6) = C32×C22⋊Q8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).53(C2xC6)288,819
(C22×C6).54(C2×C6) = C32×C22.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).54(C2xC6)288,820
(C22×C6).55(C2×C6) = C4○D4×C3×C6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C6144(C2^2xC6).55(C2xC6)288,1021
(C22×C6).56(C2×C6) = C3×C6.C42φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).56(C2xC6)288,265
(C22×C6).57(C2×C6) = Dic3×C2×C12φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).57(C2xC6)288,693
(C22×C6).58(C2×C6) = C6×Dic3⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).58(C2xC6)288,694
(C22×C6).59(C2×C6) = C3×C12.48D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).59(C2xC6)288,695
(C22×C6).60(C2×C6) = C6×C4⋊Dic3φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).60(C2xC6)288,696
(C22×C6).61(C2×C6) = C3×C23.26D6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).61(C2xC6)288,697
(C22×C6).62(C2×C6) = C6×D6⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).62(C2xC6)288,698
(C22×C6).63(C2×C6) = C12×C3⋊D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).63(C2xC6)288,699
(C22×C6).64(C2×C6) = C3×C23.28D6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).64(C2xC6)288,700
(C22×C6).65(C2×C6) = C3×C127D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).65(C2xC6)288,701
(C22×C6).66(C2×C6) = C6×C6.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).66(C2xC6)288,723
(C22×C6).67(C2×C6) = C3×C244S3φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C624(C2^2xC6).67(C2xC6)288,724
(C22×C6).68(C2×C6) = C2×C6×Dic6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).68(C2xC6)288,988
(C22×C6).69(C2×C6) = S3×C22×C12φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).69(C2xC6)288,989
(C22×C6).70(C2×C6) = C2×C6×D12φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).70(C2xC6)288,990
(C22×C6).71(C2×C6) = C6×C4○D12φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C648(C2^2xC6).71(C2xC6)288,991
(C22×C6).72(C2×C6) = Dic3×C22×C6φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Aut C22×C696(C2^2xC6).72(C2xC6)288,1001
(C22×C6).73(C2×C6) = C9×C2.C42central extension (φ=1)288(C2^2xC6).73(C2xC6)288,45
(C22×C6).74(C2×C6) = C4⋊C4×C18central extension (φ=1)288(C2^2xC6).74(C2xC6)288,166
(C22×C6).75(C2×C6) = C32×C2.C42central extension (φ=1)288(C2^2xC6).75(C2xC6)288,313
(C22×C6).76(C2×C6) = Q8×C2×C18central extension (φ=1)288(C2^2xC6).76(C2xC6)288,369
(C22×C6).77(C2×C6) = C22⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)144(C2^2xC6).77(C2xC6)288,812
(C22×C6).78(C2×C6) = C4⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)288(C2^2xC6).78(C2xC6)288,813
(C22×C6).79(C2×C6) = Q8×C62central extension (φ=1)288(C2^2xC6).79(C2xC6)288,1020

׿
×
𝔽