Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5×C3⋊C8 and Q=C22

Direct product G=N×Q with N=C5×C3⋊C8 and Q=C22
dρLabelID
C2×C10×C3⋊C8480C2xC10xC3:C8480,799

Semidirect products G=N:Q with N=C5×C3⋊C8 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C3⋊C8)⋊1C22 = D5×D4⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):1C2^2480,553
(C5×C3⋊C8)⋊2C22 = Dic103D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):2C2^2480,554
(C5×C3⋊C8)⋊3C22 = D15⋊D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):3C2^2480,557
(C5×C3⋊C8)⋊4C22 = D30.8D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208-(C5xC3:C8):4C2^2480,558
(C5×C3⋊C8)⋊5C22 = D5×D4.S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208-(C5xC3:C8):5C2^2480,559
(C5×C3⋊C8)⋊6C22 = Dic10⋊D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):6C2^2480,563
(C5×C3⋊C8)⋊7C22 = D1210D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208-(C5xC3:C8):7C2^2480,565
(C5×C3⋊C8)⋊8C22 = D20.9D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):8C2^2480,567
(C5×C3⋊C8)⋊9C22 = Dic6⋊D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):9C2^2480,574
(C5×C3⋊C8)⋊10C22 = D125D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):10C2^2480,576
(C5×C3⋊C8)⋊11C22 = D5×Q82S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):11C2^2480,577
(C5×C3⋊C8)⋊12C22 = D20⋊D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):12C2^2480,578
(C5×C3⋊C8)⋊13C22 = D15⋊SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208-(C5xC3:C8):13C2^2480,581
(C5×C3⋊C8)⋊14C22 = D60⋊C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81208+(C5xC3:C8):14C2^2480,582
(C5×C3⋊C8)⋊15C22 = C401D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204+(C5xC3:C8):15C2^2480,329
(C5×C3⋊C8)⋊16C22 = D40⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):16C2^2480,330
(C5×C3⋊C8)⋊17C22 = D2019D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204+(C5xC3:C8):17C2^2480,377
(C5×C3⋊C8)⋊18C22 = D6030C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):18C2^2480,388
(C5×C3⋊C8)⋊19C22 = D5×C8⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):19C2^2480,320
(C5×C3⋊C8)⋊20C22 = C40⋊D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):20C2^2480,322
(C5×C3⋊C8)⋊21C22 = D5×C4.Dic3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):21C2^2480,358
(C5×C3⋊C8)⋊22C22 = D154M4(2)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):22C2^2480,368
(C5×C3⋊C8)⋊23C22 = C5×D8⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):23C2^2480,790
(C5×C3⋊C8)⋊24C22 = C5×Q83D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):24C2^2480,793
(C5×C3⋊C8)⋊25C22 = C5×D126C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):25C2^2480,811
(C5×C3⋊C8)⋊26C22 = C5×D4⋊D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):26C2^2480,828
(C5×C3⋊C8)⋊27C22 = S3×C40⋊C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):27C2^2480,327
(C5×C3⋊C8)⋊28C22 = S3×D40φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204+(C5xC3:C8):28C2^2480,328
(C5×C3⋊C8)⋊29C22 = C2×C3⋊D40φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):29C2^2480,376
(C5×C3⋊C8)⋊30C22 = C2×C6.D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):30C2^2480,386
(C5×C3⋊C8)⋊31C22 = C2×C15⋊SD16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):31C2^2480,390
(C5×C3⋊C8)⋊32C22 = S3×C8×D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):32C2^2480,319
(C5×C3⋊C8)⋊33C22 = S3×C8⋊D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):33C2^2480,321
(C5×C3⋊C8)⋊34C22 = C2×D5×C3⋊C8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):34C2^2480,357
(C5×C3⋊C8)⋊35C22 = C2×D152C8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):35C2^2480,365
(C5×C3⋊C8)⋊36C22 = C2×C20.32D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):36C2^2480,369
(C5×C3⋊C8)⋊37C22 = C2×D30.5C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):37C2^2480,371
(C5×C3⋊C8)⋊38C22 = C5×S3×D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):38C2^2480,789
(C5×C3⋊C8)⋊39C22 = C5×S3×SD16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):39C2^2480,792
(C5×C3⋊C8)⋊40C22 = C10×D4⋊S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):40C2^2480,810
(C5×C3⋊C8)⋊41C22 = C10×D4.S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):41C2^2480,812
(C5×C3⋊C8)⋊42C22 = C10×Q82S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):42C2^2480,820
(C5×C3⋊C8)⋊43C22 = C10×C8⋊S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):43C2^2480,779
(C5×C3⋊C8)⋊44C22 = C5×S3×M4(2)φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C81204(C5xC3:C8):44C2^2480,785
(C5×C3⋊C8)⋊45C22 = C10×C4.Dic3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8240(C5xC3:C8):45C2^2480,800
(C5×C3⋊C8)⋊46C22 = S3×C2×C40φ: trivial image240(C5xC3:C8):46C2^2480,778

Non-split extensions G=N.Q with N=C5×C3⋊C8 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C3⋊C8).1C22 = C60.8C23φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).1C2^2480,560
(C5×C3⋊C8).2C22 = D30.9D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).2C2^2480,564
(C5×C3⋊C8).3C22 = D12.24D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).3C2^2480,566
(C5×C3⋊C8).4C22 = C60.16C23φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).4C2^2480,568
(C5×C3⋊C8).5C22 = D20.10D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).5C2^2480,573
(C5×C3⋊C8).6C22 = D30.11D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).6C2^2480,575
(C5×C3⋊C8).7C22 = D5×C3⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).7C2^2480,583
(C5×C3⋊C8).8C22 = D20.13D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).8C2^2480,584
(C5×C3⋊C8).9C22 = D15⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).9C2^2480,587
(C5×C3⋊C8).10C22 = C60.C23φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).10C2^2480,588
(C5×C3⋊C8).11C22 = D12.27D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).11C2^2480,589
(C5×C3⋊C8).12C22 = D20.14D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).12C2^2480,590
(C5×C3⋊C8).13C22 = C60.39C23φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).13C2^2480,591
(C5×C3⋊C8).14C22 = D20.D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).14C2^2480,592
(C5×C3⋊C8).15C22 = D20.16D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).15C2^2480,597
(C5×C3⋊C8).16C22 = D20.17D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).16C2^2480,598
(C5×C3⋊C8).17C22 = D12.D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408+(C5xC3:C8).17C2^2480,599
(C5×C3⋊C8).18C22 = D30.44D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82408-(C5xC3:C8).18C2^2480,600
(C5×C3⋊C8).19C22 = Dic20⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).19C2^2480,339
(C5×C3⋊C8).20C22 = C40.2D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404-(C5xC3:C8).20C2^2480,350
(C5×C3⋊C8).21C22 = C60.63D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404-(C5xC3:C8).21C2^2480,389
(C5×C3⋊C8).22C22 = C12.D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).22C2^2480,391
(C5×C3⋊C8).23C22 = C40.34D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).23C2^2480,342
(C5×C3⋊C8).24C22 = C40.35D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).24C2^2480,344
(C5×C3⋊C8).25C22 = D20.2Dic3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).25C2^2480,360
(C5×C3⋊C8).26C22 = D60.5C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).26C2^2480,366
(C5×C3⋊C8).27C22 = C5×D4.D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).27C2^2480,794
(C5×C3⋊C8).28C22 = C5×Q16⋊S3φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).28C2^2480,797
(C5×C3⋊C8).29C22 = C5×Q8.11D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).29C2^2480,821
(C5×C3⋊C8).30C22 = C5×Q8.14D6φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).30C2^2480,830
(C5×C3⋊C8).31C22 = S3×Dic20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404-(C5xC3:C8).31C2^2480,338
(C5×C3⋊C8).32C22 = D6.1D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).32C2^2480,348
(C5×C3⋊C8).33C22 = D407S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404-(C5xC3:C8).33C2^2480,349
(C5×C3⋊C8).34C22 = D1205C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404+(C5xC3:C8).34C2^2480,351
(C5×C3⋊C8).35C22 = D20.31D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).35C2^2480,387
(C5×C3⋊C8).36C22 = C2×C3⋊Dic20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8480(C5xC3:C8).36C2^2480,395
(C5×C3⋊C8).37C22 = C40.54D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).37C2^2480,341
(C5×C3⋊C8).38C22 = C40.55D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).38C2^2480,343
(C5×C3⋊C8).39C22 = D20.3Dic3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).39C2^2480,359
(C5×C3⋊C8).40C22 = D60.4C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).40C2^2480,367
(C5×C3⋊C8).41C22 = C5×D83S3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).41C2^2480,791
(C5×C3⋊C8).42C22 = C5×Q8.7D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).42C2^2480,795
(C5×C3⋊C8).43C22 = C5×S3×Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).43C2^2480,796
(C5×C3⋊C8).44C22 = C5×D24⋊C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).44C2^2480,798
(C5×C3⋊C8).45C22 = C10×C3⋊Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C8480(C5xC3:C8).45C2^2480,822
(C5×C3⋊C8).46C22 = C5×Q8.13D6φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).46C2^2480,829
(C5×C3⋊C8).47C22 = C5×C8○D12φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82402(C5xC3:C8).47C2^2480,780
(C5×C3⋊C8).48C22 = C5×D12.C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).48C2^2480,786
(C5×C3⋊C8).49C22 = C5×D4.Dic3φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C3⋊C82404(C5xC3:C8).49C2^2480,827

׿
×
𝔽