Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×D4 and Q=C2×C6

Direct product G=N×Q with N=C2×D4 and Q=C2×C6
dρLabelID
D4×C22×C696D4xC2^2xC6192,1531

Semidirect products G=N:Q with N=C2×D4 and Q=C2×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4)⋊1(C2×C6) = C3×C22⋊D8φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):1(C2xC6)192,880
(C2×D4)⋊2(C2×C6) = C3×D44D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4244(C2xD4):2(C2xC6)192,886
(C2×D4)⋊3(C2×C6) = C3×C233D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):3(C2xC6)192,1423
(C2×D4)⋊4(C2×C6) = C3×C22.29C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):4(C2xC6)192,1424
(C2×D4)⋊5(C2×C6) = C3×C22.32C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):5(C2xC6)192,1427
(C2×D4)⋊6(C2×C6) = C3×C22.54C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):6(C2xC6)192,1449
(C2×D4)⋊7(C2×C6) = C3×D4○D8φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4):7(C2xC6)192,1465
(C2×D4)⋊8(C2×C6) = C6×C22≀C2φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):8(C2xC6)192,1410
(C2×D4)⋊9(C2×C6) = C6×C4⋊D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4):9(C2xC6)192,1411
(C2×D4)⋊10(C2×C6) = C3×C22.19C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):10(C2xC6)192,1414
(C2×D4)⋊11(C2×C6) = C6×C41D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4):11(C2xC6)192,1419
(C2×D4)⋊12(C2×C6) = C3×D42φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):12(C2xC6)192,1434
(C2×D4)⋊13(C2×C6) = C3×D45D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):13(C2xC6)192,1435
(C2×D4)⋊14(C2×C6) = C2×C6×D8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4):14(C2xC6)192,1458
(C2×D4)⋊15(C2×C6) = C6×C8⋊C22φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):15(C2xC6)192,1462
(C2×D4)⋊16(C2×C6) = C3×D8⋊C22φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4):16(C2xC6)192,1464
(C2×D4)⋊17(C2×C6) = C6×2+ 1+4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4):17(C2xC6)192,1534
(C2×D4)⋊18(C2×C6) = C3×C2.C25φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4):18(C2xC6)192,1536
(C2×D4)⋊19(C2×C6) = C2×C6×C4○D4φ: trivial image96(C2xD4):19(C2xC6)192,1533

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×D4 and Q=C2×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×D4).1(C2×C6) = C3×C2≀C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4244(C2xD4).1(C2xC6)192,157
(C2×D4).2(C2×C6) = C3×C23.D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).2(C2xC6)192,158
(C2×D4).3(C2×C6) = C3×C42⋊C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4244(C2xD4).3(C2xC6)192,159
(C2×D4).4(C2×C6) = C3×C423C4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).4(C2xC6)192,160
(C2×D4).5(C2×C6) = C3×Q8⋊D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).5(C2xC6)192,881
(C2×D4).6(C2×C6) = C3×D4.8D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).6(C2xC6)192,887
(C2×D4).7(C2×C6) = C3×D4.9D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).7(C2xC6)192,888
(C2×D4).8(C2×C6) = C3×C2≀C22φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4244(C2xD4).8(C2xC6)192,890
(C2×D4).9(C2×C6) = C3×C23.7D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).9(C2xC6)192,891
(C2×D4).10(C2×C6) = C3×C4⋊SD16φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).10(C2xC6)192,893
(C2×D4).11(C2×C6) = C3×Q8.D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).11(C2xC6)192,897
(C2×D4).12(C2×C6) = C3×C88D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).12(C2xC6)192,898
(C2×D4).13(C2×C6) = C3×C87D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).13(C2xC6)192,899
(C2×D4).14(C2×C6) = C3×C8⋊D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).14(C2xC6)192,901
(C2×D4).15(C2×C6) = C3×C82D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).15(C2xC6)192,902
(C2×D4).16(C2×C6) = C3×D4.3D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).16(C2xC6)192,904
(C2×D4).17(C2×C6) = C3×D4.4D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).17(C2xC6)192,905
(C2×D4).18(C2×C6) = C3×C22.D8φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).18(C2xC6)192,913
(C2×D4).19(C2×C6) = C3×C23.46D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).19(C2xC6)192,914
(C2×D4).20(C2×C6) = C3×C23.19D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).20(C2xC6)192,915
(C2×D4).21(C2×C6) = C3×C4.4D8φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).21(C2xC6)192,919
(C2×D4).22(C2×C6) = C3×C42.78C22φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).22(C2xC6)192,921
(C2×D4).23(C2×C6) = C3×C42.28C22φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).23(C2xC6)192,922
(C2×D4).24(C2×C6) = C3×C42.29C22φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).24(C2xC6)192,923
(C2×D4).25(C2×C6) = C3×C85D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).25(C2xC6)192,925
(C2×D4).26(C2×C6) = C3×C84D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).26(C2xC6)192,926
(C2×D4).27(C2×C6) = C3×C8.12D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).27(C2xC6)192,928
(C2×D4).28(C2×C6) = C3×C83D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).28(C2xC6)192,929
(C2×D4).29(C2×C6) = C3×C8.2D4φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).29(C2xC6)192,930
(C2×D4).30(C2×C6) = C3×C22.31C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).30(C2xC6)192,1426
(C2×D4).31(C2×C6) = C3×C22.33C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).31(C2xC6)192,1428
(C2×D4).32(C2×C6) = C3×C22.34C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).32(C2xC6)192,1429
(C2×D4).33(C2×C6) = C3×C22.36C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).33(C2xC6)192,1431
(C2×D4).34(C2×C6) = C3×C22.47C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).34(C2xC6)192,1442
(C2×D4).35(C2×C6) = C3×C22.49C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).35(C2xC6)192,1444
(C2×D4).36(C2×C6) = C3×C24⋊C22φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).36(C2xC6)192,1450
(C2×D4).37(C2×C6) = C3×C22.56C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).37(C2xC6)192,1451
(C2×D4).38(C2×C6) = C3×C22.57C24φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).38(C2xC6)192,1452
(C2×D4).39(C2×C6) = C3×D4○SD16φ: C2×C6/C3C22 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).39(C2xC6)192,1466
(C2×D4).40(C2×C6) = C6×C23⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).40(C2xC6)192,842
(C2×D4).41(C2×C6) = C3×C23.C23φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).41(C2xC6)192,843
(C2×D4).42(C2×C6) = C6×C4.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).42(C2xC6)192,844
(C2×D4).43(C2×C6) = C3×M4(2).8C22φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D4484(C2xD4).43(C2xC6)192,846
(C2×D4).44(C2×C6) = C6×D4⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).44(C2xC6)192,847
(C2×D4).45(C2×C6) = C3×C23.24D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).45(C2xC6)192,849
(C2×D4).46(C2×C6) = C3×C23.36D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).46(C2xC6)192,850
(C2×D4).47(C2×C6) = C3×C23.37D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).47(C2xC6)192,851
(C2×D4).48(C2×C6) = C12×D8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).48(C2xC6)192,870
(C2×D4).49(C2×C6) = C12×SD16φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).49(C2xC6)192,871
(C2×D4).50(C2×C6) = C3×SD16⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).50(C2xC6)192,873
(C2×D4).51(C2×C6) = C3×D8⋊C4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).51(C2xC6)192,875
(C2×D4).52(C2×C6) = C3×D4⋊D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).52(C2xC6)192,882
(C2×D4).53(C2×C6) = C3×C22⋊SD16φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).53(C2xC6)192,883
(C2×D4).54(C2×C6) = C3×D4.7D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).54(C2xC6)192,885
(C2×D4).55(C2×C6) = C3×C4⋊D8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).55(C2xC6)192,892
(C2×D4).56(C2×C6) = C3×D4.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).56(C2xC6)192,894
(C2×D4).57(C2×C6) = C3×D4.2D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).57(C2xC6)192,896
(C2×D4).58(C2×C6) = C3×D4⋊Q8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).58(C2xC6)192,907
(C2×D4).59(C2×C6) = C3×D42Q8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).59(C2xC6)192,909
(C2×D4).60(C2×C6) = C3×D4.Q8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).60(C2xC6)192,911
(C2×D4).61(C2×C6) = C6×C22.D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).61(C2xC6)192,1413
(C2×D4).62(C2×C6) = C6×C4.4D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).62(C2xC6)192,1415
(C2×D4).63(C2×C6) = C3×C23.36C23φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).63(C2xC6)192,1418
(C2×D4).64(C2×C6) = C3×C22.26C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).64(C2xC6)192,1421
(C2×D4).65(C2×C6) = C3×C23.38C23φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).65(C2xC6)192,1425
(C2×D4).66(C2×C6) = C3×D46D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).66(C2xC6)192,1436
(C2×D4).67(C2×C6) = C3×Q85D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).67(C2xC6)192,1437
(C2×D4).68(C2×C6) = C3×Q86D4φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).68(C2xC6)192,1439
(C2×D4).69(C2×C6) = C3×C22.45C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D448(C2xD4).69(C2xC6)192,1440
(C2×D4).70(C2×C6) = C3×C22.46C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).70(C2xC6)192,1441
(C2×D4).71(C2×C6) = C3×C22.50C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).71(C2xC6)192,1445
(C2×D4).72(C2×C6) = C3×C22.53C24φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).72(C2xC6)192,1448
(C2×D4).73(C2×C6) = C2×C6×SD16φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).73(C2xC6)192,1459
(C2×D4).74(C2×C6) = C6×C4○D8φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).74(C2xC6)192,1461
(C2×D4).75(C2×C6) = C6×C8.C22φ: C2×C6/C6C2 ⊆ Out C2×D496(C2xD4).75(C2xC6)192,1463
(C2×D4).76(C2×C6) = D4×C2×C12φ: trivial image96(C2xD4).76(C2xC6)192,1404
(C2×D4).77(C2×C6) = C12×C4○D4φ: trivial image96(C2xD4).77(C2xC6)192,1406
(C2×D4).78(C2×C6) = C3×C22.11C24φ: trivial image48(C2xD4).78(C2xC6)192,1407
(C2×D4).79(C2×C6) = C3×C23.33C23φ: trivial image96(C2xD4).79(C2xC6)192,1409
(C2×D4).80(C2×C6) = C3×D4×Q8φ: trivial image96(C2xD4).80(C2xC6)192,1438
(C2×D4).81(C2×C6) = C3×D43Q8φ: trivial image96(C2xD4).81(C2xC6)192,1443
(C2×D4).82(C2×C6) = C6×2- 1+4φ: trivial image96(C2xD4).82(C2xC6)192,1535

׿
×
𝔽