Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×S3×D9

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×S3×D9
dρLabelID
C22×S3×D972C2^2xS3xD9432,544


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×S3×D9
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×S3×D9) = C4×S3×D9central extension (φ=1)724C2.1(C2xS3xD9)432,290
C2.2(C2×S3×D9) = C2×Dic3×D9central extension (φ=1)144C2.2(C2xS3xD9)432,304
C2.3(C2×S3×D9) = C2×C18.D6central extension (φ=1)72C2.3(C2xS3xD9)432,306
C2.4(C2×S3×D9) = C2×S3×Dic9central extension (φ=1)144C2.4(C2xS3xD9)432,308
C2.5(C2×S3×D9) = D9×Dic6central stem extension (φ=1)1444-C2.5(C2xS3xD9)432,280
C2.6(C2×S3×D9) = D18.D6central stem extension (φ=1)724C2.6(C2xS3xD9)432,281
C2.7(C2×S3×D9) = Dic65D9central stem extension (φ=1)724+C2.7(C2xS3xD9)432,282
C2.8(C2×S3×D9) = Dic18⋊S3central stem extension (φ=1)724C2.8(C2xS3xD9)432,283
C2.9(C2×S3×D9) = S3×Dic18central stem extension (φ=1)1444-C2.9(C2xS3xD9)432,284
C2.10(C2×S3×D9) = D125D9central stem extension (φ=1)1444-C2.10(C2xS3xD9)432,285
C2.11(C2×S3×D9) = D12⋊D9central stem extension (φ=1)724C2.11(C2xS3xD9)432,286
C2.12(C2×S3×D9) = D6.D18central stem extension (φ=1)724C2.12(C2xS3xD9)432,287
C2.13(C2×S3×D9) = D365S3central stem extension (φ=1)1444-C2.13(C2xS3xD9)432,288
C2.14(C2×S3×D9) = Dic9.D6central stem extension (φ=1)724+C2.14(C2xS3xD9)432,289
C2.15(C2×S3×D9) = S3×D36central stem extension (φ=1)724+C2.15(C2xS3xD9)432,291
C2.16(C2×S3×D9) = D9×D12central stem extension (φ=1)724+C2.16(C2xS3xD9)432,292
C2.17(C2×S3×D9) = C36⋊D6central stem extension (φ=1)724C2.17(C2xS3xD9)432,293
C2.18(C2×S3×D9) = C2×C9⋊Dic6central stem extension (φ=1)144C2.18(C2xS3xD9)432,303
C2.19(C2×S3×D9) = D18.3D6central stem extension (φ=1)724C2.19(C2xS3xD9)432,305
C2.20(C2×S3×D9) = C2×C3⋊D36central stem extension (φ=1)72C2.20(C2xS3xD9)432,307
C2.21(C2×S3×D9) = Dic3.D18central stem extension (φ=1)724C2.21(C2xS3xD9)432,309
C2.22(C2×S3×D9) = D18.4D6central stem extension (φ=1)724-C2.22(C2xS3xD9)432,310
C2.23(C2×S3×D9) = C2×D6⋊D9central stem extension (φ=1)144C2.23(C2xS3xD9)432,311
C2.24(C2×S3×D9) = C2×C9⋊D12central stem extension (φ=1)72C2.24(C2xS3xD9)432,312
C2.25(C2×S3×D9) = S3×C9⋊D4central stem extension (φ=1)724C2.25(C2xS3xD9)432,313
C2.26(C2×S3×D9) = D9×C3⋊D4central stem extension (φ=1)724C2.26(C2xS3xD9)432,314
C2.27(C2×S3×D9) = D18⋊D6central stem extension (φ=1)364+C2.27(C2xS3xD9)432,315

׿
×
𝔽