Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C6 and Q=C3×D4

Direct product G=N×Q with N=C2×C6 and Q=C3×D4
dρLabelID
D4×C62144D4xC6^2288,1019

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C6 and Q=C3×D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6)⋊1(C3×D4) = A4×D12φ: C3×D4/C4C6 ⊆ Aut C2×C6366+(C2xC6):1(C3xD4)288,920
(C2×C6)⋊2(C3×D4) = A4×C3⋊D4φ: C3×D4/C22C6 ⊆ Aut C2×C6366(C2xC6):2(C3xD4)288,928
(C2×C6)⋊3(C3×D4) = C3×D6⋊D4φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):3(C3xD4)288,653
(C2×C6)⋊4(C3×D4) = C3×C232D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):4(C3xD4)288,708
(C2×C6)⋊5(C3×D4) = C3×C23.14D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):5(C3xD4)288,710
(C2×C6)⋊6(C3×D4) = C3×D4×A4φ: C3×D4/D4C3 ⊆ Aut C2×C6366(C2xC6):6(C3xD4)288,980
(C2×C6)⋊7(C3×D4) = C32×C4⋊D4φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6):7(C3xD4)288,818
(C2×C6)⋊8(C3×D4) = C3×C127D4φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):8(C3xD4)288,701
(C2×C6)⋊9(C3×D4) = C2×C6×D12φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6):9(C3xD4)288,990
(C2×C6)⋊10(C3×D4) = C32×C22≀C2φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6):10(C3xD4)288,817
(C2×C6)⋊11(C3×D4) = C3×C244S3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C624(C2xC6):11(C3xD4)288,724
(C2×C6)⋊12(C3×D4) = C2×C6×C3⋊D4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):12(C3xD4)288,1002

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C6 and Q=C3×D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6).1(C3×D4) = C3×C23.6D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).1(C3xD4)288,240
(C2×C6).2(C3×D4) = C3×D12⋊C4φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).2(C3xD4)288,259
(C2×C6).3(C3×D4) = C3×C23.7D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).3(C3xD4)288,268
(C2×C6).4(C3×D4) = C3×Q83Dic3φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).4(C3xD4)288,271
(C2×C6).5(C3×D4) = C3×C23.21D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).5(C3xD4)288,657
(C2×C6).6(C3×D4) = C3×C8⋊D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).6(C3xD4)288,679
(C2×C6).7(C3×D4) = C3×C8.D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).7(C3xD4)288,680
(C2×C6).8(C3×D4) = C3×C23.23D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).8(C3xD4)288,706
(C2×C6).9(C3×D4) = C3×D4⋊D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).9(C3xD4)288,720
(C2×C6).10(C3×D4) = C3×Q8.13D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).10(C3xD4)288,721
(C2×C6).11(C3×D4) = C3×Q8.14D6φ: C3×D4/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).11(C3xD4)288,722
(C2×C6).12(C3×D4) = D4×C3.A4φ: C3×D4/D4C3 ⊆ Aut C2×C6366(C2xC6).12(C3xD4)288,344
(C2×C6).13(C3×D4) = C9×C4⋊D4φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).13(C3xD4)288,171
(C2×C6).14(C3×D4) = C9×C4○D8φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C61442(C2xC6).14(C3xD4)288,185
(C2×C6).15(C3×D4) = C32×C4○D8φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).15(C3xD4)288,832
(C2×C6).16(C3×D4) = C3×C2.Dic12φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).16(C3xD4)288,250
(C2×C6).17(C3×D4) = C3×C8⋊Dic3φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).17(C3xD4)288,251
(C2×C6).18(C3×D4) = C3×C241C4φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).18(C3xD4)288,252
(C2×C6).19(C3×D4) = C3×C2.D24φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).19(C3xD4)288,255
(C2×C6).20(C3×D4) = C6×C24⋊C2φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).20(C3xD4)288,673
(C2×C6).21(C3×D4) = C6×D24φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).21(C3xD4)288,674
(C2×C6).22(C3×D4) = C3×C4○D24φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C6482(C2xC6).22(C3xD4)288,675
(C2×C6).23(C3×D4) = C6×Dic12φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).23(C3xD4)288,676
(C2×C6).24(C3×D4) = C6×C4⋊Dic3φ: C3×D4/C12C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).24(C3xD4)288,696
(C2×C6).25(C3×D4) = C9×C23⋊C4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6724(C2xC6).25(C3xD4)288,49
(C2×C6).26(C3×D4) = C9×C4≀C2φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6722(C2xC6).26(C3xD4)288,54
(C2×C6).27(C3×D4) = C9×C22≀C2φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).27(C3xD4)288,170
(C2×C6).28(C3×D4) = C9×C22.D4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).28(C3xD4)288,173
(C2×C6).29(C3×D4) = C9×C8⋊C22φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6724(C2xC6).29(C3xD4)288,186
(C2×C6).30(C3×D4) = C9×C8.C22φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C61444(C2xC6).30(C3xD4)288,187
(C2×C6).31(C3×D4) = C32×C23⋊C4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).31(C3xD4)288,317
(C2×C6).32(C3×D4) = C32×C4≀C2φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).32(C3xD4)288,322
(C2×C6).33(C3×D4) = C32×C22.D4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).33(C3xD4)288,820
(C2×C6).34(C3×D4) = C32×C8⋊C22φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).34(C3xD4)288,833
(C2×C6).35(C3×D4) = C32×C8.C22φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).35(C3xD4)288,834
(C2×C6).36(C3×D4) = C3×C424S3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6242(C2xC6).36(C3xD4)288,239
(C2×C6).37(C3×D4) = C3×C6.Q16φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).37(C3xD4)288,241
(C2×C6).38(C3×D4) = C3×C12.Q8φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).38(C3xD4)288,242
(C2×C6).39(C3×D4) = C3×C6.D8φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).39(C3xD4)288,243
(C2×C6).40(C3×D4) = C3×C6.SD16φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).40(C3xD4)288,244
(C2×C6).41(C3×D4) = C3×C6.C42φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).41(C3xD4)288,265
(C2×C6).42(C3×D4) = C3×D4⋊Dic3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).42(C3xD4)288,266
(C2×C6).43(C3×D4) = C3×Q82Dic3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).43(C3xD4)288,269
(C2×C6).44(C3×D4) = C6×Dic3⋊C4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).44(C3xD4)288,694
(C2×C6).45(C3×D4) = C6×D6⋊C4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).45(C3xD4)288,698
(C2×C6).46(C3×D4) = C3×C23.28D6φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).46(C3xD4)288,700
(C2×C6).47(C3×D4) = C6×D4⋊S3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).47(C3xD4)288,702
(C2×C6).48(C3×D4) = C3×D126C22φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).48(C3xD4)288,703
(C2×C6).49(C3×D4) = C6×D4.S3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).49(C3xD4)288,704
(C2×C6).50(C3×D4) = C6×Q82S3φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).50(C3xD4)288,712
(C2×C6).51(C3×D4) = C3×Q8.11D6φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).51(C3xD4)288,713
(C2×C6).52(C3×D4) = C6×C3⋊Q16φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).52(C3xD4)288,714
(C2×C6).53(C3×D4) = C6×C6.D4φ: C3×D4/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).53(C3xD4)288,723
(C2×C6).54(C3×D4) = C9×C2.C42central extension (φ=1)288(C2xC6).54(C3xD4)288,45
(C2×C6).55(C3×D4) = C9×D4⋊C4central extension (φ=1)144(C2xC6).55(C3xD4)288,52
(C2×C6).56(C3×D4) = C9×Q8⋊C4central extension (φ=1)288(C2xC6).56(C3xD4)288,53
(C2×C6).57(C3×D4) = C9×C4.Q8central extension (φ=1)288(C2xC6).57(C3xD4)288,56
(C2×C6).58(C3×D4) = C9×C2.D8central extension (φ=1)288(C2xC6).58(C3xD4)288,57
(C2×C6).59(C3×D4) = C22⋊C4×C18central extension (φ=1)144(C2xC6).59(C3xD4)288,165
(C2×C6).60(C3×D4) = C4⋊C4×C18central extension (φ=1)288(C2xC6).60(C3xD4)288,166
(C2×C6).61(C3×D4) = D8×C18central extension (φ=1)144(C2xC6).61(C3xD4)288,182
(C2×C6).62(C3×D4) = SD16×C18central extension (φ=1)144(C2xC6).62(C3xD4)288,183
(C2×C6).63(C3×D4) = Q16×C18central extension (φ=1)288(C2xC6).63(C3xD4)288,184
(C2×C6).64(C3×D4) = C32×C2.C42central extension (φ=1)288(C2xC6).64(C3xD4)288,313
(C2×C6).65(C3×D4) = C32×D4⋊C4central extension (φ=1)144(C2xC6).65(C3xD4)288,320
(C2×C6).66(C3×D4) = C32×Q8⋊C4central extension (φ=1)288(C2xC6).66(C3xD4)288,321
(C2×C6).67(C3×D4) = C32×C4.Q8central extension (φ=1)288(C2xC6).67(C3xD4)288,324
(C2×C6).68(C3×D4) = C32×C2.D8central extension (φ=1)288(C2xC6).68(C3xD4)288,325
(C2×C6).69(C3×D4) = D4×C2×C18central extension (φ=1)144(C2xC6).69(C3xD4)288,368
(C2×C6).70(C3×D4) = C22⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)144(C2xC6).70(C3xD4)288,812
(C2×C6).71(C3×D4) = C4⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)288(C2xC6).71(C3xD4)288,813
(C2×C6).72(C3×D4) = D8×C3×C6central extension (φ=1)144(C2xC6).72(C3xD4)288,829
(C2×C6).73(C3×D4) = SD16×C3×C6central extension (φ=1)144(C2xC6).73(C3xD4)288,830
(C2×C6).74(C3×D4) = Q16×C3×C6central extension (φ=1)288(C2xC6).74(C3xD4)288,831

׿
×
𝔽