Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×S3×D7

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×S3×D7
dρLabelID
C22×S3×D784C2^2xS3xD7336,219


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×S3×D7
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×S3×D7) = C4×S3×D7central extension (φ=1)844C2.1(C2xS3xD7)336,147
C2.2(C2×S3×D7) = C2×Dic3×D7central extension (φ=1)168C2.2(C2xS3xD7)336,151
C2.3(C2×S3×D7) = C2×S3×Dic7central extension (φ=1)168C2.3(C2xS3xD7)336,154
C2.4(C2×S3×D7) = C2×D21⋊C4central extension (φ=1)168C2.4(C2xS3xD7)336,156
C2.5(C2×S3×D7) = D7×Dic6central stem extension (φ=1)1684-C2.5(C2xS3xD7)336,137
C2.6(C2×S3×D7) = D285S3central stem extension (φ=1)1684-C2.6(C2xS3xD7)336,138
C2.7(C2×S3×D7) = D28⋊S3central stem extension (φ=1)1684C2.7(C2xS3xD7)336,139
C2.8(C2×S3×D7) = S3×Dic14central stem extension (φ=1)1684-C2.8(C2xS3xD7)336,140
C2.9(C2×S3×D7) = D12⋊D7central stem extension (φ=1)1684C2.9(C2xS3xD7)336,141
C2.10(C2×S3×D7) = D84⋊C2central stem extension (φ=1)1684+C2.10(C2xS3xD7)336,142
C2.11(C2×S3×D7) = D21⋊Q8central stem extension (φ=1)1684C2.11(C2xS3xD7)336,143
C2.12(C2×S3×D7) = D6.D14central stem extension (φ=1)1684C2.12(C2xS3xD7)336,144
C2.13(C2×S3×D7) = D125D7central stem extension (φ=1)1684-C2.13(C2xS3xD7)336,145
C2.14(C2×S3×D7) = D14.D6central stem extension (φ=1)1684+C2.14(C2xS3xD7)336,146
C2.15(C2×S3×D7) = D7×D12central stem extension (φ=1)844+C2.15(C2xS3xD7)336,148
C2.16(C2×S3×D7) = S3×D28central stem extension (φ=1)844+C2.16(C2xS3xD7)336,149
C2.17(C2×S3×D7) = C28⋊D6central stem extension (φ=1)844C2.17(C2xS3xD7)336,150
C2.18(C2×S3×D7) = Dic7.D6central stem extension (φ=1)1684C2.18(C2xS3xD7)336,152
C2.19(C2×S3×D7) = C42.C23central stem extension (φ=1)1684-C2.19(C2xS3xD7)336,153
C2.20(C2×S3×D7) = Dic3.D14central stem extension (φ=1)1684C2.20(C2xS3xD7)336,155
C2.21(C2×S3×D7) = C2×C21⋊D4central stem extension (φ=1)168C2.21(C2xS3xD7)336,157
C2.22(C2×S3×D7) = C2×C3⋊D28central stem extension (φ=1)168C2.22(C2xS3xD7)336,158
C2.23(C2×S3×D7) = C2×C7⋊D12central stem extension (φ=1)168C2.23(C2xS3xD7)336,159
C2.24(C2×S3×D7) = C2×C21⋊Q8central stem extension (φ=1)336C2.24(C2xS3xD7)336,160
C2.25(C2×S3×D7) = D7×C3⋊D4central stem extension (φ=1)844C2.25(C2xS3xD7)336,161
C2.26(C2×S3×D7) = S3×C7⋊D4central stem extension (φ=1)844C2.26(C2xS3xD7)336,162
C2.27(C2×S3×D7) = D6⋊D14central stem extension (φ=1)844+C2.27(C2xS3xD7)336,163

׿
×
𝔽