Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4 and Q=C2×Q8

Direct product G=N×Q with N=C2×C4 and Q=C2×Q8
dρLabelID
Q8×C22×C4128Q8xC2^2xC4128,2155

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4 and Q=C2×Q8
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4)⋊1(C2×Q8) = C23.309C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):1(C2xQ8)128,1141
(C2×C4)⋊2(C2×Q8) = C23.334C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):2(C2xQ8)128,1166
(C2×C4)⋊3(C2×Q8) = C22.90C25φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):3(C2xQ8)128,2233
(C2×C4)⋊4(C2×Q8) = C22.92C25φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):4(C2xQ8)128,2235
(C2×C4)⋊5(C2×Q8) = C2×C23.78C23φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4):5(C2xQ8)128,1119
(C2×C4)⋊6(C2×Q8) = C2×C23.41C23φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):6(C2xQ8)128,2189
(C2×C4)⋊7(C2×Q8) = C2×C23.67C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4):7(C2xQ8)128,1026
(C2×C4)⋊8(C2×Q8) = C22×C4⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4):8(C2xQ8)128,2173
(C2×C4)⋊9(C2×Q8) = C2×C23.37C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):9(C2xQ8)128,2175
(C2×C4)⋊10(C2×Q8) = Q8×C22⋊C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):10(C2xQ8)128,1072
(C2×C4)⋊11(C2×Q8) = C2×D4×Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):11(C2xQ8)128,2198
(C2×C4)⋊12(C2×Q8) = Q8×C4○D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):12(C2xQ8)128,2210

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4 and Q=C2×Q8
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4).1(C2×Q8) = C42.96D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).1(C2xQ8)128,532
(C2×C4).2(C2×Q8) = C42.97D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).2(C2xQ8)128,533
(C2×C4).3(C2×Q8) = (C2×D4).24Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).3(C2xQ8)128,544
(C2×C4).4(C2×Q8) = C8○D4⋊C4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).4(C2xQ8)128,546
(C2×C4).5(C2×Q8) = C4○D4.4Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).5(C2xQ8)128,547
(C2×C4).6(C2×Q8) = C4○D4.5Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).6(C2xQ8)128,548
(C2×C4).7(C2×Q8) = C24.21D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).7(C2xQ8)128,588
(C2×C4).8(C2×Q8) = C4.10D42C4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).8(C2xQ8)128,589
(C2×C4).9(C2×Q8) = C4≀C2⋊C4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).9(C2xQ8)128,591
(C2×C4).10(C2×Q8) = C429(C2×C4)φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).10(C2xQ8)128,592
(C2×C4).11(C2×Q8) = M4(2).41D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).11(C2xQ8)128,593
(C2×C4).12(C2×Q8) = (C2×D4).Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).12(C2xQ8)128,600
(C2×C4).13(C2×Q8) = M4(2)⋊8Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).13(C2xQ8)128,729
(C2×C4).14(C2×Q8) = C42.128D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).14(C2xQ8)128,730
(C2×C4).15(C2×Q8) = (C2×D4)⋊2Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).15(C2xQ8)128,759
(C2×C4).16(C2×Q8) = (C2×Q8)⋊2Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).16(C2xQ8)128,760
(C2×C4).17(C2×Q8) = C42.8D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).17(C2xQ8)128,763
(C2×C4).18(C2×Q8) = M4(2)⋊Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).18(C2xQ8)128,792
(C2×C4).19(C2×Q8) = C423Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).19(C2xQ8)128,793
(C2×C4).20(C2×Q8) = M4(2).12D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).20(C2xQ8)128,795
(C2×C4).21(C2×Q8) = M4(2).13D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).21(C2xQ8)128,796
(C2×C4).22(C2×Q8) = M4(2).Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).22(C2xQ8)128,821
(C2×C4).23(C2×Q8) = M4(2).2Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).23(C2xQ8)128,822
(C2×C4).24(C2×Q8) = C42.10D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).24(C2xQ8)128,830
(C2×C4).25(C2×Q8) = C24.252C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).25(C2xQ8)128,1149
(C2×C4).26(C2×Q8) = C23.323C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).26(C2xQ8)128,1155
(C2×C4).27(C2×Q8) = C23.329C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).27(C2xQ8)128,1161
(C2×C4).28(C2×Q8) = C24.568C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).28(C2xQ8)128,1172
(C2×C4).29(C2×Q8) = C23.346C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).29(C2xQ8)128,1178
(C2×C4).30(C2×Q8) = C23.349C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).30(C2xQ8)128,1181
(C2×C4).31(C2×Q8) = C23.350C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).31(C2xQ8)128,1182
(C2×C4).32(C2×Q8) = C23.351C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).32(C2xQ8)128,1183
(C2×C4).33(C2×Q8) = C23.353C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).33(C2xQ8)128,1185
(C2×C4).34(C2×Q8) = C23.362C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).34(C2xQ8)128,1194
(C2×C4).35(C2×Q8) = C24.285C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).35(C2xQ8)128,1197
(C2×C4).36(C2×Q8) = C24.572C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).36(C2xQ8)128,1205
(C2×C4).37(C2×Q8) = C24.300C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).37(C2xQ8)128,1219
(C2×C4).38(C2×Q8) = C23.392C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).38(C2xQ8)128,1224
(C2×C4).39(C2×Q8) = C23.397C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).39(C2xQ8)128,1229
(C2×C4).40(C2×Q8) = C23.402C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).40(C2xQ8)128,1234
(C2×C4).41(C2×Q8) = C23.405C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).41(C2xQ8)128,1237
(C2×C4).42(C2×Q8) = C23.406C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).42(C2xQ8)128,1238
(C2×C4).43(C2×Q8) = C23.407C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).43(C2xQ8)128,1239
(C2×C4).44(C2×Q8) = C23.408C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).44(C2xQ8)128,1240
(C2×C4).45(C2×Q8) = C23.409C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).45(C2xQ8)128,1241
(C2×C4).46(C2×Q8) = C23.411C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).46(C2xQ8)128,1243
(C2×C4).47(C2×Q8) = C23.420C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).47(C2xQ8)128,1252
(C2×C4).48(C2×Q8) = C23.422C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).48(C2xQ8)128,1254
(C2×C4).49(C2×Q8) = C42.169D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).49(C2xQ8)128,1278
(C2×C4).50(C2×Q8) = C23.449C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).50(C2xQ8)128,1281
(C2×C4).51(C2×Q8) = C427Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).51(C2xQ8)128,1283
(C2×C4).52(C2×Q8) = C42.35Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).52(C2xQ8)128,1284
(C2×C4).53(C2×Q8) = C24.583C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).53(C2xQ8)128,1296
(C2×C4).54(C2×Q8) = C42.174D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).54(C2xQ8)128,1297
(C2×C4).55(C2×Q8) = C42.176D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).55(C2xQ8)128,1299
(C2×C4).56(C2×Q8) = C42.177D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).56(C2xQ8)128,1300
(C2×C4).57(C2×Q8) = C23.479C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).57(C2xQ8)128,1311
(C2×C4).58(C2×Q8) = C42.179D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).58(C2xQ8)128,1313
(C2×C4).59(C2×Q8) = C42.180D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).59(C2xQ8)128,1314
(C2×C4).60(C2×Q8) = C23.483C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).60(C2xQ8)128,1315
(C2×C4).61(C2×Q8) = C42.181D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).61(C2xQ8)128,1316
(C2×C4).62(C2×Q8) = C23.485C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).62(C2xQ8)128,1317
(C2×C4).63(C2×Q8) = C23.486C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).63(C2xQ8)128,1318
(C2×C4).64(C2×Q8) = C23.488C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).64(C2xQ8)128,1320
(C2×C4).65(C2×Q8) = C23.490C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).65(C2xQ8)128,1322
(C2×C4).66(C2×Q8) = C24.385C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).66(C2xQ8)128,1409
(C2×C4).67(C2×Q8) = C23.583C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).67(C2xQ8)128,1415
(C2×C4).68(C2×Q8) = C23.592C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).68(C2xQ8)128,1424
(C2×C4).69(C2×Q8) = C24.408C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).69(C2xQ8)128,1436
(C2×C4).70(C2×Q8) = C23.613C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).70(C2xQ8)128,1445
(C2×C4).71(C2×Q8) = C23.620C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).71(C2xQ8)128,1452
(C2×C4).72(C2×Q8) = C23.626C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).72(C2xQ8)128,1458
(C2×C4).73(C2×Q8) = C24.421C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).73(C2xQ8)128,1461
(C2×C4).74(C2×Q8) = C23.632C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).74(C2xQ8)128,1464
(C2×C4).75(C2×Q8) = C23.634C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).75(C2xQ8)128,1466
(C2×C4).76(C2×Q8) = C24.428C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).76(C2xQ8)128,1474
(C2×C4).77(C2×Q8) = C24.434C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).77(C2xQ8)128,1480
(C2×C4).78(C2×Q8) = C23.655C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).78(C2xQ8)128,1487
(C2×C4).79(C2×Q8) = C23.663C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).79(C2xQ8)128,1495
(C2×C4).80(C2×Q8) = C23.668C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).80(C2xQ8)128,1500
(C2×C4).81(C2×Q8) = C23.674C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).81(C2xQ8)128,1506
(C2×C4).82(C2×Q8) = C24.448C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).82(C2xQ8)128,1512
(C2×C4).83(C2×Q8) = C24.450C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).83(C2xQ8)128,1516
(C2×C4).84(C2×Q8) = C23.688C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).84(C2xQ8)128,1520
(C2×C4).85(C2×Q8) = C24.454C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).85(C2xQ8)128,1522
(C2×C4).86(C2×Q8) = C23.691C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).86(C2xQ8)128,1523
(C2×C4).87(C2×Q8) = C23.692C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).87(C2xQ8)128,1524
(C2×C4).88(C2×Q8) = C23.699C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).88(C2xQ8)128,1531
(C2×C4).89(C2×Q8) = C23.702C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).89(C2xQ8)128,1534
(C2×C4).90(C2×Q8) = C24.456C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).90(C2xQ8)128,1536
(C2×C4).91(C2×Q8) = C23.705C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).91(C2xQ8)128,1537
(C2×C4).92(C2×Q8) = C23.706C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).92(C2xQ8)128,1538
(C2×C4).93(C2×Q8) = C23.707C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).93(C2xQ8)128,1539
(C2×C4).94(C2×Q8) = C23.709C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).94(C2xQ8)128,1541
(C2×C4).95(C2×Q8) = C23.711C24φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).95(C2xQ8)128,1543
(C2×C4).96(C2×Q8) = C4○D4.7Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).96(C2xQ8)128,1644
(C2×C4).97(C2×Q8) = C4○D4.8Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).97(C2xQ8)128,1645
(C2×C4).98(C2×Q8) = M4(2).29C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).98(C2xQ8)128,1648
(C2×C4).99(C2×Q8) = C42.219D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).99(C2xQ8)128,1809
(C2×C4).100(C2×Q8) = C42.220D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).100(C2xQ8)128,1810
(C2×C4).101(C2×Q8) = C42.448D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).101(C2xQ8)128,1811
(C2×C4).102(C2×Q8) = C42.449D4φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).102(C2xQ8)128,1812
(C2×C4).103(C2×Q8) = C42.20C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).103(C2xQ8)128,1813
(C2×C4).104(C2×Q8) = C42.21C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).104(C2xQ8)128,1814
(C2×C4).105(C2×Q8) = C42.22C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).105(C2xQ8)128,1815
(C2×C4).106(C2×Q8) = C42.23C23φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).106(C2xQ8)128,1816
(C2×C4).107(C2×Q8) = M4(2)⋊5Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).107(C2xQ8)128,1897
(C2×C4).108(C2×Q8) = M4(2)⋊6Q8φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).108(C2xQ8)128,1898
(C2×C4).109(C2×Q8) = C22.91C25φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).109(C2xQ8)128,2234
(C2×C4).110(C2×Q8) = C22.93C25φ: C2×Q8/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).110(C2xQ8)128,2236
(C2×C4).111(C2×Q8) = C2×C4.9C42φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).111(C2xQ8)128,462
(C2×C4).112(C2×Q8) = C2×C22.C42φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).112(C2xQ8)128,473
(C2×C4).113(C2×Q8) = C23.15C42φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).113(C2xQ8)128,474
(C2×C4).114(C2×Q8) = C2×M4(2)⋊4C4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).114(C2xQ8)128,475
(C2×C4).115(C2×Q8) = C8.(C4⋊C4)φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).115(C2xQ8)128,565
(C2×C4).116(C2×Q8) = M4(2).5Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).116(C2xQ8)128,683
(C2×C4).117(C2×Q8) = M4(2).6Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).117(C2xQ8)128,684
(C2×C4).118(C2×Q8) = M4(2).27D4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).118(C2xQ8)128,685
(C2×C4).119(C2×Q8) = C42.32Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).119(C2xQ8)128,834
(C2×C4).120(C2×Q8) = C2×C23.81C23φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).120(C2xQ8)128,1123
(C2×C4).121(C2×Q8) = C2×C23.83C23φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).121(C2xQ8)128,1126
(C2×C4).122(C2×Q8) = C425Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).122(C2xQ8)128,1131
(C2×C4).123(C2×Q8) = C42.34Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).123(C2xQ8)128,1134
(C2×C4).124(C2×Q8) = C24.569C23φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).124(C2xQ8)128,1174
(C2×C4).125(C2×Q8) = C426Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).125(C2xQ8)128,1282
(C2×C4).126(C2×Q8) = C42.36Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).126(C2xQ8)128,1302
(C2×C4).127(C2×Q8) = C428Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).127(C2xQ8)128,1337
(C2×C4).128(C2×Q8) = C42.38Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).128(C2xQ8)128,1338
(C2×C4).129(C2×Q8) = C23.527C24φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).129(C2xQ8)128,1359
(C2×C4).130(C2×Q8) = C42.187D4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).130(C2xQ8)128,1360
(C2×C4).131(C2×Q8) = C42.188D4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).131(C2xQ8)128,1361
(C2×C4).132(C2×Q8) = C23.546C24φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).132(C2xQ8)128,1378
(C2×C4).133(C2×Q8) = C42.39Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).133(C2xQ8)128,1379
(C2×C4).134(C2×Q8) = C23.559C24φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).134(C2xQ8)128,1391
(C2×C4).135(C2×Q8) = C4210Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).135(C2xQ8)128,1392
(C2×C4).136(C2×Q8) = C4211Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).136(C2xQ8)128,1398
(C2×C4).137(C2×Q8) = C23.741C24φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).137(C2xQ8)128,1573
(C2×C4).138(C2×Q8) = C4212Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).138(C2xQ8)128,1575
(C2×C4).139(C2×Q8) = C4213Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).139(C2xQ8)128,1576
(C2×C4).140(C2×Q8) = C42.40Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).140(C2xQ8)128,1577
(C2×C4).141(C2×Q8) = C2×M4(2)⋊C4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).141(C2xQ8)128,1642
(C2×C4).142(C2×Q8) = C24.100D4φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).142(C2xQ8)128,1643
(C2×C4).143(C2×Q8) = M4(2)⋊3Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).143(C2xQ8)128,1895
(C2×C4).144(C2×Q8) = M4(2)⋊4Q8φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).144(C2xQ8)128,1896
(C2×C4).145(C2×Q8) = C22.47C25φ: C2×Q8/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).145(C2xQ8)128,2190
(C2×C4).146(C2×Q8) = C2×C82C8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).146(C2xQ8)128,294
(C2×C4).147(C2×Q8) = C2×C81C8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).147(C2xQ8)128,295
(C2×C4).148(C2×Q8) = C42.42Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).148(C2xQ8)128,296
(C2×C4).149(C2×Q8) = M4(2)⋊1C8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).149(C2xQ8)128,297
(C2×C4).150(C2×Q8) = C88M4(2)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).150(C2xQ8)128,298
(C2×C4).151(C2×Q8) = C87M4(2)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).151(C2xQ8)128,299
(C2×C4).152(C2×Q8) = C42.43Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).152(C2xQ8)128,300
(C2×C4).153(C2×Q8) = C81M4(2)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).153(C2xQ8)128,301
(C2×C4).154(C2×Q8) = C42.90D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).154(C2xQ8)128,302
(C2×C4).155(C2×Q8) = C42.91D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).155(C2xQ8)128,303
(C2×C4).156(C2×Q8) = C42.Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).156(C2xQ8)128,304
(C2×C4).157(C2×Q8) = C42.92D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).157(C2xQ8)128,305
(C2×C4).158(C2×Q8) = C42.21Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).158(C2xQ8)128,306
(C2×C4).159(C2×Q8) = C2×C23.63C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).159(C2xQ8)128,1020
(C2×C4).160(C2×Q8) = C4214Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).160(C2xQ8)128,1027
(C2×C4).161(C2×Q8) = C23.211C24φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).161(C2xQ8)128,1061
(C2×C4).162(C2×Q8) = C42.33Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).162(C2xQ8)128,1062
(C2×C4).163(C2×Q8) = C424Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).163(C2xQ8)128,1063
(C2×C4).164(C2×Q8) = C24.567C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).164(C2xQ8)128,1170
(C2×C4).165(C2×Q8) = C24.584C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).165(C2xQ8)128,1301
(C2×C4).166(C2×Q8) = C24.355C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).166(C2xQ8)128,1339
(C2×C4).167(C2×Q8) = C23.508C24φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).167(C2xQ8)128,1340
(C2×C4).168(C2×Q8) = C429Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).168(C2xQ8)128,1344
(C2×C4).169(C2×Q8) = C24.379C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).169(C2xQ8)128,1397
(C2×C4).170(C2×Q8) = C23.567C24φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).170(C2xQ8)128,1399
(C2×C4).171(C2×Q8) = C42.439D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).171(C2xQ8)128,1583
(C2×C4).172(C2×Q8) = C24.599C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).172(C2xQ8)128,1587
(C2×C4).173(C2×Q8) = C42.440D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).173(C2xQ8)128,1589
(C2×C4).174(C2×Q8) = C4218Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).174(C2xQ8)128,1594
(C2×C4).175(C2×Q8) = C4215Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).175(C2xQ8)128,1595
(C2×C4).176(C2×Q8) = C43.18C2φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).176(C2xQ8)128,1596
(C2×C4).177(C2×Q8) = C2×C426C4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).177(C2xQ8)128,464
(C2×C4).178(C2×Q8) = C24.63D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).178(C2xQ8)128,465
(C2×C4).179(C2×Q8) = C2×C22.4Q16φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).179(C2xQ8)128,466
(C2×C4).180(C2×Q8) = C24.132D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).180(C2xQ8)128,467
(C2×C4).181(C2×Q8) = C24.152D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).181(C2xQ8)128,468
(C2×C4).182(C2×Q8) = C8.14C42φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).182(C2xQ8)128,504
(C2×C4).183(C2×Q8) = C8.5C42φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).183(C2xQ8)128,505
(C2×C4).184(C2×Q8) = C4×C4.Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).184(C2xQ8)128,506
(C2×C4).185(C2×Q8) = C4×C2.D8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).185(C2xQ8)128,507
(C2×C4).186(C2×Q8) = C8⋊C42φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).186(C2xQ8)128,508
(C2×C4).187(C2×Q8) = C24.133D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).187(C2xQ8)128,539
(C2×C4).188(C2×Q8) = C23.22D8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).188(C2xQ8)128,540
(C2×C4).189(C2×Q8) = C24.67D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).189(C2xQ8)128,541
(C2×C4).190(C2×Q8) = C42.55Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).190(C2xQ8)128,566
(C2×C4).191(C2×Q8) = C42.56Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).191(C2xQ8)128,567
(C2×C4).192(C2×Q8) = C42.24Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).192(C2xQ8)128,568
(C2×C4).193(C2×Q8) = C42.58Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).193(C2xQ8)128,576
(C2×C4).194(C2×Q8) = C42.59Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).194(C2xQ8)128,577
(C2×C4).195(C2×Q8) = C42.60Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).195(C2xQ8)128,578
(C2×C4).196(C2×Q8) = C42.26Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).196(C2xQ8)128,579
(C2×C4).197(C2×Q8) = C42.324D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).197(C2xQ8)128,580
(C2×C4).198(C2×Q8) = C42.106D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).198(C2xQ8)128,581
(C2×C4).199(C2×Q8) = C23.37D8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).199(C2xQ8)128,584
(C2×C4).200(C2×Q8) = C24.159D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).200(C2xQ8)128,585
(C2×C4).201(C2×Q8) = C24.71D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).201(C2xQ8)128,586
(C2×C4).202(C2×Q8) = C87(C4⋊C4)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).202(C2xQ8)128,673
(C2×C4).203(C2×Q8) = C85(C4⋊C4)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).203(C2xQ8)128,674
(C2×C4).204(C2×Q8) = C4.(C4×Q8)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).204(C2xQ8)128,675
(C2×C4).205(C2×Q8) = C8⋊(C4⋊C4)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).205(C2xQ8)128,676
(C2×C4).206(C2×Q8) = C42.62Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).206(C2xQ8)128,677
(C2×C4).207(C2×Q8) = C42.28Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).207(C2xQ8)128,678
(C2×C4).208(C2×Q8) = C42.29Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).208(C2xQ8)128,679
(C2×C4).209(C2×Q8) = C42.30Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).209(C2xQ8)128,680
(C2×C4).210(C2×Q8) = C42.31Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).210(C2xQ8)128,681
(C2×C4).211(C2×Q8) = C42.436D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).211(C2xQ8)128,722
(C2×C4).212(C2×Q8) = C42.437D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).212(C2xQ8)128,723
(C2×C4).213(C2×Q8) = C42.124D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).213(C2xQ8)128,724
(C2×C4).214(C2×Q8) = C42.125D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).214(C2xQ8)128,725
(C2×C4).215(C2×Q8) = C4216Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).215(C2xQ8)128,726
(C2×C4).216(C2×Q8) = C42⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).216(C2xQ8)128,727
(C2×C4).217(C2×Q8) = C4⋊C4⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).217(C2xQ8)128,789
(C2×C4).218(C2×Q8) = (C2×C8)⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).218(C2xQ8)128,790
(C2×C4).219(C2×Q8) = C2.(C8⋊Q8)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).219(C2xQ8)128,791
(C2×C4).220(C2×Q8) = (C2×C8).1Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).220(C2xQ8)128,815
(C2×C4).221(C2×Q8) = C2.(C83Q8)φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).221(C2xQ8)128,816
(C2×C4).222(C2×Q8) = (C2×C8).24Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).222(C2xQ8)128,817
(C2×C4).223(C2×Q8) = C2×C428C4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).223(C2xQ8)128,1013
(C2×C4).224(C2×Q8) = C2×C429C4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).224(C2xQ8)128,1016
(C2×C4).225(C2×Q8) = C2×C23.65C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).225(C2xQ8)128,1023
(C2×C4).226(C2×Q8) = C4×C42.C2φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).226(C2xQ8)128,1037
(C2×C4).227(C2×Q8) = C4×C4⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).227(C2xQ8)128,1039
(C2×C4).228(C2×Q8) = C24.545C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).228(C2xQ8)128,1048
(C2×C4).229(C2×Q8) = C23.199C24φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).229(C2xQ8)128,1049
(C2×C4).230(C2×Q8) = C24.267C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).230(C2xQ8)128,1171
(C2×C4).231(C2×Q8) = C24.268C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).231(C2xQ8)128,1173
(C2×C4).232(C2×Q8) = C42.37Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).232(C2xQ8)128,1303
(C2×C4).233(C2×Q8) = C43.15C2φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).233(C2xQ8)128,1591
(C2×C4).234(C2×Q8) = C4219Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).234(C2xQ8)128,1600
(C2×C4).235(C2×Q8) = C2×C42.6C22φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).235(C2xQ8)128,1636
(C2×C4).236(C2×Q8) = C42.257C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).236(C2xQ8)128,1637
(C2×C4).237(C2×Q8) = C22×C4.Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).237(C2xQ8)128,1639
(C2×C4).238(C2×Q8) = C22×C2.D8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).238(C2xQ8)128,1640
(C2×C4).239(C2×Q8) = C2×C23.25D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).239(C2xQ8)128,1641
(C2×C4).240(C2×Q8) = C22×C8.C4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).240(C2xQ8)128,1646
(C2×C4).241(C2×Q8) = C2×M4(2).C4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).241(C2xQ8)128,1647
(C2×C4).242(C2×Q8) = C42.286C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).242(C2xQ8)128,1692
(C2×C4).243(C2×Q8) = C42.287C23φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).243(C2xQ8)128,1693
(C2×C4).244(C2×Q8) = C2×C83Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).244(C2xQ8)128,1889
(C2×C4).245(C2×Q8) = C2×C8.5Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).245(C2xQ8)128,1890
(C2×C4).246(C2×Q8) = C2×C82Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).246(C2xQ8)128,1891
(C2×C4).247(C2×Q8) = C42.364D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).247(C2xQ8)128,1892
(C2×C4).248(C2×Q8) = C2×C8⋊Q8φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).248(C2xQ8)128,1893
(C2×C4).249(C2×Q8) = C42.252D4φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).249(C2xQ8)128,1894
(C2×C4).250(C2×Q8) = C22×C42.C2φ: C2×Q8/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).250(C2xQ8)128,2169
(C2×C4).251(C2×Q8) = C23.227C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).251(C2xQ8)128,1077
(C2×C4).252(C2×Q8) = C24.558C23φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).252(C2xQ8)128,1092
(C2×C4).253(C2×Q8) = C23.250C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).253(C2xQ8)128,1100
(C2×C4).254(C2×Q8) = C23.252C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).254(C2xQ8)128,1102
(C2×C4).255(C2×Q8) = C23.456C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).255(C2xQ8)128,1288
(C2×C4).256(C2×Q8) = C24.338C23φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).256(C2xQ8)128,1306
(C2×C4).257(C2×Q8) = C24.345C23φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).257(C2xQ8)128,1319
(C2×C4).258(C2×Q8) = C24.346C23φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).258(C2xQ8)128,1321
(C2×C4).259(C2×Q8) = C42.98D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).259(C2xQ8)128,534
(C2×C4).260(C2×Q8) = C42.99D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).260(C2xQ8)128,535
(C2×C4).261(C2×Q8) = C42.100D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).261(C2xQ8)128,536
(C2×C4).262(C2×Q8) = C42.101D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).262(C2xQ8)128,537
(C2×C4).263(C2×Q8) = C42.102D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).263(C2xQ8)128,538
(C2×C4).264(C2×Q8) = C2.(C4×D8)φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).264(C2xQ8)128,594
(C2×C4).265(C2×Q8) = Q8⋊(C4⋊C4)φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).265(C2xQ8)128,595
(C2×C4).266(C2×Q8) = D4⋊(C4⋊C4)φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).266(C2xQ8)128,596
(C2×C4).267(C2×Q8) = Q8⋊C4⋊C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).267(C2xQ8)128,597
(C2×C4).268(C2×Q8) = M4(2).42D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).268(C2xQ8)128,598
(C2×C4).269(C2×Q8) = C2.D84C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).269(C2xQ8)128,650
(C2×C4).270(C2×Q8) = C4.Q89C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).270(C2xQ8)128,651
(C2×C4).271(C2×Q8) = C4.Q810C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).271(C2xQ8)128,652
(C2×C4).272(C2×Q8) = C2.D85C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).272(C2xQ8)128,653
(C2×C4).273(C2×Q8) = M4(2).3Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).273(C2xQ8)128,654
(C2×C4).274(C2×Q8) = C42.430D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).274(C2xQ8)128,682
(C2×C4).275(C2×Q8) = M4(2)⋊7Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).275(C2xQ8)128,718
(C2×C4).276(C2×Q8) = C42.121D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).276(C2xQ8)128,719
(C2×C4).277(C2×Q8) = C42.122D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).277(C2xQ8)128,720
(C2×C4).278(C2×Q8) = C42.123D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).278(C2xQ8)128,721
(C2×C4).279(C2×Q8) = (C2×D4)⋊Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).279(C2xQ8)128,755
(C2×C4).280(C2×Q8) = (C2×Q8)⋊Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).280(C2xQ8)128,756
(C2×C4).281(C2×Q8) = C4⋊C4.84D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).281(C2xQ8)128,757
(C2×C4).282(C2×Q8) = C4⋊C4.85D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).282(C2xQ8)128,758
(C2×C4).283(C2×Q8) = C4⋊C4.106D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).283(C2xQ8)128,797
(C2×C4).284(C2×Q8) = (C2×Q8).8Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).284(C2xQ8)128,798
(C2×C4).285(C2×Q8) = (C2×C4).23D8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).285(C2xQ8)128,799
(C2×C4).286(C2×Q8) = (C2×C8).52D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).286(C2xQ8)128,800
(C2×C4).287(C2×Q8) = (C2×C4).26D8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).287(C2xQ8)128,818
(C2×C4).288(C2×Q8) = (C2×C4).21Q16φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).288(C2xQ8)128,819
(C2×C4).289(C2×Q8) = C4.(C4⋊Q8)φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).289(C2xQ8)128,820
(C2×C4).290(C2×Q8) = (C2×C8).168D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).290(C2xQ8)128,824
(C2×C4).291(C2×Q8) = (C2×C4).27D8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).291(C2xQ8)128,825
(C2×C4).292(C2×Q8) = (C2×C8).169D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).292(C2xQ8)128,826
(C2×C4).293(C2×Q8) = (C2×C8).60D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).293(C2xQ8)128,827
(C2×C4).294(C2×Q8) = (C2×C8).170D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).294(C2xQ8)128,828
(C2×C4).295(C2×Q8) = (C2×C8).171D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).295(C2xQ8)128,829
(C2×C4).296(C2×Q8) = (C2×C4).28D8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).296(C2xQ8)128,831
(C2×C4).297(C2×Q8) = (C2×C4).23Q16φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).297(C2xQ8)128,832
(C2×C4).298(C2×Q8) = C4⋊C4.Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).298(C2xQ8)128,833
(C2×C4).299(C2×Q8) = D4×C4⋊C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).299(C2xQ8)128,1080
(C2×C4).300(C2×Q8) = C23.231C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).300(C2xQ8)128,1081
(C2×C4).301(C2×Q8) = Q8×C4⋊C4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).301(C2xQ8)128,1082
(C2×C4).302(C2×Q8) = C23.233C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).302(C2xQ8)128,1083
(C2×C4).303(C2×Q8) = C23.237C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).303(C2xQ8)128,1087
(C2×C4).304(C2×Q8) = C23.247C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).304(C2xQ8)128,1097
(C2×C4).305(C2×Q8) = C23.251C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).305(C2xQ8)128,1101
(C2×C4).306(C2×Q8) = C23.352C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).306(C2xQ8)128,1184
(C2×C4).307(C2×Q8) = C23.354C24φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).307(C2xQ8)128,1186
(C2×C4).308(C2×Q8) = C42.166D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).308(C2xQ8)128,1270
(C2×C4).309(C2×Q8) = C42.167D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).309(C2xQ8)128,1274
(C2×C4).310(C2×Q8) = C42.173D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).310(C2xQ8)128,1295
(C2×C4).311(C2×Q8) = C42.175D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).311(C2xQ8)128,1298
(C2×C4).312(C2×Q8) = C42.178D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).312(C2xQ8)128,1312
(C2×C4).313(C2×Q8) = C42.674C23φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).313(C2xQ8)128,1638
(C2×C4).314(C2×Q8) = M4(2)⋊9Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).314(C2xQ8)128,1694
(C2×C4).315(C2×Q8) = Q8×M4(2)φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).315(C2xQ8)128,1695
(C2×C4).316(C2×Q8) = C2×D4⋊Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).316(C2xQ8)128,1802
(C2×C4).317(C2×Q8) = C2×D42Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).317(C2xQ8)128,1803
(C2×C4).318(C2×Q8) = C2×D4.Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).318(C2xQ8)128,1804
(C2×C4).319(C2×Q8) = C2×Q8⋊Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).319(C2xQ8)128,1805
(C2×C4).320(C2×Q8) = C2×C4.Q16φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).320(C2xQ8)128,1806
(C2×C4).321(C2×Q8) = C2×Q8.Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).321(C2xQ8)128,1807
(C2×C4).322(C2×Q8) = C42.447D4φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).322(C2xQ8)128,1808
(C2×C4).323(C2×Q8) = C2×D43Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).323(C2xQ8)128,2204
(C2×C4).324(C2×Q8) = C2×Q83Q8φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).324(C2xQ8)128,2208
(C2×C4).325(C2×Q8) = C2×Q82φ: C2×Q8/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).325(C2xQ8)128,2209
(C2×C4).326(C2×Q8) = C2×C22.7C42central extension (φ=1)128(C2xC4).326(C2xQ8)128,459
(C2×C4).327(C2×Q8) = C23.28C42central extension (φ=1)64(C2xC4).327(C2xQ8)128,460
(C2×C4).328(C2×Q8) = C23.29C42central extension (φ=1)64(C2xC4).328(C2xQ8)128,461
(C2×C4).329(C2×Q8) = C4×C4⋊C8central extension (φ=1)128(C2xC4).329(C2xQ8)128,498
(C2×C4).330(C2×Q8) = C43.7C2central extension (φ=1)128(C2xC4).330(C2xQ8)128,499
(C2×C4).331(C2×Q8) = C42.45Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).331(C2xQ8)128,500
(C2×C4).332(C2×Q8) = C8×C4⋊C4central extension (φ=1)128(C2xC4).332(C2xQ8)128,501
(C2×C4).333(C2×Q8) = C4⋊C813C4central extension (φ=1)128(C2xC4).333(C2xQ8)128,502
(C2×C4).334(C2×Q8) = C4⋊C814C4central extension (φ=1)128(C2xC4).334(C2xQ8)128,503
(C2×C4).335(C2×Q8) = C42.425D4central extension (φ=1)64(C2xC4).335(C2xQ8)128,529
(C2×C4).336(C2×Q8) = C42.95D4central extension (φ=1)64(C2xC4).336(C2xQ8)128,530
(C2×C4).337(C2×Q8) = C428C8central extension (φ=1)128(C2xC4).337(C2xQ8)128,563
(C2×C4).338(C2×Q8) = C42.23Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).338(C2xQ8)128,564
(C2×C4).339(C2×Q8) = C429C8central extension (φ=1)128(C2xC4).339(C2xQ8)128,574
(C2×C4).340(C2×Q8) = C42.25Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).340(C2xQ8)128,575
(C2×C4).341(C2×Q8) = C23.21M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).341(C2xQ8)128,582
(C2×C4).342(C2×Q8) = (C2×C8).195D4central extension (φ=1)64(C2xC4).342(C2xQ8)128,583
(C2×C4).343(C2×Q8) = C4⋊C43C8central extension (φ=1)128(C2xC4).343(C2xQ8)128,648
(C2×C4).344(C2×Q8) = (C2×C8).Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).344(C2xQ8)128,649
(C2×C4).345(C2×Q8) = C42.61Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).345(C2xQ8)128,671
(C2×C4).346(C2×Q8) = C42.27Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).346(C2xQ8)128,672
(C2×C4).347(C2×Q8) = C42.327D4central extension (φ=1)128(C2xC4).347(C2xQ8)128,716
(C2×C4).348(C2×Q8) = C42.120D4central extension (φ=1)128(C2xC4).348(C2xQ8)128,717
(C2×C4).349(C2×Q8) = C2×C4×C4⋊C4central extension (φ=1)128(C2xC4).349(C2xQ8)128,1001
(C2×C4).350(C2×Q8) = Q8×C42central extension (φ=1)128(C2xC4).350(C2xQ8)128,1004
(C2×C4).351(C2×Q8) = C23.167C24central extension (φ=1)64(C2xC4).351(C2xQ8)128,1017
(C2×C4).352(C2×Q8) = C23.178C24central extension (φ=1)64(C2xC4).352(C2xQ8)128,1028
(C2×C4).353(C2×Q8) = C4×C22⋊Q8central extension (φ=1)64(C2xC4).353(C2xQ8)128,1034
(C2×C4).354(C2×Q8) = C42.162D4central extension (φ=1)64(C2xC4).354(C2xQ8)128,1128
(C2×C4).355(C2×Q8) = C22×C4⋊C8central extension (φ=1)128(C2xC4).355(C2xQ8)128,1634
(C2×C4).356(C2×Q8) = C2×C4⋊M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).356(C2xQ8)128,1635
(C2×C4).357(C2×Q8) = Q8×C2×C8central extension (φ=1)128(C2xC4).357(C2xQ8)128,1690
(C2×C4).358(C2×Q8) = C2×C84Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).358(C2xQ8)128,1691

׿
×
𝔽