Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5×C4⋊C4 and Q=C22

Direct product G=N×Q with N=C5×C4⋊C4 and Q=C22
dρLabelID
C4⋊C4×C2×C10320C4:C4xC2xC10320,1515

Semidirect products G=N:Q with N=C5×C4⋊C4 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C4⋊C4)⋊1C22 = D5×D4⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):1C2^2320,396
(C5×C4⋊C4)⋊2C22 = (D4×D5)⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):2C2^2320,397
(C5×C4⋊C4)⋊3C22 = D4⋊D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):3C2^2320,400
(C5×C4⋊C4)⋊4C22 = D20.8D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):4C2^2320,403
(C5×C4⋊C4)⋊5C22 = D2016D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):5C2^2320,663
(C5×C4⋊C4)⋊6C22 = D20.36D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):6C2^2320,673
(C5×C4⋊C4)⋊7C22 = D5×C4⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):7C2^2320,1276
(C5×C4⋊C4)⋊8C22 = C10.372+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):8C2^2320,1277
(C5×C4⋊C4)⋊9C22 = C4⋊C421D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):9C2^2320,1278
(C5×C4⋊C4)⋊10C22 = C10.382+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):10C2^2320,1279
(C5×C4⋊C4)⋊11C22 = D2019D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):11C2^2320,1281
(C5×C4⋊C4)⋊12C22 = C10.402+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):12C2^2320,1282
(C5×C4⋊C4)⋊13C22 = D2020D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):13C2^2320,1284
(C5×C4⋊C4)⋊14C22 = C10.422+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):14C2^2320,1285
(C5×C4⋊C4)⋊15C22 = C10.462+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):15C2^2320,1289
(C5×C4⋊C4)⋊16C22 = C10.482+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):16C2^2320,1292
(C5×C4⋊C4)⋊17C22 = D5×C22⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):17C2^2320,1298
(C5×C4⋊C4)⋊18C22 = C4⋊C426D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):18C2^2320,1299
(C5×C4⋊C4)⋊19C22 = D2021D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):19C2^2320,1302
(C5×C4⋊C4)⋊20C22 = C10.512+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):20C2^2320,1306
(C5×C4⋊C4)⋊21C22 = C10.532+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):21C2^2320,1309
(C5×C4⋊C4)⋊22C22 = C10.562+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):22C2^2320,1316
(C5×C4⋊C4)⋊23C22 = D5×C22.D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):23C2^2320,1324
(C5×C4⋊C4)⋊24C22 = C10.1202+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):24C2^2320,1325
(C5×C4⋊C4)⋊25C22 = C10.1212+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):25C2^2320,1326
(C5×C4⋊C4)⋊26C22 = C4⋊C428D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):26C2^2320,1328
(C5×C4⋊C4)⋊27C22 = C10.612+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):27C2^2320,1329
(C5×C4⋊C4)⋊28C22 = C10.1222+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):28C2^2320,1330
(C5×C4⋊C4)⋊29C22 = C10.622+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):29C2^2320,1331
(C5×C4⋊C4)⋊30C22 = C10.682+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):30C2^2320,1338
(C5×C4⋊C4)⋊31C22 = D5×C422C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):31C2^2320,1375
(C5×C4⋊C4)⋊32C22 = C4223D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):32C2^2320,1376
(C5×C4⋊C4)⋊33C22 = C4224D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):33C2^2320,1377
(C5×C4⋊C4)⋊34C22 = C4225D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):34C2^2320,1383
(C5×C4⋊C4)⋊35C22 = C5×C22⋊D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):35C2^2320,948
(C5×C4⋊C4)⋊36C22 = C5×C22⋊SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):36C2^2320,951
(C5×C4⋊C4)⋊37C22 = C5×C233D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):37C2^2320,1536
(C5×C4⋊C4)⋊38C22 = C5×C232Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):38C2^2320,1545
(C5×C4⋊C4)⋊39C22 = C5×C22.54C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):39C2^2320,1562
(C5×C4⋊C4)⋊40C22 = C2×D206C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):40C2^2320,592
(C5×C4⋊C4)⋊41C22 = C4⋊C436D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):41C2^2320,628
(C5×C4⋊C4)⋊42C22 = C2×D5×C4⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):42C2^2320,1173
(C5×C4⋊C4)⋊43C22 = C2×C4⋊C47D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):43C2^2320,1174
(C5×C4⋊C4)⋊44C22 = C2×D208C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):44C2^2320,1175
(C5×C4⋊C4)⋊45C22 = C2×D10.13D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):45C2^2320,1177
(C5×C4⋊C4)⋊46C22 = C2×C4⋊D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):46C2^2320,1178
(C5×C4⋊C4)⋊47C22 = C2×D10⋊Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):47C2^2320,1180
(C5×C4⋊C4)⋊48C22 = C2×D102Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):48C2^2320,1181
(C5×C4⋊C4)⋊49C22 = C2×C4⋊C4⋊D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):49C2^2320,1184
(C5×C4⋊C4)⋊50C22 = D5×C42⋊C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):50C2^2320,1192
(C5×C4⋊C4)⋊51C22 = C427D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):51C2^2320,1193
(C5×C4⋊C4)⋊52C22 = C428D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):52C2^2320,1196
(C5×C4⋊C4)⋊53C22 = C429D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):53C2^2320,1197
(C5×C4⋊C4)⋊54C22 = C4210D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):54C2^2320,1199
(C5×C4⋊C4)⋊55C22 = C4×D4×D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):55C2^2320,1216
(C5×C4⋊C4)⋊56C22 = C4211D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):56C2^2320,1217
(C5×C4⋊C4)⋊57C22 = C4212D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):57C2^2320,1219
(C5×C4⋊C4)⋊58C22 = D4×D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):58C2^2320,1221
(C5×C4⋊C4)⋊59C22 = D2023D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):59C2^2320,1222
(C5×C4⋊C4)⋊60C22 = D45D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):60C2^2320,1226
(C5×C4⋊C4)⋊61C22 = C4216D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):61C2^2320,1228
(C5×C4⋊C4)⋊62C22 = C4217D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):62C2^2320,1232
(C5×C4⋊C4)⋊63C22 = C10×D4⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):63C2^2320,915
(C5×C4⋊C4)⋊64C22 = C5×C23.37D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):64C2^2320,919
(C5×C4⋊C4)⋊65C22 = C10×C4⋊D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):65C2^2320,1524
(C5×C4⋊C4)⋊66C22 = C10×C22⋊Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):66C2^2320,1525
(C5×C4⋊C4)⋊67C22 = C10×C22.D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):67C2^2320,1526
(C5×C4⋊C4)⋊68C22 = C5×C22.19C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):68C2^2320,1527
(C5×C4⋊C4)⋊69C22 = C10×C422C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4):69C2^2320,1530
(C5×C4⋊C4)⋊70C22 = C5×C22.29C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):70C2^2320,1537
(C5×C4⋊C4)⋊71C22 = C5×C22.32C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):71C2^2320,1540
(C5×C4⋊C4)⋊72C22 = C5×D42φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):72C2^2320,1547
(C5×C4⋊C4)⋊73C22 = C5×D45D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):73C2^2320,1548
(C5×C4⋊C4)⋊74C22 = C5×C22.45C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C480(C5xC4:C4):74C2^2320,1553
(C5×C4⋊C4)⋊75C22 = C10×C42⋊C2φ: trivial image160(C5xC4:C4):75C2^2320,1516
(C5×C4⋊C4)⋊76C22 = D4×C2×C20φ: trivial image160(C5xC4:C4):76C2^2320,1517
(C5×C4⋊C4)⋊77C22 = C5×C22.11C24φ: trivial image80(C5xC4:C4):77C2^2320,1520

Non-split extensions G=N.Q with N=C5×C4⋊C4 and Q=C22
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C4⋊C4).1C22 = Dic54D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).1C2^2320,383
(C5×C4⋊C4).2C22 = D4.D55C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).2C2^2320,384
(C5×C4⋊C4).3C22 = Dic56SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).3C2^2320,385
(C5×C4⋊C4).4C22 = Dic5.14D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).4C2^2320,386
(C5×C4⋊C4).5C22 = Dic5.5D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).5C2^2320,387
(C5×C4⋊C4).6C22 = D4⋊Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).6C2^2320,388
(C5×C4⋊C4).7C22 = Dic102D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).7C2^2320,389
(C5×C4⋊C4).8C22 = D4.Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).8C2^2320,390
(C5×C4⋊C4).9C22 = C4⋊C4.D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).9C2^2320,391
(C5×C4⋊C4).10C22 = C20⋊Q8⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).10C2^2320,392
(C5×C4⋊C4).11C22 = D4.2Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).11C2^2320,393
(C5×C4⋊C4).12C22 = Dic10.D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).12C2^2320,394
(C5×C4⋊C4).13C22 = (C8×Dic5)⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).13C2^2320,395
(C5×C4⋊C4).14C22 = D4⋊(C4×D5)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).14C2^2320,398
(C5×C4⋊C4).15C22 = D42D5⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).15C2^2320,399
(C5×C4⋊C4).16C22 = D10.12D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).16C2^2320,401
(C5×C4⋊C4).17C22 = D10⋊D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).17C2^2320,402
(C5×C4⋊C4).18C22 = D10.16SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).18C2^2320,404
(C5×C4⋊C4).19C22 = D10⋊SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).19C2^2320,405
(C5×C4⋊C4).20C22 = C406C4⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).20C2^2320,406
(C5×C4⋊C4).21C22 = C52C8⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).21C2^2320,407
(C5×C4⋊C4).22C22 = D43D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).22C2^2320,408
(C5×C4⋊C4).23C22 = C5⋊(C82D4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).23C2^2320,409
(C5×C4⋊C4).24C22 = D4.D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).24C2^2320,410
(C5×C4⋊C4).25C22 = C405C4⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).25C2^2320,411
(C5×C4⋊C4).26C22 = D4⋊D56C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).26C2^2320,412
(C5×C4⋊C4).27C22 = D203D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).27C2^2320,413
(C5×C4⋊C4).28C22 = D20.D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).28C2^2320,414
(C5×C4⋊C4).29C22 = Dic57SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).29C2^2320,415
(C5×C4⋊C4).30C22 = C5⋊Q165C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).30C2^2320,416
(C5×C4⋊C4).31C22 = Dic54Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).31C2^2320,417
(C5×C4⋊C4).32C22 = Q8⋊Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).32C2^2320,418
(C5×C4⋊C4).33C22 = Dic5.3Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).33C2^2320,419
(C5×C4⋊C4).34C22 = Dic5⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).34C2^2320,420
(C5×C4⋊C4).35C22 = Dic5.9Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).35C2^2320,421
(C5×C4⋊C4).36C22 = Q8⋊C4⋊D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).36C2^2320,422
(C5×C4⋊C4).37C22 = Q8.Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).37C2^2320,423
(C5×C4⋊C4).38C22 = C408C4.C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).38C2^2320,424
(C5×C4⋊C4).39C22 = Dic10.11D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).39C2^2320,425
(C5×C4⋊C4).40C22 = Q8.2Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).40C2^2320,426
(C5×C4⋊C4).41C22 = Q8⋊Dic5⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).41C2^2320,427
(C5×C4⋊C4).42C22 = D5×Q8⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).42C2^2320,428
(C5×C4⋊C4).43C22 = (Q8×D5)⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).43C2^2320,429
(C5×C4⋊C4).44C22 = Q8⋊(C4×D5)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).44C2^2320,430
(C5×C4⋊C4).45C22 = Q82D5⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).45C2^2320,431
(C5×C4⋊C4).46C22 = D10.11SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).46C2^2320,432
(C5×C4⋊C4).47C22 = Q82D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).47C2^2320,433
(C5×C4⋊C4).48C22 = D102SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).48C2^2320,434
(C5×C4⋊C4).49C22 = D104Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).49C2^2320,435
(C5×C4⋊C4).50C22 = D10.7Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).50C2^2320,436
(C5×C4⋊C4).51C22 = Q8.D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).51C2^2320,437
(C5×C4⋊C4).52C22 = D204D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).52C2^2320,438
(C5×C4⋊C4).53C22 = C5⋊(C8⋊D4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).53C2^2320,439
(C5×C4⋊C4).54C22 = D10⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).54C2^2320,440
(C5×C4⋊C4).55C22 = (C2×C8).D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).55C2^2320,441
(C5×C4⋊C4).56C22 = D101C8.C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).56C2^2320,442
(C5×C4⋊C4).57C22 = C52C8.D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).57C2^2320,443
(C5×C4⋊C4).58C22 = Q8⋊D56C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).58C2^2320,444
(C5×C4⋊C4).59C22 = Dic5⋊SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).59C2^2320,445
(C5×C4⋊C4).60C22 = D20.12D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).60C2^2320,446
(C5×C4⋊C4).61C22 = Dic58SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).61C2^2320,479
(C5×C4⋊C4).62C22 = Dic2015C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).62C2^2320,480
(C5×C4⋊C4).63C22 = Dic10⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).63C2^2320,481
(C5×C4⋊C4).64C22 = C405Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).64C2^2320,482
(C5×C4⋊C4).65C22 = C403Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).65C2^2320,483
(C5×C4⋊C4).66C22 = Dic10.Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).66C2^2320,484
(C5×C4⋊C4).67C22 = C8.8Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).67C2^2320,485
(C5×C4⋊C4).68C22 = D5×C4.Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).68C2^2320,486
(C5×C4⋊C4).69C22 = (C8×D5)⋊C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).69C2^2320,487
(C5×C4⋊C4).70C22 = C8⋊(C4×D5)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).70C2^2320,488
(C5×C4⋊C4).71C22 = D10.12SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).71C2^2320,489
(C5×C4⋊C4).72C22 = D10.17SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).72C2^2320,490
(C5×C4⋊C4).73C22 = C88D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).73C2^2320,491
(C5×C4⋊C4).74C22 = C82D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).74C2^2320,492
(C5×C4⋊C4).75C22 = C4.Q8⋊D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).75C2^2320,493
(C5×C4⋊C4).76C22 = C20.(C4○D4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).76C2^2320,494
(C5×C4⋊C4).77C22 = C8.2D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).77C2^2320,495
(C5×C4⋊C4).78C22 = D4015C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).78C2^2320,496
(C5×C4⋊C4).79C22 = D20⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).79C2^2320,497
(C5×C4⋊C4).80C22 = D20.Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).80C2^2320,498
(C5×C4⋊C4).81C22 = D4012C4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).81C2^2320,499
(C5×C4⋊C4).82C22 = Dic55Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).82C2^2320,500
(C5×C4⋊C4).83C22 = C402Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).83C2^2320,501
(C5×C4⋊C4).84C22 = Dic102Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).84C2^2320,502
(C5×C4⋊C4).85C22 = C404Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).85C2^2320,503
(C5×C4⋊C4).86C22 = Dic10.2Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).86C2^2320,504
(C5×C4⋊C4).87C22 = C8.6Dic10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).87C2^2320,505
(C5×C4⋊C4).88C22 = D5×C2.D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).88C2^2320,506
(C5×C4⋊C4).89C22 = C8.27(C4×D5)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).89C2^2320,507
(C5×C4⋊C4).90C22 = C4020(C2×C4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).90C2^2320,508
(C5×C4⋊C4).91C22 = D10.13D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).91C2^2320,509
(C5×C4⋊C4).92C22 = C87D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).92C2^2320,510
(C5×C4⋊C4).93C22 = D10.8Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).93C2^2320,511
(C5×C4⋊C4).94C22 = C2.D8⋊D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).94C2^2320,512
(C5×C4⋊C4).95C22 = C83D20φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).95C2^2320,513
(C5×C4⋊C4).96C22 = D102Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).96C2^2320,514
(C5×C4⋊C4).97C22 = C2.D87D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).97C2^2320,515
(C5×C4⋊C4).98C22 = C4021(C2×C4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).98C2^2320,516
(C5×C4⋊C4).99C22 = D202Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).99C2^2320,517
(C5×C4⋊C4).100C22 = D20.2Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).100C2^2320,518
(C5×C4⋊C4).101C22 = (C2×C10).D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).101C2^2320,660
(C5×C4⋊C4).102C22 = C4⋊D4.D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).102C2^2320,661
(C5×C4⋊C4).103C22 = (C2×D4).D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).103C2^2320,662
(C5×C4⋊C4).104C22 = D2017D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).104C2^2320,664
(C5×C4⋊C4).105C22 = (C2×C10)⋊D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).105C2^2320,665
(C5×C4⋊C4).106C22 = C4⋊D4⋊D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).106C2^2320,666
(C5×C4⋊C4).107C22 = Dic1017D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).107C2^2320,667
(C5×C4⋊C4).108C22 = C52C823D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).108C2^2320,668
(C5×C4⋊C4).109C22 = C4.(D4×D5)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).109C2^2320,669
(C5×C4⋊C4).110C22 = C22⋊Q8.D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).110C2^2320,670
(C5×C4⋊C4).111C22 = (C2×C10).Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).111C2^2320,671
(C5×C4⋊C4).112C22 = C10.(C4○D8)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).112C2^2320,672
(C5×C4⋊C4).113C22 = D20.37D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).113C2^2320,674
(C5×C4⋊C4).114C22 = C52C824D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).114C2^2320,675
(C5×C4⋊C4).115C22 = C22⋊Q8⋊D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).115C2^2320,676
(C5×C4⋊C4).116C22 = Dic10.37D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).116C2^2320,677
(C5×C4⋊C4).117C22 = (C2×C10)⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).117C2^2320,678
(C5×C4⋊C4).118C22 = C5⋊(C8.D4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).118C2^2320,679
(C5×C4⋊C4).119C22 = Dic10.4Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).119C2^2320,690
(C5×C4⋊C4).120C22 = C42.215D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).120C2^2320,691
(C5×C4⋊C4).121C22 = C42.68D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).121C2^2320,692
(C5×C4⋊C4).122C22 = D20.4Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).122C2^2320,693
(C5×C4⋊C4).123C22 = C42.70D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).123C2^2320,694
(C5×C4⋊C4).124C22 = C42.216D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).124C2^2320,695
(C5×C4⋊C4).125C22 = C42.71D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).125C2^2320,696
(C5×C4⋊C4).126C22 = C20.17D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).126C2^2320,705
(C5×C4⋊C4).127C22 = C20.SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).127C2^2320,706
(C5×C4⋊C4).128C22 = C42.76D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).128C2^2320,707
(C5×C4⋊C4).129C22 = D205Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).129C2^2320,711
(C5×C4⋊C4).130C22 = D206Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).130C2^2320,714
(C5×C4⋊C4).131C22 = C20.D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).131C2^2320,715
(C5×C4⋊C4).132C22 = C42.82D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).132C2^2320,716
(C5×C4⋊C4).133C22 = Dic105Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).133C2^2320,718
(C5×C4⋊C4).134C22 = C20.11Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).134C2^2320,720
(C5×C4⋊C4).135C22 = Dic106Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).135C2^2320,721
(C5×C4⋊C4).136C22 = C20⋊(C4○D4)φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).136C2^2320,1268
(C5×C4⋊C4).137C22 = C10.682- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).137C2^2320,1269
(C5×C4⋊C4).138C22 = Dic1019D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).138C2^2320,1270
(C5×C4⋊C4).139C22 = Dic1020D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).139C2^2320,1271
(C5×C4⋊C4).140C22 = C4⋊C4.178D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).140C2^2320,1272
(C5×C4⋊C4).141C22 = C10.342+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).141C2^2320,1273
(C5×C4⋊C4).142C22 = C10.352+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).142C2^2320,1274
(C5×C4⋊C4).143C22 = C10.362+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).143C2^2320,1275
(C5×C4⋊C4).144C22 = C10.392+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).144C2^2320,1280
(C5×C4⋊C4).145C22 = C10.732- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).145C2^2320,1283
(C5×C4⋊C4).146C22 = C10.432+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).146C2^2320,1286
(C5×C4⋊C4).147C22 = C10.442+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).147C2^2320,1287
(C5×C4⋊C4).148C22 = C10.452+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).148C2^2320,1288
(C5×C4⋊C4).149C22 = C10.1152+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).149C2^2320,1290
(C5×C4⋊C4).150C22 = C10.472+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).150C2^2320,1291
(C5×C4⋊C4).151C22 = C10.742- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).151C2^2320,1293
(C5×C4⋊C4).152C22 = (Q8×Dic5)⋊C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).152C2^2320,1294
(C5×C4⋊C4).153C22 = C10.502+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).153C2^2320,1295
(C5×C4⋊C4).154C22 = C22⋊Q825D5φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).154C2^2320,1296
(C5×C4⋊C4).155C22 = C10.152- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).155C2^2320,1297
(C5×C4⋊C4).156C22 = C10.162- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).156C2^2320,1300
(C5×C4⋊C4).157C22 = C10.172- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).157C2^2320,1301
(C5×C4⋊C4).158C22 = D2022D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).158C2^2320,1303
(C5×C4⋊C4).159C22 = Dic1021D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).159C2^2320,1304
(C5×C4⋊C4).160C22 = Dic1022D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).160C2^2320,1305
(C5×C4⋊C4).161C22 = C10.1182+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).161C2^2320,1307
(C5×C4⋊C4).162C22 = C10.522+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).162C2^2320,1308
(C5×C4⋊C4).163C22 = C10.202- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).163C2^2320,1310
(C5×C4⋊C4).164C22 = C10.212- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).164C2^2320,1311
(C5×C4⋊C4).165C22 = C10.222- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).165C2^2320,1312
(C5×C4⋊C4).166C22 = C10.232- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).166C2^2320,1313
(C5×C4⋊C4).167C22 = C10.772- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).167C2^2320,1314
(C5×C4⋊C4).168C22 = C10.242- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).168C2^2320,1315
(C5×C4⋊C4).169C22 = C10.572+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).169C2^2320,1317
(C5×C4⋊C4).170C22 = C10.582+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).170C2^2320,1318
(C5×C4⋊C4).171C22 = C10.262- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).171C2^2320,1319
(C5×C4⋊C4).172C22 = C10.792- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).172C2^2320,1320
(C5×C4⋊C4).173C22 = C4⋊C4.197D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).173C2^2320,1321
(C5×C4⋊C4).174C22 = C10.802- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).174C2^2320,1322
(C5×C4⋊C4).175C22 = C10.812- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).175C2^2320,1323
(C5×C4⋊C4).176C22 = C10.822- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).176C2^2320,1327
(C5×C4⋊C4).177C22 = C10.632+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).177C2^2320,1332
(C5×C4⋊C4).178C22 = C10.642+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).178C2^2320,1333
(C5×C4⋊C4).179C22 = C10.842- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).179C2^2320,1334
(C5×C4⋊C4).180C22 = C10.662+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).180C2^2320,1335
(C5×C4⋊C4).181C22 = C10.672+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).181C2^2320,1336
(C5×C4⋊C4).182C22 = C10.852- 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).182C2^2320,1337
(C5×C4⋊C4).183C22 = C10.692+ 1+4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).183C2^2320,1339
(C5×C4⋊C4).184C22 = Dic107Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).184C2^2320,1357
(C5×C4⋊C4).185C22 = C42.147D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).185C2^2320,1358
(C5×C4⋊C4).186C22 = D5×C42.C2φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).186C2^2320,1359
(C5×C4⋊C4).187C22 = C42.236D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).187C2^2320,1360
(C5×C4⋊C4).188C22 = C42.148D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).188C2^2320,1361
(C5×C4⋊C4).189C22 = D207Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).189C2^2320,1362
(C5×C4⋊C4).190C22 = C42.237D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).190C2^2320,1363
(C5×C4⋊C4).191C22 = C42.150D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).191C2^2320,1364
(C5×C4⋊C4).192C22 = C42.151D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).192C2^2320,1365
(C5×C4⋊C4).193C22 = C42.152D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).193C2^2320,1366
(C5×C4⋊C4).194C22 = C42.153D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).194C2^2320,1367
(C5×C4⋊C4).195C22 = C42.154D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).195C2^2320,1368
(C5×C4⋊C4).196C22 = C42.155D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).196C2^2320,1369
(C5×C4⋊C4).197C22 = C42.156D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).197C2^2320,1370
(C5×C4⋊C4).198C22 = C42.157D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).198C2^2320,1371
(C5×C4⋊C4).199C22 = C42.158D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).199C2^2320,1372
(C5×C4⋊C4).200C22 = C42.159D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).200C2^2320,1373
(C5×C4⋊C4).201C22 = C42.160D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).201C2^2320,1374
(C5×C4⋊C4).202C22 = C42.189D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).202C2^2320,1378
(C5×C4⋊C4).203C22 = C42.161D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).203C2^2320,1379
(C5×C4⋊C4).204C22 = C42.162D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).204C2^2320,1380
(C5×C4⋊C4).205C22 = C42.163D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).205C2^2320,1381
(C5×C4⋊C4).206C22 = C42.164D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).206C2^2320,1382
(C5×C4⋊C4).207C22 = C42.165D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).207C2^2320,1384
(C5×C4⋊C4).208C22 = Dic108Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).208C2^2320,1393
(C5×C4⋊C4).209C22 = Dic109Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).209C2^2320,1394
(C5×C4⋊C4).210C22 = D5×C4⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).210C2^2320,1395
(C5×C4⋊C4).211C22 = C42.171D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).211C2^2320,1396
(C5×C4⋊C4).212C22 = C42.240D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).212C2^2320,1397
(C5×C4⋊C4).213C22 = D2012D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).213C2^2320,1398
(C5×C4⋊C4).214C22 = D208Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).214C2^2320,1399
(C5×C4⋊C4).215C22 = C42.241D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).215C2^2320,1400
(C5×C4⋊C4).216C22 = C42.174D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).216C2^2320,1401
(C5×C4⋊C4).217C22 = D209Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).217C2^2320,1402
(C5×C4⋊C4).218C22 = C42.176D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).218C2^2320,1403
(C5×C4⋊C4).219C22 = C42.177D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).219C2^2320,1404
(C5×C4⋊C4).220C22 = C42.178D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).220C2^2320,1405
(C5×C4⋊C4).221C22 = C42.179D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).221C2^2320,1406
(C5×C4⋊C4).222C22 = C42.180D10φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).222C2^2320,1407
(C5×C4⋊C4).223C22 = C5×Q8⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).223C2^2320,949
(C5×C4⋊C4).224C22 = C5×D4⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).224C2^2320,950
(C5×C4⋊C4).225C22 = C5×C22⋊Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).225C2^2320,952
(C5×C4⋊C4).226C22 = C5×D4.7D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).226C2^2320,953
(C5×C4⋊C4).227C22 = C5×C88D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).227C2^2320,966
(C5×C4⋊C4).228C22 = C5×C87D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).228C2^2320,967
(C5×C4⋊C4).229C22 = C5×C8.18D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).229C2^2320,968
(C5×C4⋊C4).230C22 = C5×C8⋊D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).230C2^2320,969
(C5×C4⋊C4).231C22 = C5×C82D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).231C2^2320,970
(C5×C4⋊C4).232C22 = C5×C8.D4φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).232C2^2320,971
(C5×C4⋊C4).233C22 = C5×D4⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).233C2^2320,975
(C5×C4⋊C4).234C22 = C5×Q8⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).234C2^2320,976
(C5×C4⋊C4).235C22 = C5×D42Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).235C2^2320,977
(C5×C4⋊C4).236C22 = C5×C4.Q16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).236C2^2320,978
(C5×C4⋊C4).237C22 = C5×C4.4D8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).237C2^2320,987
(C5×C4⋊C4).238C22 = C5×C4.SD16φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).238C2^2320,988
(C5×C4⋊C4).239C22 = C5×C42.78C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).239C2^2320,989
(C5×C4⋊C4).240C22 = C5×C42.28C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).240C2^2320,990
(C5×C4⋊C4).241C22 = C5×C42.29C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).241C2^2320,991
(C5×C4⋊C4).242C22 = C5×C42.30C22φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).242C2^2320,992
(C5×C4⋊C4).243C22 = C5×C83Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).243C2^2320,999
(C5×C4⋊C4).244C22 = C5×C8.5Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).244C2^2320,1000
(C5×C4⋊C4).245C22 = C5×C82Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).245C2^2320,1001
(C5×C4⋊C4).246C22 = C5×C8⋊Q8φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).246C2^2320,1002
(C5×C4⋊C4).247C22 = C5×C23.38C23φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).247C2^2320,1538
(C5×C4⋊C4).248C22 = C5×C22.35C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).248C2^2320,1543
(C5×C4⋊C4).249C22 = C5×C22.36C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).249C2^2320,1544
(C5×C4⋊C4).250C22 = C5×C22.46C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).250C2^2320,1554
(C5×C4⋊C4).251C22 = C5×C22.56C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).251C2^2320,1564
(C5×C4⋊C4).252C22 = C5×C22.57C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).252C2^2320,1565
(C5×C4⋊C4).253C22 = C5×C22.58C24φ: C22/C1C22 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).253C2^2320,1566
(C5×C4⋊C4).254C22 = C2×C10.D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).254C2^2320,589
(C5×C4⋊C4).255C22 = C2×C20.Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).255C2^2320,590
(C5×C4⋊C4).256C22 = C20.47(C4⋊C4)φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).256C2^2320,591
(C5×C4⋊C4).257C22 = C4○D209C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).257C2^2320,593
(C5×C4⋊C4).258C22 = (C2×C10).40D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).258C2^2320,594
(C5×C4⋊C4).259C22 = C4⋊C4.228D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).259C2^2320,595
(C5×C4⋊C4).260C22 = C2×C10.Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).260C2^2320,596
(C5×C4⋊C4).261C22 = C4⋊C4.230D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).261C2^2320,597
(C5×C4⋊C4).262C22 = C4⋊C4.231D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).262C2^2320,598
(C5×C4⋊C4).263C22 = C20.64(C4⋊C4)φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).263C2^2320,622
(C5×C4⋊C4).264C22 = C4⋊C4.233D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).264C2^2320,623
(C5×C4⋊C4).265C22 = C20.76(C4⋊C4)φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).265C2^2320,625
(C5×C4⋊C4).266C22 = C4○D2010C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).266C2^2320,629
(C5×C4⋊C4).267C22 = C4⋊C4.236D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).267C2^2320,630
(C5×C4⋊C4).268C22 = C4.(C2×D20)φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).268C2^2320,631
(C5×C4⋊C4).269C22 = C20.50D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).269C2^2320,634
(C5×C4⋊C4).270C22 = C20.38SD16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).270C2^2320,635
(C5×C4⋊C4).271C22 = D4.3Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).271C2^2320,636
(C5×C4⋊C4).272C22 = C4×D4⋊D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).272C2^2320,640
(C5×C4⋊C4).273C22 = C42.48D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).273C2^2320,641
(C5×C4⋊C4).274C22 = C207D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).274C2^2320,642
(C5×C4⋊C4).275C22 = D4.1D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).275C2^2320,643
(C5×C4⋊C4).276C22 = C4×D4.D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).276C2^2320,644
(C5×C4⋊C4).277C22 = C42.51D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).277C2^2320,645
(C5×C4⋊C4).278C22 = D4.2D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).278C2^2320,646
(C5×C4⋊C4).279C22 = C20.48SD16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).279C2^2320,647
(C5×C4⋊C4).280C22 = C20.23Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).280C2^2320,648
(C5×C4⋊C4).281C22 = Q8.3Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).281C2^2320,649
(C5×C4⋊C4).282C22 = C4×Q8⋊D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).282C2^2320,652
(C5×C4⋊C4).283C22 = C42.56D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).283C2^2320,653
(C5×C4⋊C4).284C22 = Q8⋊D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).284C2^2320,654
(C5×C4⋊C4).285C22 = Q8.1D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).285C2^2320,655
(C5×C4⋊C4).286C22 = C4×C5⋊Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).286C2^2320,656
(C5×C4⋊C4).287C22 = C42.59D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).287C2^2320,657
(C5×C4⋊C4).288C22 = C207Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).288C2^2320,658
(C5×C4⋊C4).289C22 = C2×Dic53Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).289C2^2320,1168
(C5×C4⋊C4).290C22 = C2×C20⋊Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).290C2^2320,1169
(C5×C4⋊C4).291C22 = C2×Dic5.Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).291C2^2320,1170
(C5×C4⋊C4).292C22 = C2×C4.Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).292C2^2320,1171
(C5×C4⋊C4).293C22 = C10.12- 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).293C2^2320,1172
(C5×C4⋊C4).294C22 = C10.82+ 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).294C2^2320,1176
(C5×C4⋊C4).295C22 = C10.2- 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).295C2^2320,1179
(C5×C4⋊C4).296C22 = C10.2+ 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).296C2^2320,1182
(C5×C4⋊C4).297C22 = C10.102+ 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).297C2^2320,1183
(C5×C4⋊C4).298C22 = C10.52- 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).298C2^2320,1185
(C5×C4⋊C4).299C22 = C10.112+ 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).299C2^2320,1186
(C5×C4⋊C4).300C22 = C10.62- 1+4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).300C2^2320,1187
(C5×C4⋊C4).301C22 = C42.87D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).301C2^2320,1188
(C5×C4⋊C4).302C22 = C42.88D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).302C2^2320,1189
(C5×C4⋊C4).303C22 = C42.89D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).303C2^2320,1190
(C5×C4⋊C4).304C22 = C42.90D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).304C2^2320,1191
(C5×C4⋊C4).305C22 = C42.188D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).305C2^2320,1194
(C5×C4⋊C4).306C22 = C42.91D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).306C2^2320,1195
(C5×C4⋊C4).307C22 = C42.92D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).307C2^2320,1198
(C5×C4⋊C4).308C22 = C42.93D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).308C2^2320,1200
(C5×C4⋊C4).309C22 = C42.94D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).309C2^2320,1201
(C5×C4⋊C4).310C22 = C42.95D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).310C2^2320,1202
(C5×C4⋊C4).311C22 = C42.96D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).311C2^2320,1203
(C5×C4⋊C4).312C22 = C42.97D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).312C2^2320,1204
(C5×C4⋊C4).313C22 = C42.98D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).313C2^2320,1205
(C5×C4⋊C4).314C22 = C42.99D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).314C2^2320,1206
(C5×C4⋊C4).315C22 = C42.100D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).315C2^2320,1207
(C5×C4⋊C4).316C22 = C4×D42D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).316C2^2320,1208
(C5×C4⋊C4).317C22 = D4×Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).317C2^2320,1209
(C5×C4⋊C4).318C22 = C42.102D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).318C2^2320,1210
(C5×C4⋊C4).319C22 = D45Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).319C2^2320,1211
(C5×C4⋊C4).320C22 = C42.104D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).320C2^2320,1212
(C5×C4⋊C4).321C22 = C42.105D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).321C2^2320,1213
(C5×C4⋊C4).322C22 = C42.106D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).322C2^2320,1214
(C5×C4⋊C4).323C22 = D46Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).323C2^2320,1215
(C5×C4⋊C4).324C22 = C42.108D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).324C2^2320,1218
(C5×C4⋊C4).325C22 = C42.228D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).325C2^2320,1220
(C5×C4⋊C4).326C22 = D2024D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).326C2^2320,1223
(C5×C4⋊C4).327C22 = Dic1023D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).327C2^2320,1224
(C5×C4⋊C4).328C22 = Dic1024D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).328C2^2320,1225
(C5×C4⋊C4).329C22 = D46D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).329C2^2320,1227
(C5×C4⋊C4).330C22 = C42.229D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).330C2^2320,1229
(C5×C4⋊C4).331C22 = C42.113D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).331C2^2320,1230
(C5×C4⋊C4).332C22 = C42.114D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).332C2^2320,1231
(C5×C4⋊C4).333C22 = C42.115D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).333C2^2320,1233
(C5×C4⋊C4).334C22 = C42.116D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).334C2^2320,1234
(C5×C4⋊C4).335C22 = C42.117D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).335C2^2320,1235
(C5×C4⋊C4).336C22 = C42.118D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).336C2^2320,1236
(C5×C4⋊C4).337C22 = C42.119D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).337C2^2320,1237
(C5×C4⋊C4).338C22 = Q8×Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).338C2^2320,1238
(C5×C4⋊C4).339C22 = Dic1010Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).339C2^2320,1239
(C5×C4⋊C4).340C22 = C42.122D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).340C2^2320,1240
(C5×C4⋊C4).341C22 = Q85Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).341C2^2320,1241
(C5×C4⋊C4).342C22 = Q86Dic10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).342C2^2320,1242
(C5×C4⋊C4).343C22 = C4×Q8×D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).343C2^2320,1243
(C5×C4⋊C4).344C22 = C42.125D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).344C2^2320,1244
(C5×C4⋊C4).345C22 = C4×Q82D5φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).345C2^2320,1245
(C5×C4⋊C4).346C22 = C42.126D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).346C2^2320,1246
(C5×C4⋊C4).347C22 = Q8×D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).347C2^2320,1247
(C5×C4⋊C4).348C22 = Q85D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).348C2^2320,1248
(C5×C4⋊C4).349C22 = Q86D20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).349C2^2320,1249
(C5×C4⋊C4).350C22 = C42.232D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).350C2^2320,1250
(C5×C4⋊C4).351C22 = D2010Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).351C2^2320,1251
(C5×C4⋊C4).352C22 = C42.131D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).352C2^2320,1252
(C5×C4⋊C4).353C22 = C42.132D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).353C2^2320,1253
(C5×C4⋊C4).354C22 = C42.133D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).354C2^2320,1254
(C5×C4⋊C4).355C22 = C42.134D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).355C2^2320,1255
(C5×C4⋊C4).356C22 = C42.135D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).356C2^2320,1256
(C5×C4⋊C4).357C22 = C42.136D10φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).357C2^2320,1257
(C5×C4⋊C4).358C22 = C10×Q8⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).358C2^2320,916
(C5×C4⋊C4).359C22 = C5×C23.24D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).359C2^2320,917
(C5×C4⋊C4).360C22 = C5×C23.36D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).360C2^2320,918
(C5×C4⋊C4).361C22 = C5×C23.38D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).361C2^2320,920
(C5×C4⋊C4).362C22 = C10×C4.Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).362C2^2320,926
(C5×C4⋊C4).363C22 = C10×C2.D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).363C2^2320,927
(C5×C4⋊C4).364C22 = C5×C23.25D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).364C2^2320,928
(C5×C4⋊C4).365C22 = C5×M4(2)⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).365C2^2320,929
(C5×C4⋊C4).366C22 = D8×C20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).366C2^2320,938
(C5×C4⋊C4).367C22 = SD16×C20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).367C2^2320,939
(C5×C4⋊C4).368C22 = Q16×C20φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).368C2^2320,940
(C5×C4⋊C4).369C22 = C5×SD16⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).369C2^2320,941
(C5×C4⋊C4).370C22 = C5×Q16⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).370C2^2320,942
(C5×C4⋊C4).371C22 = C5×D8⋊C4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).371C2^2320,943
(C5×C4⋊C4).372C22 = C5×C4⋊D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).372C2^2320,960
(C5×C4⋊C4).373C22 = C5×C4⋊SD16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).373C2^2320,961
(C5×C4⋊C4).374C22 = C5×D4.D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).374C2^2320,962
(C5×C4⋊C4).375C22 = C5×C42Q16φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).375C2^2320,963
(C5×C4⋊C4).376C22 = C5×D4.2D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).376C2^2320,964
(C5×C4⋊C4).377C22 = C5×Q8.D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).377C2^2320,965
(C5×C4⋊C4).378C22 = C5×D4.Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).378C2^2320,979
(C5×C4⋊C4).379C22 = C5×Q8.Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).379C2^2320,980
(C5×C4⋊C4).380C22 = C5×C22.D8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).380C2^2320,981
(C5×C4⋊C4).381C22 = C5×C23.46D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).381C2^2320,982
(C5×C4⋊C4).382C22 = C5×C23.19D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).382C2^2320,983
(C5×C4⋊C4).383C22 = C5×C23.47D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).383C2^2320,984
(C5×C4⋊C4).384C22 = C5×C23.48D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).384C2^2320,985
(C5×C4⋊C4).385C22 = C5×C23.20D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).385C2^2320,986
(C5×C4⋊C4).386C22 = C10×C42.C2φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).386C2^2320,1529
(C5×C4⋊C4).387C22 = C5×C23.36C23φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).387C2^2320,1531
(C5×C4⋊C4).388C22 = C10×C4⋊Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).388C2^2320,1533
(C5×C4⋊C4).389C22 = C5×C22.26C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).389C2^2320,1534
(C5×C4⋊C4).390C22 = C5×C23.37C23φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).390C2^2320,1535
(C5×C4⋊C4).391C22 = C5×C22.31C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).391C2^2320,1539
(C5×C4⋊C4).392C22 = C5×C22.33C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).392C2^2320,1541
(C5×C4⋊C4).393C22 = C5×C22.34C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).393C2^2320,1542
(C5×C4⋊C4).394C22 = C5×C23.41C23φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).394C2^2320,1546
(C5×C4⋊C4).395C22 = C5×D46D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).395C2^2320,1549
(C5×C4⋊C4).396C22 = C5×Q85D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).396C2^2320,1550
(C5×C4⋊C4).397C22 = C5×D4×Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).397C2^2320,1551
(C5×C4⋊C4).398C22 = C5×Q86D4φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).398C2^2320,1552
(C5×C4⋊C4).399C22 = C5×C22.47C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).399C2^2320,1555
(C5×C4⋊C4).400C22 = C5×D43Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).400C2^2320,1556
(C5×C4⋊C4).401C22 = C5×C22.50C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).401C2^2320,1558
(C5×C4⋊C4).402C22 = C5×Q83Q8φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).402C2^2320,1559
(C5×C4⋊C4).403C22 = C5×Q82φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4320(C5xC4:C4).403C2^2320,1560
(C5×C4⋊C4).404C22 = C5×C22.53C24φ: C22/C2C2 ⊆ Out C5×C4⋊C4160(C5xC4:C4).404C2^2320,1561
(C5×C4⋊C4).405C22 = Q8×C2×C20φ: trivial image320(C5xC4:C4).405C2^2320,1518
(C5×C4⋊C4).406C22 = C4○D4×C20φ: trivial image160(C5xC4:C4).406C2^2320,1519
(C5×C4⋊C4).407C22 = C5×C23.32C23φ: trivial image160(C5xC4:C4).407C2^2320,1521
(C5×C4⋊C4).408C22 = C5×C23.33C23φ: trivial image160(C5xC4:C4).408C2^2320,1522
(C5×C4⋊C4).409C22 = C5×C22.49C24φ: trivial image160(C5xC4:C4).409C2^2320,1557

׿
×
𝔽